/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 6

jaargang 43, 22 maart 2001


Voorpagina

Untitled Document

AIO's willen duidelijkheid
De commotie rond de afschaffing van de wachtgeldregeling voor AIO's is in alle hevigheid losgebarsten. Alle dag- en universiteitsbladen hebben er inmiddels over bericht en vorige week liepen zeven AIO's van de TU/e in Den Haag mee in een landelijke protestmars.

De brief die CvB-lid drs. Willem te Beest zou schrijven aan het AIO Overleg Eindhoven (AiOOE), ligt nog op z'n bureau. "Dit weekend gaat ie de deur uit", aldus Te Beest. "Ik heb hem opgehouden naar aanleiding van het protest van de VSNU en de vakorganisaties bij uitkeringsinstantie USZO over de omkering van bewijslast. Laat de USZO maar bewijzen dat een AIO na vier jaar niet beschikbaar zou zijn voor de arbeidsmarkt."
Aan de Universiteit van Amsterdam gaat de AIO verdwijnen. Met ingang van het komend studiejaar wordt hij opgevolgd door een junior onderzoeker, die een aanstelling krijgt voor drie jaar. Volgens Te Beest is dit voor de TU/e geen optie. "Het lijkt me geen oplossing voor de problemen waar de AIO's nu mee te maken hebben. Ik heb stellig de indruk dat wij onze promovendi goed begeleiden. Maar het CvB wil graag met het AiOOE overleggen over hoe het beter kan."
Overigens lieten de bonden weten naar de bestuursrechter te stappen in verband met een oude kwestie betreffende de AIO-salarissen aan de TU/e. Het CvB weigert om AIO's die na 1 december 2000 in dienst zijn getreden een bindingstoelage te betalen. De bonden vinden dat die beslissing te eenzijdig is genomen, te meer daar het overleg met hun achterban nog niet was afgerond./.

Untitled Document

Studiolab Industrial Design verdringt SG
Bij het opstellen van de plannen voor de renovatie van de onderbouw van het Hoofdgebouw, was de bestemming van de voormalige Centrale Leeszaal van de Bibliotheek duidelijk. Studium Generale zou hier een permanente expositieruimte mogen inrichten. Onlangs is echter besloten dat het studiolab van de opleiding Industrial Design er gevestigd wordt.

"Op z'n zachts gezegd wil ik wel meedelen dat ik niet gelukkig was met de beslissing", verklaart Maarten Pieterson, hoofd van Studium Generale. "Maar mij is te kennen gegeven dat op zo'n korte termijn (de nieuwe opleiding Industrial Design gaat op 3 september aanstaande van start ­ red.) geen andere ruimte voorhanden was. Daarbij gaat het volgens het College van Bestuur om een tijdelijke oplossing. Er zou geen sprake van zijn dat de expositieruimte van SG in de voormalige Centrale Leeszaal nu volledig van de baan is."
Pieterson kan zich ook geen andere locatie voorstellen, dan één die grenst aan de hal van het Hoofdgebouw. Op dit moment rest SG geen andere mogelijkheid dan te blijven exposeren in de hal. Pieterson: "Per expositie zullen we moeten bekijken welke speciale aanpassingen we daarvoor moeten uitvoeren. Zo trachten we op dit moment met het bouwen van schotten de ruimte iets beslotener te maken voor de tentoonstelling van Grafisch Atelier Daglicht. Dat kost aanzienlijk meer werk en geld dan wanneer we een vaste ruimte tot onze beschikking zouden hebben, maar een alternatief is er op dit moment niet."

Studenten ID in september aan de slag in Hoofdgebouw
Ook ir. Han Smits, opleidingsdirecteur van Industrial Design, benadrukt dat deze oplossing de enige is die op tijd gerealiseerd kan worden. Binnen het pand van het IPO, waar ID momenteel ondergebracht is, was de bouw van een studiolab niet mogelijk. Het ontwerp voor het studiolab, waarin groepjes studenten met deelprojecten aan de slag gaan en waar ook de staf van de opleiding wordt gehuisvest, is in een vergevorderd stadium. Het ontwerp is van de hand van architect en alumnus ir. Bert Staal, die onder meer ook de University Club heeft vormgegeven. Deze week worden de plannen van Staal voorgelegd aan het College van Bestuur en beoordeelt men ze op hun haalbaarheid. Volgens Smits zouden de bouwwerkzaamheden in de eerste helft van april van start moeten gaan. Hij wijst er op dat er bouwtechnisch niet zo heel veel veranderd hoeft te worden aan de ruimte. Met het oog daarop lijkt het hem geen probleem dat de eerste studenten van de opleiding Industrial Design in september aan de slag kunnen in het Hoofdgebouw./.

