spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Scribo ergo sum
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Extra bezuiniging van 3,3 miljoen moet aanloopkosten dekken
  Groen licht voor tweede grote nieuwbouwproject op campus
  24 maart 2011 - Het College van Bestuur heeft groen licht gegeven voor het tweede grote nieuwbouwproject in het kader van Campus 2020: de nieuwbouw voor Technische Natuurkunde (TN) en Electrical Engineering (EE). Een extra, universiteitsbrede bezuiniging van 3,3 miljoen euro op de begroting van 2011 moet de aanloopkosten dekken. Drie architectenbureaus zijn inmiddels benaderd voor een ontwerpvoorstel. De voorlopige opleverdatum ligt op medio 2014. Welk bedrag ervoor begroot is, wil men nog niet bekend maken.

  Collegevoorzitter Arno Peels is blij dat alle decanen zich achter het besluit geschaard hebben. Dit ondanks alle overheidsbezuinigingen die op stapel staan. Ook zijn ze bereid om dit jaar nog 3,3 miljoen extra te bezuinigen voor dekking van de aanloopkosten. Hier moeten ook de diensten aan bijdragen. Onder die kosten valt de huur van ruimte in het gebouw van TNO voor de tijdelijke huisvesting van TN. Maar ook een versnelde afschrijving van het oude complex en de verhuiskosten. Die verhuizing is een complexe aangelegenheid omdat het ook laboratoria met hoogwaardige apparatuur en onderzoeksopstellingen betreft. Sommige faciliteiten worden al direct permanent in andere laboratoriumgebouwen ondergebracht, zodat ze niet twee keer verhuisd hoeven te worden.

  “Het belangrijkste argument om dit jaar toch te starten, is het feit dat uitstel betekent dat ook de andere twee projecten vooruitschuiven in tijd”, vertelt Peels. “Op korte termijn zouden we dan bovendien flink wat geld moeten steken in het oplappen van de bestaande gebouwen van TN en EE. Daarnaast verwachten we door de huidige stagnatie op de bouwmarkt gunstige condities te kunnen realiseren bij de aanbesteding. Dat effect zagen we ook bij de W-hal. Ook is dit project noodzakelijk om de uitstraling en aantrekkingskracht van de universiteit op een internationaal concurrerend niveau te krijgen. Het maakt ons aanzienlijk aantrekkelijker voor buitenlandse studenten en onderzoe-kers. Daarbij komt nog dat over vier jaar een nieuw gebouw van FOM op ons terrein staat, dat verbonden wordt met de nieuwbouw van TN en EE.”

  Veronique Marks, hoofd van Dienst Huisvesting, zegt dat haar dienst het afgelopen jaar met de betrokken faculteiten het Programma van Eisen heeft opgesteld. Marks: “Meer nog dan bij de W-hal hebben we hier serieus werk gemaakt van het realiseren van minder vierkante meters, maar dan wel van slimmere vierkante meters. Dat heeft niet geleid tot een sprookjes-programma waarin alle wensen vervuld zijn, maar wel tot een programma dat kan rekenen op een breed draagvlak en dat financieel haalbaar is.”

  Marks wil in dit stadium niet zeggen op welk bedrag de nieuwbouw begroot is. “Dat is strategisch niet verstandig, omdat het aanbesteden nog moet plaatsvinden.” Een kleine twee jaar geleden werden de kosten voor dit project nog geraamd op 44 miljoen. In de eerste helft van 2012 wil men het project aanbesteden. (HK)

  The Executive Board greenlighted the second major new development project in light of Campus 2020: the development for Applied Physics (TN) and Electrical Engineering (EE). An extra, university-wide cutback of 3.3 million euro on 2011’s budget should cover the initial costs. Three architect firms have already been contacted for a design proposal. The provisional completion date is mid 2014. The project’s budget remains unknown.