/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 3

jaargang 43, 22 februari 2001


Voorpagina

Untitled Document

Rutger van Santen wordt nieuwe rector magnificus
Prof.dr. Rutger van Santen is vanaf september van dit jaar de nieuwe rector magnificus van de TU/e. De 55-jarige chemicus blijft tijdens het uitoefenen van deze functie een deel van zijn tijd besteden aan onderwijs en onderzoek op zijn vakgebied katalyse. "Mijn primaire taak is het rectoraat, maar ik ben heel dankbaar dat ik de zaken aan de wetenschappelijke kant kan afmaken. Als rector kan ik bouwen aan een nieuwe situatie die we met z'n allen beter maken."

Van Santen heeft nooit de ambitie gehad rector te worden, maar heeft zich wel altijd zowel met intensief wetenschappelijk onderzoek als met de bestuurlijke kanten daarvan beziggehouden. Deze vaardigheden zou Van Santen in eerste instantie vanaf juni gaan benutten als de nieuwe decaan van Scheikundige Technologie, maar in december kwam het rectoraat van de TU/e om de hoek kijken. "De problematiek waar je je mee bezig houdt als rector is breder, maar niet per se anders", denkt Van Santen. "Qua visie kun je verder doorstoten als rector dan vanuit de faculteit en kun je ook meer ambitieuze plannen doorvoeren."
Naast de bestuurlijke activiteiten als rector noemt Van Santen het vinden van een nieuwe collegevoorzitter een belangrijke taak. "Met elkaar moeten we werken aan de corporate identity van de TU/e. Waar staan wij voor en wat voor basisgevoel willen wij onze ingenieurs meegeven?"
"Er is behoefte aan technologen met visie die dromen over de toekomst en oplossingen daarvoor. Het is breed geformuleerd, maar er zit een droom achter hoe je als gemeenschap hier mee om moet gaan."

Het rectoraat heeft prioriteit voor Van Santen. "Ik ben echter blij dat ik in de onderzoeksgroep kan blijven werken. We moeten nog bespreken hoe het werk wordt verdeeld."
Naast het rectoraat heeft Van Santen nog twee andere functies: hij is directeur van de top-onderzoekschool voor Katalyse en hij wordt komend jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. De wetenschap verlaat hij allerminst: "Constant bezig zijn met wetenschappelijke vragen is een manier van leven. Dat is een individueel proces wat bij mij niet zal stoppen." Essentieel in de wetenschap en de universitaire wetenschap zijn voor Van Santen een open debat cultuur en een multiculturele samenleving. "Het is normaal dat wetenschappers het niet met elkaar eens zijn. Een open debat daarover waarin iedereen gelijk is, is essentieel. Je moet respect hebben voor verschillende meningen, van daaruit kun je je sterk ontwikkelen. Samen met buitenlandse medewerkers is dat voor mij een multiculturele samenleving."

Internationalisering
Een van de belangrijkste punten van het College van Bestuur voor de weg die de universiteit in moet slaan, is internationalisering. Mede om die reden is het profiel van de nieuwe rector aangepast. Van Santen heeft in de hele wereld goede contacten, die hij als rector prima kan gebruiken. "Internationalisering betekent studenten een deel van hun studie in het buitenland laten doen. Ik zie in deze echter ook het uitwisselen van docenten met het buitenland. Wij zijn een kleine universiteit, maar samen kun je grotere onderwerpen aanpakken, zoals technologie nodig voor global warming of armoedebestrijding. Je moet elkaar dan natuurlijk wel aanvullen. Het belangrijkste is dat je elkaar inhoudelijk iets te vertellen hebt."

Onderwijs
Het onderwijsaspect in het rectoraat vindt Van Santen een 'heel grote uitdaging'. "We zijn hier bezig met onderwijsvernieuwing, dat is heel positief. De laatste jaren hebben onze studenten meer persoonlijkheid en zelfvertrouwen gekregen. Nu moeten we gebruik gaan maken van nieuwe didactische mogelijkheden. Het moet meer worden gedreven vanuit docenten. Over de nieuwe Bachelor-Master structuur wordt ook veel gediscussieerd. We moeten er voor zorgen dat we samenhang, diepte en een ingenieurscultuur verenigen. Die cultuur moet visionair zijn en doelgericht, gebruikmakend van de nieuwste technieken. En we moeten onze studenten meegeven dat je je mond moet opendoen als je het ergens niet mee eens bent."

