/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 7

jaargang 43, 11 januari 2001


Voorpagina

Untitled Document

TU/e universitair partner in Europees project CyberVote

Elektronisch stemmen

De Technische Universiteit Eindhoven is als universitaire partner betrokken bij het Europese project CyberVote. De TU/e ontvangt van de Europese Commissie een half miljoen gulden voor haar bijdrage hieraan. Het project moet elektronisch stemmen via internet binnen een aantal jaren mogelijk maken. De Europese Commissie wil hiermee bereiken dat meer mensen gebruik gaan maken van hun stemrecht

Het doel van CyberVote is het ontwerpen van een systeem waardoor mensen in de toekomst via hun computer of zelfs mobiele telefoon kunnen stemmen. De TU/e gaat zich vanwege haar expertise op het gebied van cryptografie, de wetenschap van het geheimschrift, toeleggen op de beveiligingsaspecten van het te ontwikkelen systeem. Het systeem moet de kiezers in staat stellen hun stem volledig in vertrouwen uit te brengen, waarbij het stemgeheim tijdens en na de verkiezingen gewaarborgd blijft en alle ingediende stemmen worden meegeteld in de einduitslag. Voor een eventuele invoering zal echter eerst de kieswet veranderd moeten worden. Het gebruik van dit soort systemen, het stemmen via internet of andere elektronische apparaten, is geregeld in de kieswet en die is momenteel nog afgestemd op het stemmen met papieren stembiljetten en via stemmachines op stembureaus.
Het project wordt vanuit Frankrijk gecoördineerd. Namens de TU/e is cryptograaf dr.ir. Berry Schoenmakers bij CyberVote betrokken. 'Destijds heeft Stéphan Brunessaux, nu projectleider, mij gebeld en gevraagd of wij mee wilden doen aan een voorstel aan de EU. Hij klopte bij mij aan omdat ik me al langer bezig hield met het elektronisch stemmen. Ik ben onder andere adviseur van het Amerikaanse bedrijf VoteHere.net, dat op hetzelfde gebied werkzaam is, en ook bij mijn vorige werkgevers, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en later DigiCash, heb ik meegewerkt aan experimenten en publicaties op dit gebied.'

Subsidie
De vijf ton die de TU/e ontvangt gaat grotendeels gebruikt worden voor de aanstelling van een postdoc en ook voor een TWAIO-project. 'De TU/e is een universitaire partner, dus niet commercieel, wij worden in principe voor honderd procent gesubsidieerd maar dat geldt alleen voor personeel dat nieuw is aangetrokken en fulltime aan het project werkt. Daarnaast wordt van je verwacht dat je een klein gedeelte, een tiental manmaanden, via het vaste personeel in het project stopt. Deze moet het er maar op een of andere manier bijdoen', aldus Berry Schoenmakers.
De eerste tests met het systeem zullen begin 2003 plaatsvinden middels proefverkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Zweden. Naast de TU/e bestaat het consortium onder andere uit: Nokia Research Center Finland, British Telecommunications en de Katholieke Universiteit Leuven.
Het project, met een totaal budget van ruim zeven miljoen gulden, loopt nog ruim twee jaar. /.

Untitled Document

ROUMEN REMt niet voor WILTe BEESTEN


Met vier mokken gevuld met water uit het Eindhovens Kanaal werd na de nieuwjaarstoespraak de nieuwe boot van roeivereniging Thêta gedoopt door de leden van het College van Bestuur van de TU/e en de secretaris van de universiteit. Normaal wordt het water bij de doop over de boot gegooid, maar om de houten vloer van de Blauwe Zaal te sparen, werd het bij deze gelegenheid in de boot gedeponeerd. Thêta heeft deze nieuwe boot gekregen van de TU/e om de Varsity mee te roeien; dé studentenroeiwedstrijd van Nederland. Sterker nog: het College wil dat de roeiers van Thêta met deze boot de race winnen. "Wij hebben Thêta ooit gevraagd wat er nodig is om de Varsity te winnen, en dat was onder meer een goede boot. Die is er nu, dus de afspraak staat dat jullie winnen", sprak De Wilt. De boot kreeg als dank de namen van de leden van het CvB mee: ROUMEN REMt niet voor WILTe BEESTen. Het is de eerste keer in de 118-jarige geschiedenis van de Varsity dat Eindhoven mee doet. En de Thêtanen gaan voor de winst: in de boot zitten vier Olympiëgangers plus een stuurvrouw.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

"We willen bij de beste horen"
"We willen bij de beste behoren." Dr.ir. Henk de Wilt, voorzitter van het College van Bestuur, wond er maandag 8 januari tijdens zijn nieuwjaarstoespraak geen doekjes om. "De kerndoelstelling is dat we in 2004 op ons werkterrein wetenschappelijk gezien tot de top vijf van Europa behoren en als zodanig erkenning genieten", aldus De Wilt .

In tegenstelling tot de speech van vorig jaar, die vooral geënt was op cultuur en het maatschappelijke debat, richtte De Wilt zijn blik dit jaar op Europa en de plaats die de universiteit inneemt in de top-tien-lijstjes. Volgens De Wilt heeft de universiteit haar positie de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. "Voor driekwart van onze activiteiten geldt momenteel dat we in ons land een nummer-één-positie innemen. De studenteninstroom is met 40 procent toegenomen."
Het streefjaar is op dit moment 2004. In dat jaar wil de TU/e wetenschappelijk gezien in het rijtje van de beste vijf Europese universiteiten staan. Drie wegen moeten de universiteit daarnaartoe leiden. Concurreren op kwaliteit staat bovenaan. Daarnaast streeft de universiteit naar een verdere focus van onderzoek en onderwijs op technologiegebieden die op de lange termijn van maatschappelijk belang zijn. Biotechnologie en nanotechnologie bijvoorbeeld. De invoering van het Bachelor/Master-stelsel tenslotte, is de derde weg die de TU/e bewandelt om in Europees aanzien te stijgen en het aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten naar Eindhoven te komen. En andersom.
De komende jaren gaat de universiteit zich naar potentiële studenten profileren als 'Technologie-spectrum TU/e'. De Wilt: "Daarmee maken we duidelijk dat je als student aan onze universiteit na je bacheloropleiding vele kanten uitkunt. We willen daarin zover gaan dat we Eindhovense bachelors via strategische partnerships met andere universiteiten in Europa goede doorstroommogelijkheden aanbieden naar gespecialiseerde masteropleidingen elders. Studenen dieneen specialisatie willen kiezen die wij niet zelf in huis hebben, zullen we op die manier verantwoord verder helpen." ./.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor