spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
De TU/e in 2020
Waar staat de TU/e in 2020, in de regio, nationaal en internationaal? Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit zijn of haar visie.

Kennisvalorisatie is de afgelopen jaren een soort toverwoord geworden. Door verschillende partijen wordt er op verschillende manieren over gedacht. Voor sommigen is het een manier om geld te verdienen om daarmee budgettaire gaten te dichten. Voor anderen gaat het meer om economische ontwikkeling op basis van innovatie. Binnen de TU/e ervaar ik de meer reële benadering van kennisvalorisatie. Hier zien we het als een geïntegreerd systeem van het overdragen, aanwenden en toepassen van kennis. Het gaat daarbij om structurele samenwerking van onderzoekers met het bedrijfsleven in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Het Innovation Lab is verantwoordelijk voor het faciliteren van het valorisatieproces en richt zich ook op technostarters afkomstig van de universiteit en dan met name uit de regio. In vergelijking met de rest van Nederland zijn we daar extreem succesvol in. Honderden bedrijfjes zijn in Incubator 3+verband opgericht en er is in samenwerking met de regio een uniek ecosysteem ontwikkeld voor de ondersteuning van dergelijke starters.

De komende jaren gaat het Innovation Lab zich nog nadrukkelijker richten op de kennis die aanwezig is binnen de TU/e. Het is mijn overtuiging dat economische ontwikkeling moet komen van robuuste technologie, gebaseerd op gestructureerde en wetenschappelijke onderzoekslijnen. Fundamenteel onderzoek doorontwikkeld naar toegepaste wetenschap vormt de basis van kennisvalorisatie. Het biedt de TU/e de mogelijkheid haar kennis te benutten en daarmee extra budgettaire ruimte te creëren.

Binnen de faculteiten bestaat een ‘schat’ aan expertise, kennis en knowhow, zo heb ik inmiddels mogen ervaren. Unieke kennis die uitermate geschikt is voor bestaande of nieuw op te zetten bedrijven. Samenwerking met het bedrijfsleven gaat in eerste instantie nieuw onderzoeksgeld opleveren. De toepassing en marktintroductie zal met name via onze ‘eigen’ bedrijven moeten zorgen voor extra economische waarde voor de TU/e.

Wat hebben we nodig voor zo’n systeem? Allereerst natuurlijk goed onderzoek en wetenschappelijke opinieleiders binnen de TU/e. Daarnaast een structuur die op professionele wijze het valorisatieproces ondersteunt en faciliteert.

Het onderzoek aan de TU/e staat over het algemeen goed aangeschreven. We doen het goed voor wat betreft contractonderzoek en scoren heel hoog op extramuraal gefinancierd onderzoek. Het College van Bestuur ondersteunt op diverse manieren de infrastructuur voor kennisvalorisatie. En het Innovation Lab staat in de top-3 van Nederlandse Technology Transfer Offices. Kortom, aan de belangrijkste eisen is voldaan. De komende jaren gaan we oogsten!

Steef Blok, algemeen directeur Innovation Lab TU/e