/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 3 nummer 6

jaargang 43, 14 juni 2001


Achtergrond

Untitled Document

Warm en koud water in één gesloten systeem
Werkzaamheden WKO in volle gang op campus TU/e
WKO/Brigit Span
Foto/
Bram Saeys
Studenten en medewerkers van de TU/e worden de laatste maanden steeds vaker geconfronteerd met werkzaamheden en wegafsluitingen op de campus. Veel van de activiteiten zijn in het kader van de WKO-installatie die op de campus wordt gemaakt. Wat is dit precies en wat gaat er allemaal gebeuren?


WKO staat voor Warmte Koude Opslag. Kort gezegd komt het er op neer dat alle gebouwen van de TU/e op een gesloten systeem worden aangesloten met koelwater en opgewarmd water. Er wordt geen water meer verbruikt, maar alleen gebruikt. Het blijft circuleren in een gesloten systeem. Hiervoor wordt momenteel geboord op verschillende plaatsen op de campus. Er worden op zes locaties bronputten geboord tot een diepte van tachtig meter en met een doorsnede van zeventig centimeter. In deze bronputten worden pompen geïnstalleerd die zorgen voor het oppompen en injecteren van het grondwater. Daarnaast worden op het hele terrein ringleidingen met een diameter van 45 centimeter aangelegd waarop alle gebouwen worden aangesloten. Later dit jaar volgt nog de bouw van twee koeltorens, die nodig zijn voor het uitwisselen van warmte en koude.

Principe
Een centrale WKO-installatie bestaat uit meerdere, op voldoende afstand van elkaar gelegen warme en koude waterbuffers in een watervoerende (aquifer) zandlaag in de bodem. Bij behoefte aan koeling wordt water van de koude buffers opgepompt en gebruikt als koelwater bijvoorbeeld bij opstellingen bij Scheikundige Technologie. Het water dat wordt gebruikt, warmt hierdoor op en wordt dan geïnjecteerd in de warme buffers. Bij behoefte aan warmte is het proces omgekeerd.
De temperatuur van de koude bron is acht graden Celsius, de warme bron meet vijftien graden Celsius. Het unieke aan de centrale WKO-installatie van de TU/e is dat het hele jaar door gelijktijdig zowel koud als warm water kan worden gebruikt in dit systeem. Het heeft daarvoor twee ringen; één voor warm en één voor koud water. In de eindsituatie moeten er 48 bronnen zijn die door ringleidingen van in totaal twee kilometer met elkaar worden verbonden. Dit is de grootste WKO-installatie die ooit in Nederland is gerealiseerd. In de zomer van 2002 moet het systeem klaar zijn en alle gebouwen aangesloten worden. Nieuwe gebouwen die in het kader van het Masterplan worden neergezet, krijgen ook een aansluiting op de WKO. Het zwembad is onlangs als eerste gebouw aangesloten.

De TU/e maakt op dit moment voor het koelen van gebouwen en procesinstallaties nog gebruik van kwalitatief goed grondwater. Dit wordt opgepompt uit de grond en belandt na gebruik opgewarmd in De Dommel. Dit systeem is dertig jaar oud en aan vervanging toe. Bovendien wil de provincie Noord-Brabant zo min mogelijk kwalitatief goed water voor deze doeleinden gebruiken in de toekomst. De TU/e heeft daarop besloten het verbruik van grondwater zoveel mogelijk terug te schroeven. De WKO voorziet daarin en moet ook het energieverbruik terugdringen. De TU/e heeft zich verplicht om dit terug te dringen met veertien procent in 2006 ten opzichte van 1996. Deze meerjarenafspraak is gemaakt samen met de andere Nederlandse universiteiten en het ministerie van economische zaken.

De aanleg van de WKO-installatie gaat zo'n 22 miljoen gulden kosten. Volgens de berekeningen van Vastgoed levert de installatie jaarlijks een besparing van 1,3 miljoen gulden op, door minder elektriciteitsverbruik (geen koelmachines meer nodig). Daarnaast is het aardgasverbruik voor verwarming van het water lager omdat het water al een hogere temperatuur heeft./.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor