spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Biobrandstof buiten bereik
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Han Konings
  Een oorverdovende stilte. Zo voelde het toen er na de aankondiging dat Cursor in de toekomst niet meer wekelijks zal verschijnen, er per mail geen reacties binnenkwamen. Oké, in persoonlijke gesprekken kregen we wel te horen dat men het er niet mee eens was, maar niemand klom er spontaan voor op zijn toetsenbord. Het ontbreken van een discussiecultuur, te druk met andere dingen, volstrekte desinteresse, of vind je Cursor ondermaats en ben je blij dat het er straks minder ligt? Wij kunnen slechts gissen naar de redenen voor deze radiostilte, maar het verbaasde ons enorm.
  Frequentie Cursor begin juli bekend
  3 maart 2011 - Een projectgroep, voor het grootste deel bestaand uit de huidige Cursor-redactie, gaat de komende weken werken aan een bladformule en begroting voor zowel een tweewekelijks als een maandelijks verschijnend universiteitsblad. Aan de hand hiervan neemt het College van Bestuur een beslissing over de verschijningsfrequentie. Begin juli moet dit bekend zijn.

  Het CvB heeft vorige week nog geen beslissing genomen met betrekking tot de vraag of Cursor vanaf september eens in de twee weken of eens per maand gaat verschijnen. Buiten de vakantieperiodes om verschijnt Cursor op dit moment nagenoeg wekelijks. De redactie heeft de opdracht gekregen om voor beide varianten een voorstel uit te werken met bijpassende begrotingen. Begin juli moet bekend zijn wat bij de aanvang van het nieuwe collegejaar de frequentie wordt.

  Naast de nieuwe plannen voor Cursor wordt er door andere projectgroepen binnen het Communicatie Expertise Centrum (CEC) ook gewerkt aan het opzetten van een nieuwsdienst, waar straks ook de Cursor-redactie onder valt, en aan een plan om in de toekomst meer gebruik te maken van de mogelijkheden voor online communicatie. (HK)

  In the next few weeks, a project group consisting mainly of current Cursor editorial staff members will be working on a format and budget for a biweekly as well as for a monthly edition of the university paper. Based on their results, the Executive Board will then decide on the publication frequency. Their verdict is due early July.