/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 1

jaargang 43, 8 februari 2001


Voorpagina

Untitled Document

Erkenning voor Installatie-technologie
De Bouwkunde afstudeerrichting Installatietechniek mag zich voortaan opleiding noemen. De ACO -Advies Commisie Onderwijsaanbod- heeft de nieuwe TU/e opleiding Installatietechnologie groen licht gegeven. Vanaf september 2002 start deze nieuwe opleiding die uniek is in Nederland.

"Installatietechnologie is een heel bijzondere opleiding, niet zomaar een vluggertje", zegt opleidingsdirecteur dr.ir. Rinus van Houten. "Het is ontstaan uit het beroepenveld. Er kwamen steeds meer vragen over de know-how op het gebied van comfort bij bouwen. Omdat het tien jaar geleden is ontstaan vanuit bedrijfsvragen, heeft het een langere incubatietijd nodig", is de mening van Van Houten. "In de tien jaar dat Installatietechniek als afstudeerrichting bestond, hebben we een natuurlijke groei doorstaan en is er wetenschappelijke output gekomen. De officiële erkenning van de ACO bewijst dat de waarde van deze opleiding voor het vakgebied wordt ingezien."
Van Houten verwacht niet dat het storm gaat lopen bij de nieuwe opleiding, die in september 2002 officieel van start gaat. "We denken aan vijftig tot zestig eerstejaars studenten." Installatietechnologie heeft niet de ambitie een eigen faculteit te beginnen: "Bouwkunde en Installatietechnologie kunnen bijna niet zonder elkaar." Van Houten beschrijft Installatietech-nologie als een 'straffe bèta-opleiding die multifacultair is'. Er is samenwerking met Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technologie Management.

Nieuwe naam
Heette de studierichting nog Installatietechniek, de nieuwe opleiding krijgt de naam Installatietechnolgie mee. "Dat is breder. Installatietechnologie houdt zich bezig met wetenschap en techniek. Bij Installatietechniek denken de meeste mensen aan de loodgieter."
De opleiding gaat veel werken met project-onderwijs, maar de theorie komt ook aan bod in hoorcolleges. "Studenten komen hier in een bureau te werken met zes personen. Van daaruit werken ze aan projecten, maar organiseren ze ook hun eigen onderwijs. Een bèta-opleiding als deze heeft toch hoorcolleges nodig."
De onderzoekstak is nog niet zo ver ontwikkeld, erkent Van Houten. "Er is een kennisachterstand, maar men wil fundamenteler worden." /.

Untitled Document

Klassiek genieten


Liefhebbers van klassieke muziek konden dinsdagavond hun hart ophalen in de Blauwe Zaal. Studium Generale hield een open podium voor klassieke muzikanten. Op de foto het trombonekwartet Q-bone, dat het spits afbeet op deze avond. Zij brachten onder meer Ave Verium Corpus van Mozart en de 'march from the love for the three oranges' ten gehore. Na Q-bone was het de beurt aan het IPO-koor, dat naast klassieke liederen ook 'Yesterday' en 'Michelle' van de Beatles en 'Scarborough fair' van Simon and Garfunkel neerzette. Hierna speelde Ferdie van Assche een pianosolo van George Gerswhin. Na de pauze trad pianotrio Trio Belmonte op en Joris Bierkens op piano. Er waren zo'n zeventig mensen op het concert afgekomen.

Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Hoofd BHV ontslagen
Het hoofd van de BHV-beveiligingsorganisatie van de TU/e heeft zijn ontslag gekregen. Dit is een van de maatregelen die het CvB heeft genomen naar aanleiding van de problemen binnen deze organisatie.

Binnen de BHV zijn er volgens een rapport van GITP 'ernstig verstoorde arbeidsrelaties'. Dit was aanleiding voor het CvB om het hoofd te ontslaan. De rechterhand van het hoofd en een beveiligingsbeambte moeten een andere baan gaan zoeken binnen de TU/e en een ander personeelslid heeft een andere baan aangeboden gekregen binnen de TU/e. Vorige week donderdag was er een bijeenkomst voor het personeel van de BHV-beveiliging van de TU/e, waarin uit werd gelegd wat de plannen zijn. De personele maatregelen heeft het CvB al genomen, voor de wijziging van de organisatie van de BHV legt het college plannen voor aan de U-raad. "De mensen die dit betreft, hebben we vorige week duidelijkheid gegeven. Het ging vooral om het beveiligingsdeel en er zijn personele maatregelen genomen. Over de wijzing in de organisatie kan ik nog niets zeggen, omdat de stukken eerst naar de U-raad moeten. We zorgen er in ieder geval voor dat de organisatie blijft lopen zoals ie nu doet", verzekert Te Beest. De bezetting is nu 29, inclusief twee vacatures en de bezetting van de brandweer met 1.2 fte. Op de personele aangelegenheden wil Te Beest niet ingaan. Ook het hoofd BHV-beveiliging wilde niet reageren./.

Untitled Document Redactie tijdelijk onderbezet
De afgelopen weken zijn de edities van Cursor aanmerkelijk dunner dan normaal. De bedoeling is om het blad minimaal in een omvang van 16 pagina's uit te brengen, maar door een tijdelijke onderbezetting van de redactie zullen de komende tijd nummers van 8 à 12 pagina's standaard zijn. Op dit moment hebben we vacatures voor de functies van hoofdredacteur, eindredacteur en een verslaggever. Sollicitatieprocedures zijn inmiddels in gang gezet, maar zullen nog wel enige maanden in beslag nemen. Tot die tijd verschijnt Cursor in beperkte omvang, waarbij vooral de nadruk op actueel nieuws zal liggen en er minder ruimte is voor achtergrondverhalen./.
Untitled Document

Honkbal tijdens GNSK
THE Studs, de Eindhovense studentenhonkbalvereniging, is op zoek naar honkballers die mee willen doen aan de Grote Nederlandse Studenten Kampioen-schappen (GNSK) die van 17 tot en met 19 mei plaats hebben in Eindhoven. Iedereen kan meedoen, de trainer van THE Studs verzorgt trainingen van de spelers voor het Eindhovense team. Een nader aan te wijzen coach selecteert de spelers. De selectietrainingen zijn vier weken voor de GNSK. Mensen die een sportkaart hebben, kunnen daarvoor ook al meetrainen met THE Studs. Meer informatie is te krijgen bij Erik Moonen, bestuurslid van THE Studs via e.j.g.moonen@ student.tue.nl.

EESI lezing
Het EESI, het instituut voor embedded systemen, houdt woensdag 14 februari een lezing. Deze wordt gegeven door Ger van den Broek en heeft de titell 'Ubiquitous networked computing, internet protocols the unifying protocols?. Van den Broek praat over netwerken die nodig zijn in de toekomst. Hierbij kan worden gedacht aan persoonlijke netwerken, gemeenschappelijke, wereldwijde, campus netwerken enzovoorts. Op wat voor manier moet worden omgegaan met deze verscheidenheid? De lezing begint om 16.00 uur in de EESI-colloquiumzaal in het La Placegebouw.

Studentensoap
De KRO komt dinsdag 13 februari met een nieuwe reality-soap genoemd 'Studentenleven'. In dit televisieprogramma wordt het leven van twaalf studenten, woonachtig in verschillende studentenhuizen in Groningen, zestien weken lang gevolgd. De makers van de serie hebben gekozen voor Groningen omdat dit volgens hen een 'au-thentieke' studentenstad is. Studentenleven is elke dinsdagavond rond 0.00 uur te zien op Nederland twee. Voor meer info: www.studentenleven.nl.


Website Cursor