Aderlating
De groep van Van Santen krijgt een flinke aderlating met de nieuwe functie van Van Santen. Professor dr. Hans Niemantsverdriet uit dezelfde groep, wordt de nieuwe decaan van ST. "De groep heeft veel veerkracht. De jonge mensen hier hebben nu de kans zich sterk te profileren. Wat moeilijker is, zijn de contacten naar buiten goed onderhouden die zorgen voor de financiën voor onderzoek. Die situatie goed opvangen, is een mooie kans voor de UD's en UHD's. Ik zie daar een uitdaging in. Zo ben ik; het hele leven bestaat uit kansen en uitdagingen. Ik ben een bouwer, dat heb ik de afgelopen jaren gedaan in de groep en in de onderzoekschool. Als rector kan ik dat nu over een breder veld gaan doen."/.
Per 1 september de nieuwe rector magnificus: Rutger van Santen. Foto: Bram Saeys

Untitled Document

"Dit is hoogleraar-onwaardig"
Verontwaardiging over anonieme TU/e prof in Volkskrant
Onder de Eindhovense hoogleraren heerst verontwaardiging over een anonieme hoogleraar van de TU/e die in de Volkskrant collegevoorzitter Henk de Wilt aanvalt.

"Dit kan niet", klinkt het beslist uit de mond van prof.dr. Bert Meijer. "Wie het beroep van hoogleraar heeft, heeft de taak om iets te zeggen met zijn naam erbij." Hij vindt dat een anonieme aantijging in de krant de hele beroepsgroep te kijk zet. "Als iets je dwars zit, zijn er een paar mogelijkheden: je houdt je mond, je gaat intern het bespreken of je gaat naar buiten en je geeft je naam. Maar niet zo, dit soort acties zijn niet te accepteren. Het ridicule van de zaak is nog, dat het anoniem klagen over een gebrek aan open cultuur te gek voor woorden is".

'Holle praat'
In het stuk in de Volkskrant wordt 'de teloorgang geschetst van de open cultuur die de universiteiten ooit kenmerkte'. Een hoogleraar van de TU/e meldt anoniem zijn grieven hierover omdat 'als ik mij bekend zou maken, zou ik hier geen leven meer hebben'. Hij vertelt over een bijeenkomst met De Wilt 'op de hei' en laat weten dat hij niet 'kan wennen aan de holle praat en de window dressing'. Ook de benoeming van de nieuwe rector aan de TU/e wordt aangehaald. Bestuursvoorzitter Henk de Wilt zou van plan zijn geweest de rector in deeltijd te benoemen, wat voor de nodige beroering zorgde volgens het stuk. 'Menig hoogleraar zag er de coup in van de beroepsbestuurder ten koste van de dienaar van de wetenschap.' Henk de Wilt wil er liever niet al te veel woorden aan vuil maken: "Ik vind het jammer dat er een hoogleraar is die zijn naam hier niet bij wenst of durft te noemen. Dat getuigt niet van niveau en vind ik volstrekt in strijd met de open structuur die we hier hebben. Ik ben eerder trots op de dingen die we hier goed doen dan dat ik me erger aan het gedrag van deze hoogleraar. Het profiel van de TU/e moet getoetst kunnen worden, zowel intern als extern. Wij hebben wel degelijk allemaal een verantwoordingsplicht. Nogmaals, ik betreur dit stuk, maar ga over tot de orde van de dag."

