spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  U-raad niet unaniem akkoord met nieuwe OER
  25 april 2012 - De universiteitsraad moest maandag 23 april instemmen met het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor het komend collegejaar. Na een lang debat tussen de studentenfracties en de rector en een schorsing van de vergadering gingen zeventien leden er akkoord mee. Jeroen Dasbach, fractievoorzitter van de Eindhovense Studentenraad (ESR), stemde als enige tegen. x19_s.jpg

  In september wordt aan de TU/e zowel het Bachelor College als de harde knip ingevoerd. Vanzelfsprekend heeft dit grote invloed op het Onderwijs en Examenreglement 2012-2013. Maandag 23 april werden diverse onderdelen uit het OER nog eens goed doorgesproken in de u-raadsvergadering. Rector Hans van Duijn liet weten dat de enorme gedetailleerdheid van het OER hem zorgen baart. "Op het punt van detaillering en regelgeving is het OER uit de hand aan het lopen", aldus de rector. "Ik hoop dat we kunnen komen tot de kern van de zaak."


  Volgens ESR-voorzitter Jeroen Dasbach had de OER-versie die maandag ter instemming voorlag, nog steeds een aantal artikelen waar zijn fractie het geheel of gedeeltelijk niet mee eens was. Dasbach: "Studenten die komend jaar hier komen studeren en dus het Bachelor College gaan volgen, kunnen volgens deze OER geen tussentoetsen herkansen en kunnen ook de eindtoets niet herkansen indien ze niet zijn verschenen op de eerste tentamenpoging. "


  Over de tussentoetsen zegt hij: "Die zijn goed voor minimaal dertig procent van het eindcijfer. Wij vinden dan ook dat je deze dertig procent moeten kunnen herkansen. Het College van Bestuur gaf als reactie dat tussentoetsen vooral huiswerkopdrachten, quizjes en cases zullen zijn, en dus niet kunnen worden herkanst of opgehaald, omdat ze met een beetje inzet gehaald kunnen worden. Het CvB kan echter niet garanderen dat deze toetsen niet in de vorm van 'mini-tentamens' gegeven zullen worden. Daarom vindt de ESR dat studenten het recht hebben om deze toetsen te kunnen herkansen, of dat ze een verbetervoorstel kunnen indienen in het geval van cases en huiswerkopdrachten. Zodat ze een mogelijke onvoldoende niet achterna hoeven te jagen bij het maken van de eindtoets. De tussentoetsen tellen mee voor zowel de eerste tentamenpoging als de herkansing."


  Ook bij de nieuwe regels voor het terugtrekken voor een tentamen, plaatst de ESR kanttekeningen. Dasbach: "Huidige studenten moeten zich inschrijven voor een tentamen en kunnen zich altijd vijf werkdagen voor het tentamen terugtrekken en gewoon meedoen aan de herkansing. Voor komende studenten wordt deze regeling onmogelijk. Studenten die zich inschrijven voor een vak, zijn automatisch ingeschreven voor het tentamen. Volgens het nieuwe OER zou een student die zich terugtrekt voor het tentamen 'niet verschenen'(NV) zijn en niet mee mogen doen aan het tentamen. Hoewel we voor elkaar gekregen hebben dat studenten zich om wat voor reden dan ook nog gewoon kunnen terugtrekken voor het tentamen en mee kunnen doen aan de herkansing, blijft de regeling op zichzelf gewoon intact. Indien studenten niet goed voorbereid zijn voor het tentamen, kunnen studenten de regeling vrij gemakkelijk omzeilen door te komen opdagen en een half uur tentamen 'te maken'. De student krijgt dan een onvoldoende, maar kan wel gewoon meedoen aan de herkansing. Dit levert extra en in onze ogen onnodig werk op voor docenten. Wij vinden dat deze regeling zijn doel mist en veel extra werk oplevert. We begrijpen de achterliggende gedachte van het CvB, maar willen niet dat studenten onnodig worden gehinderd in hun studie."


  In de vergadering merkte zowel Van Duijn als collegevoorzitter Arno Peels op dat de voorstellen van de ESR indruisen tegen de filosofie van het Bachelor College (BC). Van Duijn: "Bij het BC gaan we ervan uit dat wie zich inschrijft voor een toets, ook voor die toets gaat leren en er aan deelneemt. We willen dat de student serieus werk maakt van zijn studie. Meer herkansingen invoeren leidt weer tot vertraging en slechte studierendementen." Van Duijn pleitte ervoor in te stemmen met het nieuwe OER en na een jaar te evalueren hoe het nieuwe reglement voldoet."


  ESR-fractieleden Rob Kleijnen en Alette Janssen gingen uiteindelijk toch akkoord met het nieuwe OER, omdat ze het CvB het voordeel van de twijfel willen geven. Zij zien deze OER als een stuk "waar je verder mee kan werken." De tegenstem van Dasbach moet gezien worden als een signaal dat bepaalde regelingen hun doel voorbij streven. Dasbach: "Studenten moeten het recht hebben minimaal dertig procent van hun eindcijfer te kunnen herkansen zonder bemoeienis van de examencommissie. Zoals het OER nu geformuleerd is, is het bijvoorbeeld mogelijk dat docenten twee tussentoetsen geven die beide voor 45 procent meetellen voor het eindcijfer en een eindtoets die voor 10 procent meetelt. De eindtoets kan in dit verhaal wel herkanst worden, maar de tussentoetsen niet, waardoor het voor studenten die een tussentoets slecht maken het onmogelijk is om nog het vak te kunnen halen." (HK)

  University Council not unanimous on new OER
  Last Monday, April 23, the University Council had to agree on next academic year's Education and Examination Regulations (OER). After long deliberations between student parties and the Rector, and an adjournment of the meeting, seventeen members agreed. Jeroen Dasbach, party leader of the Eindhoven Student Council (ESR), was the only one to oppose the new regulations.