/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 3 nummer 6

jaargang 43, 14 juni 2001


Voorpagina

Untitled Document

ESVB dreigt zichzelf op te heffen
De Eindhovense Studenten Vakbond (ESVB) houdt waarschijnlijk dit najaar op te bestaan. Er zijn niet genoeg studenten die de vakbond draaiende willen houden. Het bestuur, dat al enkele jaren zit vanwege hetzelfde probleem, roept studenten op dit onheil af te wenden. "Als ze nu ook niets laten horen, is de boodschap voor ons duidelijk. Dan was dit het", zegt Aafke Heringa, voorzitter van de ESVB.

Het 25-jarig jubileum lijkt de ESVB niet te gaan halen als de vakbond wordt opgeheven na de zomervakantie. "We hebben twee opties als er geen actieve studenten opstaan", legt Heringa uit. "We kunnen onszelf opheffen of laten inslapen tot er wel mensen zijn die zich voor de ESVB willen inzetten." Is het nu echt zo erg gesteld met de ESVB of is de noodkreet een manier om alsnog mensen te krijgen? Heringa: "Wij zijn er voor de studenten, maar vooral ook dóór studenten. Momenteel twijfelen wij aan ons bestaansrecht, omdat er geen studenten opstaan die actief willen zijn bij de ESVB. Als dat niet heel erg snel gebeurt, is het afgelopen." Voor een doorstart zijn minimaal vijf studenten nodig die een paar uur per week actief willen zijn voor de ESVB. De huidige leden krijgen steeds minder tijd door afstuderen en stage.
Heringa vreest dat de Eindhovense studenten vakbond niet de laatste is in studerend Nederland die het loodje legt. Vorig jaar ging de Tilburgse studenten vakbond al verloren. "Studenten worden steeds individualistischer en minder idealistisch. Ze moeten steeds meer werken om rond te kunnen komen en hebben minder tijd voor dit soort dingen." In feite is dit probleem voor de ESVB een vicieuze cirkel. "De beurs is geen vetpot, zodat er meer bijverdiend moet worden. Dat betekent dat studenten minder actief kunnen zijn bij ons en dat wij dus ook niets meer kunnen doen aan de studiebeurs."

Activiteiten
Het bestaansrecht van de Eindhovense studenten vakbond ligt volgens Heringa in het opzetten van acties en daarvoor zijn niet genoeg mensen beschikbaar. "We kunnen wel voort blijven sukkelen, maar dan kun je het op een gegeven moment toch niet meer bijbenen. Onze website is bijvoorbeeld nog online, maar niet meer actueel genoeg. Dan loop je het gevaar dat je mensen verkeerd gaat voorlichten en dat willen we niet."
De ESVB helpt studenten bij problemen op onder andere het gebied van huisvesting, bijbanen, studiefinanciering en stages.

Wie de ESVB uit de brand wil helpen, kan bellen met Aafke Heringa via 06-14300346 of mailen naar esvb@stack.nl/.

Untitled Document Massaal naar Circus Renz
Letterlijk tot de nok toe gevuld was zondagmiddag de tent van Circus Renz. De personeelsvereniging van de TU/e had de medewerkers van de universiteit de mogelijkheid geboden om voor een rijksdaalder dit internationaal vermaarde circus te bezoeken. Dit in het kader van het 45-jarig bestaan van de universiteit. De gelukkigen die zich aan de rand van de piste bevonden, werden achtereenvolgens geconfronteerd met acht vervaarlijk uitziende krokodillen, briesende paarden, brullende tijgers, een kwartet olifanten en een adembenemende koorddansact. Ook het Natuurkundecircus van de TU/e verzorgde twee optredens.
Foto: Bram Saeys
Untitled Document

"Dit signaal is funest"
Onrust binnen de faculteitsbesturen. Sinds 1 juni is voor de externe werving en de vervulling van vacatures van wetenschappelijk personeel de instemming van het College van Bestuur nodig. Nieuw personeel moet bekostigd worden uit de tweede en derde geldstroom, of door een overschot van de eerste geldstroom.

Drs.ing. Jos Hermus, directeur bedrijfsvoering bij de faculteit Elektrotechniek, voelde zich bij de bekendmaking van de bovenstaande maatregel gedeeltelijk verontwaardigd. "Voor onze faculteit is deze maatregel helemaal niet nodig", aldus Hermus. "Onze budgetten en begrotingen geven er volstrekt geen aanleiding toe." Volgens Hermus leidt deze terugkoppeling naar het CvB enkel tot een uitbreiding van de ambtelijke papiermolen. Daarbij vraagt hij zich af of het voor het CvB wel werkbaar is. "We hebben het wel over het aanstellen van specialisten. Dat gaat heel wat verder dan een simpel mobiliteitsaspect. Ik ben bang dat dit ons problemen gaat opleveren om bepaalde projecten nog te kunnen uitvoeren."
Ook bij de faculteit Wiskunde en Informatica is men niet gelukkig met het CvB-besluit. Prof.dr. Peter Hilbers, vice-voorzitter van het faculteitsbestuur, vindt het een slechte zaak dat deze kwestie in de openbaarheid komt. "We hebben al een tekort aan personeel. Dit signaal is funest voor ons en zal potentiële kandidaten afschrikken. Ik begrijp dat het CvB op zoek is naar manieren om kosten te besparen, maar deze maatregel lijkt me verkeerd. We zeggen te streven naar kwaliteit, maar daar hebben we wel de juiste mensen voor nodig."/.

Untitled Document

Nieuwe cd La Tuniña
Gevoelige serenades en swingende Zuid-Amerikaanse nummers; dit staat op de nieuwste cd van La Tuniña. Afgelopen zondag werd 'iQue bonita La Tuniña' gepresenteerd in de AOR. Een Tuna-groep is een groep studenten op Spaanse universiteiten die muziek speelt met typische Tuna-instrumenten zoals de laud, de panderetta, gitaar en bandurria. Eindhoven kent een mannelijke Tuna-groep en een vrouwelijke; de Tuniña's die in 1982 zijn opgericht. Wie de cd wil bestellen, kan mailen naar tunina@stack.nl.

Vijftigste SoBu-promovendus
Ir.ing. Rudi Bekkers is morgen (vrijdag 15 juni) de vijftigste AIO die promoveert dankzij financiering van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten (SoBu). Bekkers heeft hierdoor zowel een begeleider uit Eindhoven als uit Tilburg (vanuit de KUB) gehad bij het maken van zijn proefschrift 'The Development of European Mobile Telecommunications Standards'. Promotoren zijn prof.mr.dr. Jan Smits, hoogleraar recht en techniek aan de TU/e en prof.mr. Sacha Prechal, hoogleraar Europees Recht aan de Tilburgse universiteit.

Kapper stopt
Wegens persoonlijke omstandigheden stopt Linda van Mullekom met kapsalon Tante Sidonia in het Hoofdgebouw. De kapsalon is al enige tijd dicht. Men is op zoek naar een opvolger.

TU/e in MT top 500
De TU/e is als 115de geëindigd in de MT500. Dit is een top 500 van de meest populaire bedrijven en organisaties in Nederland. De TU/e is de tweede universiteit die op de lijst verschijnt, na de Universiteit van Amsterdam, die op de 87ste plaats staat.


Website Cursor