spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB


‘’Ik wil graag vertellen over mijn project, maar ik mag niet te veel details prijsgeven.’’
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Supply Chain Campus: project in de VOC-traditie
17 april 2008 - Nederland wil zich profileren als innovatieve economie, niet alleen op het gebied van Research en Development, maar ook op het vlak van de logistiek. De Supply Chain Campus moet een plek worden waar logistieke kennis van bedrijfsleven en universiteiten gebundeld wordt. De faculteit Technologie Management van de TU/e is nauw betrokken bij de plannen, en de door hen georganiseerde Super TU/esday van 22 april staat volledig in het teken van deze logistieke innovatie.

Professoren Ton de Kok en Jan Fransoo, beiden verbonden aan de faculteit Technologie Management, zijn mannen met een missie. Ze willen voorkomen dat ons land zijn toppositie op het gebied van logistiek definitief kwijtraakt aan de buurlanden. De geplande Supply Chain Campus moet hieraan bijdragen.

Bedrijven maken al jaren hun producten, van grondstof tot eindproduct, niet meer op één plek. Verschillende onderdelen worden op verschillende plekken in de wereld gemaakt. Soms is zelfs het hele product uitbesteed en gaat er alleen nog maar een merksticker op. De logistiek van deze ‘supply chain’ is een complex verhaal. Volgens De Kok kan het bij elkaar plaatsen van de coördinatoren van de logistiek van verschillende bedrijven veel geld besparen: “Ze kunnen dan hun specifieke kennis, ervaringen en ‘tools’ met elkaar delen. Als je ook nog kennisinstellingen en ICT-dienstverleners toevoegt, en zorgt dat ze intensief en informeel contact hebben, zijn er doorbraken mogelijk. Hierdoor kunnen de soms gigantische voorraden flink krimpen. Dat kan een groot bedrijf honderden miljoenen opleveren.”

Door de toegenomen complexiteit van logistieke ketens, wordt het voor bedrijven simpelweg te duur om alle benodigde know-how zelf in huis te halen. Om toch een goede ketenregie -zoals het in goed Nederlands heet- te voeren, moet je dus samenwerken. Volgens Fransoo en De Kok kun je aan de High Tech Campus Eindhoven zien dat die samenwerking pas echt goed werkt als de betrokkenen ook fysiek bij elkaar geplaatst worden, zodat ruimte gecreëerd wordt voor -informeel- overleg. De Kok: “De winst valt voornamelijk te halen bij het oplossen van nieuwe problemen. Die vallen per definitie buiten de bekende modellen en daarmee buiten de formele kaders. Rijke communicatie via persoonlijk en eventueel informeel contact is essentieel om dat soort problemen op te lossen.”


Professor Ton de Kok

Traditie
Nederland heeft een lange traditie van logistieke innovatie, vertelt Fransoo: “In de Gouden Eeuw maakte de VOC al gebruik van een ‘hub-and-spokes’-systeem in het toenmalige Nederlands Indië: Batavia was de centrale plek, de hub. Goederen werden via Batavia van en naar de gebieden daaromheen getransporteerd.” Volgens hem is het gevaarlijk die innovatieve traditie te verwaarlozen. “In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn we nog in staat geweest om veel distributiecentra aan te trekken, maar de landen om ons heen, met name Vlaanderen en Duitsland, hebben ons in bepaalde opzichten bijgehaald.”

Fransoo denkt dat het opzetten een Supply Chain Campus een manier kan zijn om de voorsprong weer te vergroten. “Je ziet dat grote bedrijven de logistieke coördinatie steeds meer gaan centraliseren. Het zou voor ons land heel goed zijn als die activiteiten in Nederland terecht zouden komen. De overheid moet daar ook een rol in spelen, bijvoorbeeld door locaties beschikbaar te stellen en het opstarten van de campus te financieren.” Noord-Brabant zou volgens de initiatiefnemers een optie zijn als vestigingsplaats voor de campus, omdat in deze regio heel veel expertise aanwezig is. Maar ook locaties in de buurt van de Rotterdamse haven, of de omgeving van Schiphol, zouden in aanmerking komen.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de Supply Chain Campus dienst gaat doen als doorvoercentrum voor goederen. Het wordt een plek waar logistieke kennis is geconcentreerd. In de woorden van de experts: “Het gaat om ‘co-locatie’ van ‘brains’, niet van goederen, al bestaan er ook wel initiatieven om gezamenlijke opslagplaatsen op te zetten. Unilever en Albert Heijn hebben dat bijvoorbeeld gedaan in Tilburg.”

Volgens Fransoo kan de samenwerking op verschillende manieren vormgegeven worden: “Je kunt natuurlijk gewoon de mensen bij elkaar zetten en het daarbij laten. Het is echter ook mogelijk om de relevante logistieke afdelingen juridisch min of meer los te maken uit de bedrijven en ze samen te voegen. Dat zou gunstig zijn voor het delen van gevoelige informatie, toch iets waar je voorzichtig mee moet zijn.” De Kok voegt toe: “Er is lang gedacht dat een onafhankelijke partij als bijvoorbeeld CMG de coördinatie op zich zou kunnen nemen, maar dat is nooit uit de verf gekomen. Volgens mij omdat zo’n partij geen substantieel risico zou dragen.”

Aanjagers
De Kok en Fransoo zien zichzelf vooral als katalysatoren of aanjagers van het proces dat moet uitmonden in de Supply Chain Campus. “Uiteindelijk zullen de bedrijven zelf de uitvoering ter hand moeten nemen, in samenwerking met de overheid.”

Toch staat het niet bij voorbaat vast dat de Supply Chain Campus net zo’n succes wordt als de High Tech Campus, voornamelijk omdat de afdeling logistiek frequente contacten moet onderhouden met andere bedrijfsonderdelen zoals productie en sales & marketing. Dat is minder het geval voor de onderzoeksafdelingen op de High Tech Campus, die iets meer tijd hebben om hun producten te ontwikkelen. De hoogleraren denken echter dat met moderne communicatiemiddelen dat probleem wel opgelost kan worden, of dat op zijn minst de voordelen van de SCC op zullen wegen tegen de nadelen. Ze geloven echt in hun plan: “De tijd is rijp voor dit soort initiatieven”./.


Professor Jan Fransoo

Logistieke innovatie/Tom Jeltes
Foto’s/Bart van Overbeeke