Untitled Document Eerste water in zwembad
De kraan blijft deze hele week vol open staan om het nieuwe zwembad van de TU/e te vullen. Zo'n 800 tot 900 kuub water moet er in het bad komen, wat ongeveer vijf werkdagen duurt. Afgelopen maandag spoot het eerste vocht het nog lege 25-meter bad in. Als het zwembad vol is, wordt het water drie graden per dag opgewarmd tot 25 graden Celsius. Dan komt begin april een team van duikers dat de beweegbare vloer in het bad op zijn plek moet brengen. Deze vloer drijft op het water en wordt straks bewogen door middel van enorme kabels en vijzels. De opening van het bad is gepland op 10 mei. Een week later beginnen de Grote Nederlandse Studenten Kampioenschappen in Eindhoven, waarbij het bad voor het eerst echt gebruikt gaat worden.
Links op de foto Stan Teunissen commandant TU/e brandweer en rechts uitvoerder Jan van Otterdijk.
Foto: Bram Saeys
Untitled Document

Martijn van Dam in bestuur PvdA
De 23-jarige student Technische Bedrijfskunde Martijn van Dam neemt de komende twee jaar zitting in het partijbestuur van de PvdA. Van Dam combineert zijn bestuursfunctie met het fractievoorzitterschap en een zetel in de Eindhovense gemeenteraad en zijn afstuderen aan de TU/e.

Van Dam kreeg tijdens het partijcongres afgelopen weekeinde iets meer dan duizend stemmen, ruim voldoende voor een plaats in het bestuur waarin hij de portefeuille ICT voor zijn rekening gaat nemen. De verkiezingen voor het partijbestuur volgden na de rumoerig verlopen verkiezing van de voorzitter. Bij die verkiezing werd Sharon Dijksma, lid van de Tweede Kamer en kandidaat namens de partijtop, verslagen door de relatief onbekende politicoloog Ruud Koole. Van Dam: "Ik was nog amper bekomen van die gebeurtenis toen er gestemd moest worden voor het nieuwe bestuur." Hij heeft veel zin in de nieuwe functie: "Er komen zoveel leuke dingen aan, 2002 is bijvoorbeeld een verkiezingsjaar waarin we met ICT veel zouden kunnen doen."
Van Dam heeft aanstaande maandag zijn eerste vergadering met zijn collega-bestuurders. Het afstuderen aan de TU/e denkt hij wel te kunnen combineren met zijn nieuwe taken. Van Dam: "Maar ik sluit niet uit dat ik er wat langer over ga doen."/.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Pinautomaat terug
Vanaf morgen (vrijdag) kan er weer geld gepind worden aan de TU/e. De nieuwe huisbankier, de Rabobank, heeft een flappentapper laten installeren in de hal van het Hoofdgebouw op de begane vloer, tegenover de kapper. Er komt geen kantoorfunctie bij de geldautomaat.

Start voorverkoop EWE feest
Wie Europese Week zegt, zegt ook het Auditoriumfeest op de woensdagavond. Een van de weinige feesten die in het Auditorium mogen worden gehouden. Ook tijdens deze editie van de EWE staat er woensdag weer een feest voor 2000 studenten op stapel met onder meer DJ Jurgen, coverband Kickshaw en een sambaband. Het thema is 'the essential elements', wat zich uit in onder meer een ijswand om af te koelen en een zuurstofbar. Het feest begint woensdag 3 maart om 21.00 uur en gaat door tot 2.30 uur. De voorverkoop van de kaarten is deze week begonnen. In het Auditorium gaan de kaarten van de hand voor 12,50 gulden. Er zijn ongeveer 1500 kaarten beschikbaar.

Sporttoernooi personeel
Medewerkers van alle Nederlandse universiteiten strijden op 15 juni tegen elkaar tijdens het OC&W sporttoernooi. Dat heeft plaats aan de Universiteit van Utrecht in de volgende onderdelen:voetbal (alleen voor heren), volleybal, badminon, tennis, tafeltennis, schaken, bridge en een alternatieve sport. Wie mee wil doen, kan zich opgeven in het PVOC elke maandag, woensdag of vrijdag van 12.30 tot 13.30 uur of bellen met Jo Kantelberg via 2438853.


Website Cursor