spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

“Mijn eigen groene gedrag valt nog te verbeteren”

Zicht op nieuw licht

Spierpijn na het steppen
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Opvangregeling kenniswerkers biedt TU/e kansen
14 mei 2009 - Het TU/e Innovation Lab heeft alle faculteitsbesturen en hoogleraren opgeroepen te kijken naar mogelijkheden om kenniswerkers op te vangen. Morgen, vrijdag 15 mei, beslist het kabinet over de opvangregeling en de bijbehorende financiële kaders.

De precieze uitwerking van de landelijke regeling voor de opvang van kenniswerkers is nog niet bekend, maar Wim Bens, directeur van het TU/e Innovation Lab, weet al wel hoe die er grofweg uit komt te zien. Volgens de directeur biedt de aankomende regeling voor zowel bedrijven als voor kennisinstellingen grote kansen. Voor de TU/e liggen die kansen volgens hem op een drietal gebieden. “R&D-mensen uit het bedrijfsleven kunnen tot maximaal eind 2010 worden gedetacheerd bij de TU/e als industrial fellow, business developer of toegevoegd onderzoeker. Daarbij worden de loonkosten voor die personen voor bijna negentig procent gedekt door de overheid. De regeling is bedoeld voor bedrijven die in acute problemen zitten en de projecten moeten relevant zijn voor de zes sleutelgebieden die het Innovatieplatform in 2004 definieerde.” Tot die gebieden behoren onder meer ‘high tech systemen en materialen’ en ‘chemie’. Volgens Bens is het nog niet duidelijk of die onderzoekers kunnen blijven zitten bij hun bedrijf, of dat ze aan de betreffende kennisinstelling een plaats moeten krijgen.

Zeker is wel dat de kennisinstelling en het bedrijf een goed onderbouwd projectvoorstel moeten indienen, waarbij het bedrijf fungeert als penvoerder. Voor zover Bens nu weet, moet dat voorstel een paar A4’tjes groot zijn. “Maar het precieze format van de aanvraag is nog niet duidelijk”, aldus Bens. “SenterNovem werkt nu aan een conceptvoorstel, dat hopelijk over twee weken klaar is en aan een aantal betrokken instanties wordt voorgelegd, waaronder de TU/e. Het voordeel daarbij is dat wij hier dan al iets eerder weten welke richting het opgaat en zo wat voorsprong op de concurrentie hebben.” In totaal stelt het kabinet voor dit onderdeel 128 miljoen euro beschikbaar.

Naast dit onderdeel gaat het kabinet ook de mogelijkheid bieden om mensen die dit jaar zijn gepromoveerd en nu nog werkeloos zijn, aan de TU/e een voor een bedrijf relevant project te laten uitvoeren tot eind 2010. Voor deze postdocs krijgt de TU/e dan negentig procent van de loonkosten vergoed. Voor dit onderdeel is landelijk zestien miljoen uitgetrokken. Volgens Bens zijn er ook kansen voor de tweejarige ontwerpersopleidingen van de TU/e. “R&D-mensen uit het bedrijfsleven zouden die ook kunnen gaan volgen.”

Bens verwacht dat de definitieve regeling er medio juni ligt, waarna het indienen van projectvoorstellen kan beginnen. Dat kan tot 7 juli. /.