spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
 
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Universiteitsberichten
Algemeen
Stan Ackermans Institute

Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute (SAI) reikt op donderdag 11 december diploma’s uit aan kandidaten die met goed gevolg de tweejarige postgraduate opleiding hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de graad van PDEng (Professional Doctorate in Engineering).
Kandidaten van de volgende opleidingen krijgen hun diploma: Design and Technology of Instrumentation (DTI), Information and Communication Technology (ICT), Logistics Management Systems (LMS) en Software Technology (ST).
Iedereen is welkom om deze diploma-uitreiking bij te wonen. Aanvang 14.30 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Centraal Stembureau

Verkiezingen TU/e 2008
Het elektronisch stemmen in het kader van de Verkiezingen TU/e 2008 vindt plaats op dinsdag 09 december en woensdag 10 december a.s.
Naast de reguliere verkiezingsoproep (per post) ontvangen de betreffende kiesgerechtigde studenten op beide dagen van de stemming tevens een mailbericht waarin de link naar de stemmodule is opgenomen. Deze link wordt gedurende de verkiezingsperiode bovendien vermeld op de homepage van de TU/e.
Voor de (tussentijdse) verkiezing van de personeelsgeleding voor de faculteitsraad van de faculteit Bouwkunde vindt echter géén stemming meer plaats. Voor betreffende geleding c.q. raad zijn namelijk niet meer kandidaten gesteld dan zetels te vervullen zijn; deze kandidaten worden geacht te zijn verkozen.
Kijk voor meer informatie op: www.tue.nl/verkiezingen.

DPO
ABP-spreekuur op TU/e
De pensioensituatie is de afgelopen jaren veel veranderd. Dat kan leiden tot individuele vragen. Om aan deze vragen zo goed mogelijk tegemoet te komen, is met het ABP afgesproken dat zij regelmatig spreekuur zullen houden op de TU/e. Het eerstvolgende spreekuur gaat plaatsvinden op maandag 12 en/of dinsdag 13 januari 2009. Heeft u vragen over uw individuele pensioensituatie, waardeoverdracht, levensloop, uw pensioen na scheiding? Of wilt u persoonlijk wegwijs gemaakt worden in MijnABP?
Via de link: www.tue.nl/abpspreekuur kunt zich tot uiterlijk vrijdag 19 december 2008 aanmelden en treft u tevens de voorbereidingen aan voor het gesprek.
Mensen
Promoties

Ir. J.J.H.M. Schoonus verdedigt op maandag 8 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Magnetoresistance effects in hybrid semiconductor devices’. Schoonus promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir. H.J.M. Swagten en prof.dr. B. Koopmans.

Ir. G. Geleijnse verdedigt op maandag 8 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Information Extraction from the Web using a Search Engine’. Geleijnse promoveert aan de faculteit Industrial Design. De promotor is prof.dr. E.H.L. Aarts.

Ir. M.R.J.A.E. Kwakkernaat verdedigt op woensdag 10 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Angular Dispersion of Radio Waves in Mobile Channels Measurements based Analysis and Modelling’. Kwakkernaat promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.ir. E.R. Fledderus en prof.Dr.-Ing. T. Kürner.

Ir. J.W. Housmans verdedigt op woensdag 10 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Flow induced crystallization of isotactic polypropylenes’. Housmans promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

Afscheid

Na een dienstverband van 33 jaar aan de TU/e gaat Marten van der Woude met vervroegd pensioen. De laatste tien jaar werkte Marten als ict-coördinator bij de faculteit Wiskunde & Informatica.
Marten stelt het bijzonder op prijs u op zijn afscheidsreceptie te begroeten. De receptie vindt plaats op donderdag 11 december, vanaf 16.00 uur in de University Club. Wij nodigen u van harte uit om samen met Marten op 11 december het glas te heffen.

Ronald Waterham, directeur van de Dienst ICT
Peter Tijssen, directeur bedrijfsvoering faculteit Wiskunde & Informatica

Symposium en afscheid

Na vanaf 1975 werkzaam te zijn geweest bij de TU/e als stralingsfysicus en hoofd Stralingsbeschermingsdienst, zal Chris J. Huyskens begin volgend jaar zijn dienstverband met de TU/e afsluiten. Naast zijn werkzaamheden bij de TU/e, waaronder ook een periode als voorzitter van de universiteitsraad, is hij in nationaal en internationaal verband actief geweest op zijn vakgebied van stralingsbescherming en dosimetrie. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt op woensdag 17 december een symposium gehouden, met aansluitend een afscheidsreceptie. Het symposium vindt plaats in het Auditorium van de TU/e, collegezaal 1, aanvang 13.30 uur. De afscheidsreceptie is in de University Club, eerste verdieping Hoofdgebouw, aanvang 16.15 uur.
Namens het College van Bestuur nodig ik u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

Ir. Harry Roumen, secretaris van de universiteit

Studentenleven
Integrand
Bestuursleden gezocht
Integrand Eindhoven is altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden! Lijkt het jou leuk om samen met een hecht studententeam te bemiddelen tussen studenten en bedrijven? Regelmatig leuke en interessante trainingen en workshops te volgen bij bedrijven als Proctor&Gamble, ING en Heineken? Daarnaast regelmatig een borrel of mooi feestje mee te pakken? Neem dan contact met ons op!
Durf jij het aan jezelf een jaar lang te ontwikkelen naast je studie en tegelijkertijd een hoop plezier te maken met het team? Ben jij ambitieus en wil je aan je cv werken? Oftewel durf jij met Integrand het diepe in? Kies dan voor een bestuursjaar bij Integrand Eindhoven!
Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op! Je kunt ons bellen op 040-2474316 of mailen naar eindhoven@integrand.nl. Of loop gewoon eens binnen bij onze vestiging in het Hoofdgebouw 0.24.
Vacatures

Full Professor in Statistics (V32.036), Kansrekening en Statistiek, department of Mathematics and Computer science (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 26 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 hoogleraar 1 (5.351 t/m 8.445 euro).

PhD student Non-affine deformations and order in soft biological materials (V40.006), ICMS (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Administrateur (V84.022), dienst Financiële en Economische Zaken (0,5 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.220 t/m 2.966 euro).

Administratief medewerker (V84.023), dienst Financiële en Economische Zaken (0,5 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.714 t/m 2.383 euro).

Ontwikkelaar Digitale Bibliotheek (V86.017), Informatie Expertise Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).


Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nl.
Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.