spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Op zoek naar de juiste timing

Bijzondere bijbanen van studenten

Kater na race in betonkano
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Accreditatie nieuwe opleidingen brengt kwaliteitsrisico’s onvoldoende in beeld
22 mei 2008 - De accreditatie lijkt nog altijd te veel op een APK-keuring, vindt de Onderwijsinpectie. Nieuwe opleidingen zouden bovendien sneller inhoudelijk moeten worden beoordeeld: nu gebeurt dit pas na zes jaar.

In het deze week verschenen Onderwijsverslag 2006/07 betreurt de inspectie het dat bij accreditatie alleen op basisniveau wordt gekeurd. Kwaliteitsrisico’s komen daardoor onvoldoende aan het licht. Omdat de 21 onder-delen waarop opleidingen worden beoordeeld bijna nooit ‘excellent’ of ‘onvoldoende’ scoren, biedt het systeem een te weinig gedifferentieerd beeld.

Nieuwe opleidingen moeten van de inspectie sneller worden gekeurd. Die mogen nu van start op basis van een papieren plan, waarvan nog maar moet worden afgewacht of de kwaliteit wel aan de verwachtingen voldoet. Het is onnodig riskant om dan zes jaar te wachten met onderzoek naar de feitelijke kwaliteit.

Spookvakken
In 2007 deed de inspectie onder-zoek naar spookvakken in het hoger onderwijs, maar deze werden nauwelijks aangetroffen. Wel bleken studenten vaak meer punten te krijgen dan waar ze recht op hebben. Volgens de inspectie een aanwijzing dat het hoger onderwijs te licht is. Behalve de toetsing moet ook de begeleiding beter en intensiever worden.

Overigens wordt in het Onderwijs-verslag geconstateerd dat hogescholen en universiteiten hun programma’s op dit punt al onder handen nemen en zo de uitval proberen te bestrijden. Zorgen maakt de inspectie zich over de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs: slechts eenderde trekt naar hogeschool of universiteit, tegen ruim de helft van de autochtonen. Daarbij valt het op dat slechts zeven procent van alle universitaire en zeventien procent van alle hbo-opleidingen maatwerk levert voor studenten met een niet-westerse afkomst.

Kijkend naar het gehele onderwijsveld oordeelt de inspectie dat de kwaliteit ‘beslist voldoende’ is. Om de problemen met de taal- en rekenvaardigheid van scholieren te beteugelen, wordt voorgesteld om iedereen op zijn negende, twaalfde en vijftiende aan een toets te onderwerpen.” (HOP)/.