"Dit is een teken aan de wand"
Duidelijk is dat het om een hoogleraar gaat van Natuurkunde, maar wie, is niet duidelijk.
"Ik denk dat de betreffende hoogleraar wel zijn redenen zal hebben om dit anoniem te doen", zegt prof.dr. Frans Sluijter over het stuk. Hij vindt het feit dat dat gebeurt, een teken aan de wand. Sluijter is het overigens wel eens met de kritiek: "De universiteit wordt steeds meer bekeken als een commerciële organisatie, terwijl het een gemeenschap moet zijn van studenten en professoren; leraren en lerenden. Wij zijn geen onderneming, wat het College wel denkt."
Prof.dr. Peter Hilbers vindt het een onverstandige actie van de hoogleraar. "Het is prima dat je een discussie voert over de vraag of de universiteit een bedrijf is, maar dat doe je niet via de Volkskrant en niet anoniem. Ik vind dat er op de TU/e genoeg mogelijkheden zijn om gevoelige zaken te bespreken. Bovendien zitten er wat tegenstrijdigheden in het verhaal van de anonieme hoogleraar. Zo zijn mission statements hier niet nieuw; dat gebeurt al zeker vijf jaar."
Er is wel degelijk een open cultuur aan de TU/e, vindt prof.dr. Martien de Voigt. "Ik heb nog nooit gemerkt dat iemand bang moet zijn voor persoonlijke consequenties als hij kritiek heeft. Je kunt hier behoorlijk de mond open doen. Of het bestuur de argumenten die je geeft ook volgt, is wat anders. De universiteit is een open discussieforum, ook als het om de eigen structuur gaat. Onze bestuurders hebben een luisterend oor voor goede argumenten en houden daar rekening mee."

Anoniem
"Ik heb altijd geleerd dat wetenschappers een onafhankelijke positie in moeten nemen, anoniem iets zeggen past daar niet bij. Bovendien vind ik dat je niet moet uitsluiten dat iemand van het College van Bestuur gelooft in een collectieve ambitie", is de mening van prof.dr.ir. Mathieu Weggeman./.

Untitled Document

Keten TNO verdwijnen
De keten waarin TNO tijdelijk onder was gebracht vooraan op de TU/e-campus, verdwijnen in de carnavalsweek. De keten zijn eigendom van TNO en die zorgt ervoor dat ze worden opgeruimd. De ruimte die vrijkomt wordt dan gebruikt als bouwdepot voor de werkzaamheden voor B-hoog en B-laag. Uiteindelijk wordt op deze plek een doorgaande fietsroute gerealiseerd.

Vacaturesite succesvol
De nog jonge universitaire vacaturesite www.academictransfer.nl slaat aan. Uit onderzoek van de VSNU dat dinsdag gepubliceerd is, blijkt dat de site het laatste kwartaal van 2000 meer dan 90.000 keer bezocht werd.
De bezoekers bekeken gezamenlijk zo'n 800.000 pagina's. Bijna de helft van de bezoekers blijkt de site wekelijks te bezoeken. Naast de veertien universiteiten nemen ook verschillende academische ziekenhuizen, de KNAW en de NWO deel aan de vacaturesite. Bij de deelnemende instellingen werken in totaal zo'n 70.000 mensen. Initiatiefnemer van de site is de VSNU. Naar aanleiding van het succes zal op korte termijn ook een Engelstalige .com variant het licht zien.

Loopbaanadvies
Bij het Studenten Service Centrum (STU) kunnen studenten, ontwerpers en promovendi terecht voor loopbaanadvisering. In het kader hiervan worden er dit voorjaar diverse activiteiten georganiseerd. Zoals de workshop sollicitatiebrief en cv op maandagmiddag 12 en 19 maart. De workshop sollicitatiegesprek start maandagavond 12 maart. Sollicitatietraining start woensdagavond 14 maart en voor AIO's dinsdagavond 20 maart. Loopbaanoriëntatie voor AIO's start donderdagavond 22 maart. Voor meer informatie: Service Desk van het STU of op de website: http://www.tue.nl/stu.

Geen Cursor met Carnaval
In de carnavalsweek (week 9, donderdag 1 maart), komt er geen Cursor uit. Op donderdag 8 maart verschijnt het blad weer normaal.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor