spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

‘Brug slaan tussen Nederland en Bosnië’

Aluminium editie van Kolonisten

Koninginnedag in Eindhoven
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Wisselende reacties op dreigement Plasterk
24 april 2008 - Universiteiten reageren verdeeld op de commotie rond bijbaantjes van hoogleraren en financiering van bijzondere leerstoelen. Sommige gaan alles openbaar maken, andere willen de privacy van hun werknemers beschermen.

De Universiteit Leiden wil duidelijkheid scheppen, zegt een voorlichter in universiteitskrant Mare.

“Daarom komen we met een openbare lijst waarop alle relevante nevenactiviteiten van hoogleraren en bijzonder hoogleraren worden vermeld. Op de lijst zal ook de externe financiering van leerstoelen worden aangegeven.”

Rector Gerard Mols van de Universiteit Maastricht is net zo duidelijk. Tegen de lokale radio zei hij dat hij “geen enkel bezwaar” heeft om mee te werken aan een openbaar register van nevenfuncties en sponsors van hoogleraren.

De Erasmus Universiteit Rotterdam zet alvast een lijst met bijzondere leerstoelen en hun sponsor op de website, maar loopt toch iets minder hard van stapel. Rector Steven Lamberts: “We staan ook achter het idee om infor-matie over nevenfuncties openbaar te maken, maar bezinnen ons erop hoe we dat praktisch kunnen vormgeven.”

Roelof de Wijkerslooth, voorzitter van de Radboud Universiteit Nijmegen, denkt er totaal anders over. “De werknemers hebben een wettelijk verankerd recht op privacy”, zegt hij in het instellingsblad Vox. “Hoe ver wil je trouwens gaan met zo’n register. Moeten daarin ook alle participaties in aandelen of belangen bij licenties worden vermeld?”

De Rijksuniversiteit Gro-ningen geeft zich evenmin gewonnen. Die ziet nevenfuncties als een kwestie van arbeidsvoorwaarden. Het gebeurt “met enige regelmaat” dat wetenschap-pers gevraagd wordt te stoppen met werk dat strijdig is met de universitaire taken, zegt een woordvoerder in het week-blad UK. Maar dat hoeft niet in het openbaar te gebeuren.

Eindhoven
Veel universiteiten kiezen een middenweg. Zij vragen hoogleraren hun nevenwerkzaamheden op hun persoonlijke universiteitswebsite te zetten. Zo doet bijvoorbeeld de TU/e het. Ook de hoofdwerkgevers van deeltijdhoogleraren worden daarbij vermeld. Maar de sponsor van een leerstoel hoeft er niet op te staan en er komt geen register.

Ook de Universiteit van Amsterdam heeft geen register, maar via de websites van hoogleraren kan ieder-een zien wat hun nevenfuncties zijn.

Maar hoogleraren vergeten nog wel eens hun website bij te houden, constateert de Universiteit van Tilburg. De universiteit gaat hen eraan herinneren hun nevenwerkzaamheden te melden. Tilburg wil geen register online zetten; dat zou indruisen tegen de privacywetgeving, staat in universiteitsblad Univers.

Zo doet Wageningen het ook: de financiers van bijzondere leerstoelen worden vermeld en de hoogleraren krijgen het verzoek hun nevenfuncties op hun website te melden. Een register is, opnieuw, te privacygevoelig. De Uni-versiteit Utrecht moet nog even nadenken over de vraag of nevenfuncties van hoogleraren openbaar moeten worden gemaakt.

De universiteiten zitten dus niet op één lijn. Intussen is er ook enige kritiek op de Volkskrant, die het balletje aan het rollen bracht. Zo was de inaugurele rede van de melkprofessor annex Campina-directeur juist bijzonder genuanceerd, meldt het Wageningse blad Resource, en niet vooringenomen. (HOP) /.