/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 8

jaargang 43, 26 oktober 2000


Voorpagina

Untitled Document

U-raad stemt in met Industrieel Ontwerpen
De universiteitsraad heeft maandag ingestemd met de oprichting van een faculteit Industrieel Ontwerpen. Dat betekent dat in september 2001 de nieuwe opleiding Industrieel Ontwerpen van start gaat. De minister van Onderwijs en Cultuur en Wetenschappen, drs. Loek Hermans, moet nog wel toestemming verlenen. De Raad van Toezicht van de TU/e is al op 1 september jongstleden akkoord gegaan.

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het in de steigers zetten van een nieuwe faculteit en een nieuwe opleiding Industrieel Ontwerpen. Stille getuigen van deze arbeid waren de aanvankelijk nog vertrouwelijke rapporten over Industrieel Ontwerpen die aan de u-raadsleden waren uitgedeeld. De vertrouwelijkheid daarvan werd echter meteen al aan het begin van de vergadering door het CvB opgeheven.
De inhoud van de rapporten gaf vooral de studentleden van de universiteitsraad aanleiding tot vragen over de nieuwe opleiding, vragen overigens die geen fundamentele verschillen van mening aan het licht brachten. Raadslid Sander van Drooge van de PF maakte zich wel zorgen over de kosten die het internationale deel van de studie met zich meebracht voor de studenten. Studenten hebben niet zoveel geld, betoogde hij, en moeten wel een internationale stage betalen. Rector magnificus prof.dr. Martin Rem nuanceerde het een ander. Als je bijvoorbeeld bij een bedrijf in het buitenland stage loopt, dan betaalt dat bedrijf veel kosten. Het leek hem echter wel verstandig om meer inzicht te krijgen in de kosten die een student heeft bij een internationale stage. Een student moet wel zijn stage betalen, maar dat moet binnen redelijke grenzen blijven, zo stelde hij.
Fons van Roij vroeg zich af waar de nieuwe faculteit gehuisvest gaat worden en of er wel ruimte genoeg is voor een nieuwe faculteit. "Industrieel Ontwerpen wordt gehuisvest op een duidelijke plaats", aldus de rector. Drs. Willem te Beest vond het wat vroeg om deze vraag te stellen: first things first, aldus het Cvb-lid. Ruimte was er genoeg, volgens hem. "We hebben een kwart te veel aan ruimte, in vergelijking met andere universiteiten." PF-lid Corine Fabrie vervolgens: "Dat anderen te weinig hebben, wil nog niet zeggen dat wij genoeg hebben." Later in de vergadering werd rector Rem over de locatie van de nieuwe faculteit wat concreter: het Laplace-gebouw of het IPO-gebouw. In ieder geval niet het gebouw van Werktuigbouwkunde, want daar zitten al twee opleidingen in.

Voertaal
Andere punten van discussie waren de voorlichting over de nieuwe opleiding en de voertaal, die Engels zal worden. "De Engelse taal lijkt me toch een barrière voor aankomende studenten", aldus Martin van den Heuvel van Groep Eén. Te Beest ontkende niet dat Engels als voertaal in zekere mate een belemmering vormde. "Maar", zo meende hij, "je mag in een academische omgeving ook eisen stellen."

Van den Heuvel vond de voorlichting die gegeven is op de VWO-dagen wat aan de magere kant. Rem vertelde dat de voorlichting over de nieuwe opleiding in januari zal beginnen. 'Wat laat', vond Van den Heuvel. De nieuwe lichting studenten zou dan hun keuze voor een nieuwe opleiding wel eens gemaakt kunnen hebben. De rector stelde het echter op prijs om vooral goede voorlichting te geven over een opleiding die toch redelijk afwijkt van het 'standaard plaatje.' Van het mogelijke gevolg, een wat kleinere instroom, lag hij niet wakker. Dat is bij een nieuw te starten opleiding alleen maar prettig, aldus Rem.
Een laatste punt van discussie was de invulling van de medezeggenschap. Te Beest signaleerde een 'kip-en-ei'-problematiek: je wilt een bestuur benoemen en daar een medezeggenschapsorgaan over raadplegen. Dat orgaan is er echter nog niet. De raad voelde wel wat voor zijn suggestie om een faculteitsraad ad interim op te richten en die samen te stellen uit leden van een aantal betrokken faculteiten. Daarmee was het laatste puntje van discussie van tafel en kon de raad instemmen met de oprichting van de nieuwe faculteit.

Untitled Document

Voorlichtingsdagen


VWO'ers bewonderen tijdens de voorlichtingsdageneen formule-1 racewagen bij werktuigbouwkunde. Er waren ongeveer net zoveel belangstellenden als vorig jaar. Afgelopen vrijdag en maandag konden scholieren ook meer informatie krijgen over de nieuwe opleiding Industrieel Ontwerpen. Het gaat om een vijfjarige academische ingenieursopleiding, aldus de nieuwsbrief die werd uitgereikt over de opleiding. Centraal staat het werken, in kleine teams, aan het tot stand brengen van ontwerpen voor high-techproducten en systemen. Na de bachelorsfase kan een student een afstudeerprofiel kiezen: zelfstandig ondernemer/ontwerper, ontwerper in dienst van een bedrijf of onderzoeker op ontwerpgebied. Toelatingseis voor de opleiding is het profiel Natuur en Techniek of het profiel Natuur en Gezondheid. Op zaterdag 27 januari aanstaande houdt de TU/e een speciale voorlichtingsbijeenkomst over de opleiding Industrieel Ontwerpen.
Foto: Bram Saeys
Untitled Document

Geschil vertraagt overleg sociaal plan
De onenigheid tussen het College van Bestuur en de bonden over de hoogte van de AIO-salarissen heeft ertoe geleid dat het overleg over het sociaal plan veertien dagen vertraagd is.

De bonden bevroren het overleg, omdat ze zich niet serieus genomen voelden door het college. Inmiddels praten beide partijen weer met elkaar. De kwestie rond de hoogte van de AIO-salarissen staat helemaal los van de reorganisatie van de diensten. Toch leidde dit probleem tijdelijk tot een bekoelde relatie tussen de bonden en het college. De bonden willen dat AIO's een beloning conform schaal tien krijgen. Het CvB wil een ­ lagere - beloning conform de nieuwe cao en afbouw van de arbeidsmarkttoelage. Het college leek niet geneigd van dat standpunt af te wijken, hoewel de cao overeenstemming op dit punt verplicht. Het college en de bonden dienen het eens te worden over (her)plaatsing van personeel. Martin Van Gessel, woordvoerder van de bonden: "Welke criteria hanteer je bij het plaatsen van mensen op nieuwe posities en hoe herplaats je de werknemers voor wie binnen een bepaalde eenheid geen ruimte meer is." Volgens Van Gessel wil het CvB naar een evenredige verdeling van werknemers op basis van leeftijdsniveau. De bonden willen bij het bepalen van de plaatsingsvolgorde, of ontslagvolgorde, liever kijken naar het arbeidsverleden van werknemers. Kortgezegd: last in first out. Dat is echter iets waar het college weinig voor voelt, omdat deze aanpak te zeer vergrijzing in de hand zou werken. De komende twee weken gaan bonden en CvB zes keer met elkaar praten. Op 7 november moet er uitsluitsel zijn. Het college was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. /.

Untitled Document

Voordracht Dirk van Delft
Dirk van Delft, chef redactie Wetenschap bij NRC Handelsblad, houdt op donderdag 26 oktober een colloquium over 'Beelden van bèta's: Faust, Frankenstein, Nerd'. Het imago van de wetenschapper, in het bijzonder die van de harde bèta, is weinig positief. In de voordracht passeren de stereotypen de revue, wordt hun werkelijkheidswaarde gewogen en komt de vraag aan bod in hoeverre de fysicus en maatschappij hieronder lijden. De voordracht begint om 16.00 uur in N-laag, zaal a 2.49.

Brons voor Joost de Hoogh
TU/e student Werktuigbouwkunde Joost de Hoogh heeft afgelopen zondag brons behaald op de Paralympics in Sydney. De 21-jarige zwemmer finishte op de 400 meter vrije slag als derde in een tijd van vier minuten en 23 seconden. Het is de eerste Olympische medaille voor De Hoogh.

Untitled Document

 Nieuw

Santiago de Compostela

Droom jij ook wel eens over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, een eeuwenoud pelgrimsoord in het noordwesten van Spanje? Dan ben je beslist niet de enige. Deze oude pelgrimage staat de laatste jaren enorm in de belangstelling. Veel jonge mensen leggen de route af, te voet of met de fiets. Iemand die dat ook gedaan heeft is broeder Fons van de Jacobushoeve in Vessem. Op vrijdagmiddag 3 november wil hij TU/e'ers graag vertellen over zijn reis. Je kunt je voor 1 november opgeven bij Martin van Moorsel (ESK) of Willemien Fraaije w.j.t.h.Fraaije@tue.nl. Vertrek naar Vessem per fiets, om 13.00 uur vanaf de bushalte tegenover het Hoofdgebouw.


Website Cursor