spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  "Informatica is de wetenschappelijke taal van de 21ste eeuw"
  27 april 2012 - Professor David Harel ontvangt vanmiddag in de Paterskerk in Eindhoven tijdens de Dies Natalis het eredoctoraat van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De wetenschapper, verbonden aan het Weizmann Institute of Science in Rehovot in Israël, is een grootheid op het gebied van informatica. Hij wordt gezien als een van de pioniers in zijn vakgebied. Wereldwijd gebruiken software- en systeemontwikkelaars zijn visuele modelleringstechniek, de zogeheten Statecharts. Cursor sprak Harel kort voor de ceremonie.

  x26_s.jpg
  David Harel l Foto: Bart van Overbeeke

  U hebt een lange lijst met prijzen en meerdere eredoctoraten. Hoe bijzonder is het eredoctoraat van de TU/e?

  "Die is om twee redenen bijzonder. De TU/e heeft een prachtige historie op het gebied van informatica. Het maakt me bijzonder trots dat ik een eredoctoraat ontvang van de universiteit waar Edsger Dijkstra vele jaren heeft gewerkt. Hij was een bijzonder kleurrijk figuur. Op het symposium dat gisteren ter ere van mij werd gehouden, noemden ze me een pionier. Dat vind ik overdreven. Dijkstra, dát was een echte pionier. Na Alan Turing zijn er in de jaren vijftig en zestig maar twee of drie wetenschappers op het gebied van informatica geweest die verbazingwekkend fundamenteel werk hebben geleverd. En Dijkstra was een van hen."

  "De tweede reden dat dit eredoctoraat zo bijzonder maakt, is het feit dat ik nu de enige wetenschapper ben die in het spotlicht staat. In het verleden moest ik de eer delen met een of twee andere mensen. Dat ik er nu alleen voor sta, maakt me enigszins verlegen, maar geeft ook een goed gevoel."

  Liever een symposium dan de uitreiking van een eredoctoraat?

  "Een symposium is veel belangrijker omdat het over wetenschap gaat. Het was bovendien ontroerend, al die mensen die een voordracht gaven voor mij. De Dies Natalis, met alle respect, is slechts een ceremonie. Je verkleedt je als een clown met hoedje en toga. Natuurlijk, het is een geweldige eer, het is opwindend. Maar het is dezelfde vraag die je kunt stellen als je gaat trouwen; wat vind je belangrijker? De bruiloft of het leven dat je daarna met partner gaat delen?"

  Van een groot wetenschapper zou je verwachten dat hij naar een gerenommeerd instituut in de Verenigde Staten vertrekt. U hebt uw gehele leven in Israël gewerkt. Heeft dat een reden?

  "Israël is een moeilijk land om in te leven. Maar als je er woont, wil je er ook blijven. Er is iets wat ons verbindt aan dat land. Mijn kinderen, kleinkinderen voelen dat ook zo. Zelf ben ik erg actief in de vredesbeweging. Je mag het mijn vrouw vragen, ze ziet me niet vaak. Ik ben vaak naar bijeenkomsten, bezig met petities en praat met politieke leiders als Abu Mazan en Benjamin Netanyahu. Ik probeer mijn reputatie, wat die ook moge zijn, zoveel mogelijk uit te buiten voor het goede doel."

  "Bovendien kun je in Israël uitstekend excellent werk verrichten. Ik krijg diverse fondsen toegekend. Vier jaar geleden heb ik een grote Grant gekregen van de Europese Unie, voldoende om bijna tot mijn pensioen vooruit te kunnen met onderzoek. Natuurlijk zijn er nadelen als je wetenschap bedrijft in een klein land, maar of ik beter werk zou leveren in de Verenigde Staten? Ik ben zo stoutmoedig om te geloven van niet. Natuurlijk zijn er briljante studenten op Stanford, maar de gemiddelde kwaliteit van de postdocs, Phd's en masterstudenten op mijn faculteit ligt hoger dan welke Amerikaanse universiteit ook. Ik heb veel alleen gewerkt, maar de laatste vijftien jaar heb ik mijn beste werk met mijn studenten afgeleverd. Zonder hen ben ik zo goed als dood."

  Op uw symposium heeft u gesproken over Alan Turing.

  "Klopt, en met reden. Turing is met afstand de belangrijkste en meest diepgaande wetenschapper op het gebied van informatica. Het zal even duren, misschien een jaar of vijftig, maar dan zal hij op hetzelfde platform staan als Einstein, Darwin en Galileo als een van de grootste denkers en wetenschappers uit de historie."

  Wat is de toekomst van informatica als wetenschap?

  'Informatica zal de onderliggende taal en het gereedschap worden van de wetenschap in de 21ste eeuw die in het teken zal staan van medische en biologische thema's. Zoals de klassieke wiskunde eenzelfde rol speelde voor de wetenschap in de twintigste die werd gedomineerd door natuurkunde en andere technische wetenschappen." (FvO)

  Een uitgebreider interview met David Harel volgt binnenkort in de papieren Cursor.

  “Computer Science is scientific language of 21st century”
  This afternoon, during the Dies Natalis, Professor David Harel will be awarded an honorary doctorate of the Eindhoven University of Technology (TU/e) in the Paterskerk in Eindhoven. The scientist is affiliated with the Weizman Institute of Science in Rehovot, Israel, and a celebrity in the field of computer science. He is regarded as one of the trailblazers in his area of expertise. Software and system developers all over the world use his visual modeling technique Statecharts.