spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Newtons nazaat?
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Cursor gaat naar tweewekelijkse frequentie
  16 juni 2011 - Het College van Bestuur heeft deze week zijn voorkeur uitgesproken voor een tweewekelijkse frequentie van Cursor. Collegelid mr. Jo van Ham vond een maandblad geen optie omdat volgens hem hierbij teveel tijd zit tussen het uitkomen van twee edities. Prof.dr.ir. Henk van Tilborg, voorzitter van de Redactieraad, kan zich vinden in de keuze van het CvB.

  Aan het CvB waren eind april door de redactie van Cursor drie scenario's voorgelegd voor een nieuwe verschijningsfrequentie met een daarbij behorende begroting. Twee scenario's betroffen een tweewekelijks verschijnen, één was geënt op een maandblad. Op grond van die voorstellen heeft het CvB deze week gekozen voor een tweewekelijkse frequentie, wat in de praktijk zal neerkomen op zeker twintig edities per collegejaar.

  Hoofdredacteur drs. Han Konings heeft opdracht gekregen om het voorstel verder uit te werken en zal met drs. Sabine van Gent, interim-directeur van het Communicatie Expertise Centrum, bespreken welke consequenties dit heeft voor het budget van Cursor. In het kader van de universiteitsbrede bezuinigingen wordt ook hierin gesneden. Ook zal gekeken worden naar de tot nu toe kosteloze toezending van Cursor naar oud-medewerkers. De portokosten daarvan vormen een grote kostenpost voor Cursor. Wellicht wordt in de toekomst een abonnementsgeld gevraagd voor wie prijs stelt op toezending van het blad.

  Redactieraadvoorzitter prof.dr.ir. Henk van Tilborg is tevreden met de keuze. "Bij een maandblad had de raad de frequentie echt te laag gevonden. Ik hoop wel dat er nu zeker twintig edities of meer per jaargang gaan verschijnen, dus geen uitval tijdens allerlei feestdagen." De Redactieraad heeft samen het CvB een nieuw redactiestatuut voor Cursor opgesteld, dat eind mei is vastgesteld door het College. Daarin wordt gewaarborgd dat de hoofdredacteur en de redactie 'binnen de redactieformule in journalistieke zin onafhankelijk kunnen opereren'. Ook staan er afspraken in over de doelstelling van het blad en de positie van de hoofdredacteur, de redactie en de Redactieraad.

  Om in 2011 een tussentijdse bezuiniging van 20.000 euro op te vangen, is al besloten om de vier edities van de IntroCursor niet meer uit te brengen. De redactie gaat in de zomervakantie werken aan een mobiele site die de introgangers op hun smartphone gaat voorzien van actueel nieuws en eventueel filmpjes tijdens de Intro in augustus. Ook Twitter en Facebook zullen daarbij worden ingezet. (HK)

  This week, the Executive Board has said to give preference to bi-weekly editions of Cursor. Board member mr. Jo van Ham didn't think a monthly would be a good idea, since that would leave too much time between two editions. Prof.dr.ir. Henk van Tilborg, chairman of the editorial board, can understand the Executive Board's choice.