spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
En hoe is het in...?
 

NL | EN
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Gestrande promovendus Cabbolet haalt revanche in Brussel
  13 oktober 2011 - Marcoen Cabbolet is op 23 september jongstleden gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde de doctorstitel ‘met grootste onderscheiding’ (summa cum laude). Begin 2008 werd zijn promotie aan de TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica op het laatste moment afgeblazen nadat het controversiële karakter van zijn onderzoek duidelijk werd in een interview met Cursor. x24_s.jpg
  Marcoen Cabbolet in december 2007. Archieffoto | Bart van Overbeeke

  Volgens dr.ir. Marcoen Cabbolet is hij nu gepromoveerd op een proefschrift met in essentie dezelfde inhoud als het boek dat in 2008 al was goedgekeurd door de leescommissie in Eindhoven. “Ik heb alleen de presentatie van het onderzoek iets gewijzigd, de volgorde waarin ik dingen behandel.” Ook de samenvatting is iets aangepast, met meer nadruk op het speculatieve karakter van de theorie. “Ook de oorspronkelijke samenvatting bevat die nuanceringen, maar ik heb het dit keer nadrukkelijker opgeschreven, zodat niemand er overheen kan lezen.”

  In het omstreden proefschrift doet Cabbolet zijn ‘Elementary Process Theory’ uit de doeken, een allesomvattende theorie gebaseerd op de aanname dat antimaterie wordt afgestoten door het zwaartekrachtsveld van gewone materie. Algemeen wordt aangenomen dat de zwaartekracht hetzelfde is voor materie en antimaterie, maar dit is niet experimenteel aangetoond. Als Cabbolets theorie klopt, dan heeft dit ernstige consequenties voor de geldigheid van zowel de kwantummechanica als de algemene relativiteitstheorie. Naar aanleiding van het interview in Cursor werd Cabbolets proefschrift onder meer naar Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft gestuurd en vervolgens alsnog afgekeurd.

  Cabbolet is naar eigen zeggen in Brussel terechtgekomen vanwege de daar aanwezige expertise op het gebied van interdisciplinair onderzoek. “Op basis van de conclusies van de Vertrouwenscommissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU/e, die heeft vastgesteld dat de herbeoordeling van mijn proefschrift onzorgvuldig is uitgevoerd, was men in Brussel bereid serieus naar mijn proefschrift te kijken.” In Brussel vond Cabbolet een nieuwe promotor in de persoon van hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie prof.dr. Jean Paul van Bendegem.

  Dat het meer dan drie jaar heeft geduurd tot de promotie in Brussel, ligt volgens Cabbolet aan het feit dat hij in Brussel verplichte vakken moest volgen voordat hij daar kon promoveren in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen.

  Cabbolet ziet het behalen van de doctorstitel uiteraard als een bevestiging van zijn eigen gelijk. “De promotie en een artikel dat ik vorig jaar heb gepubliceerd in Annalen der Physik bevestigen dat mijn werk aan de strengste kwaliteitseisen voldoet en dat de zogenaamde deskundigen die het aan de TU/e hebben afgewezen, niet de juiste expertise hadden om het te beoordelen.”

  Volgens Cabbolet hebben diverse universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Brussel aangeboden hem te ondersteunen bij het uitwerken van zijn theorie tot een toetsbaar wiskundig model van de werkelijkheid. Hij probeert hiervoor nu financiering vinden. (TJ)

  Failed PhD candidate Cabbolet avenges himself in Brussels

  On September 23 last, Marcoen Cabbolet received his PhD from the Vrije Universiteit Brussels. He received his doctorate ‘with highest honor’ (summa cum laude). In 2008, his PhD research at TU/e’s Department of Mathematics & Computer Science was cancelled at the last minute after the controversial nature of his study surfaced in an interview with Cursor.

  The contested dissertation introduces Cabbolet’s ‘Elementary Process Theory’, an all-encompassing theory based on the assumption that antimatter is repelled by the gravity field of normal matter. Should Cabbolet’s theory prove correct, that would have serious consequences for the validity of both quantum mechanics and the theory of relativity itself.