/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 3 nummer 1

jaargang 43, 3 mei 2001


Voorpagina

Untitled Document

De toekomst is aan het pratende apparaat
De viering van de vijfenveertigste verjaardag van de Technische Universiteit Eindhoven stond in het teken van de uitreiking van drie eredoctoraten. Prof.dr. John Buzacott, dr. Ralph Gomory en prof.dr.David Tirrell vielen de eer te beurt de eredoctoraten te ontvangen. Prof.dr. Martin Rem, rector magnificus van de TU/e, sprak de Diesrede uit.

"Onze omgeving wordt steeds slimmer," stelde Rem in zijn Diesrede. Het onderwerp van zijn rede was embedded systems, en meer bepaald het laten samenwerken van al die embedded systemen. De keuze voor dit onderwerp was geen toeval. Rem wordt namelijk, als hij in september aftreedt als rector magnificus van de TU/e, directeur van EESI, het onderzoekinstituut voor embedded systemen.
Binnen niet al te lange tijd zullen meer 'dingen' van het internet gebruik maken dan mensen, aldus Rem. Veel embedded systemen maken voor hun communicatie gebruik en gaan steeds vaker gebruik maken van IP, het Internet Protocol. Rem verwacht verder dat de mobiele telefoon veel vaker de rol van afstandsbediening voor de tv, de huis- en kantoorsleutel zal overnemen.
Ook zullen de huidige apparaten in het huishouden in toenemende mate met elkaar gaan communiceren. Dat gebeurt op dit moment overigens al. Binnen afzienbare tijd zullen we dus verlost zijn van het ritueel van alle klokken verzetten bij de aanvang van zomer-of wintertijd, als alle apparaten in het huishouden met een tijdsaanduiding deze intelligentie krijgen.

Privacy
Er zijn een aantal onderzoeksvragen te onderscheiden bij dit soort ontwikkelingen. Rem noemde allereerst de ethische kant van de ontwikkeling. De mededelingen die de apparaten van de toekomst met elkaar uitwisselen, zijn vaak in hoge mate privacy-gevoelig. Er is daarom een belangrijke taak weggelegd voor cryptografie van gegevens.
Rem ziet concreet veel wetenschappelijk werk in het verschiet op een aantal gebieden, zoals: quality of service (voorbeeld: hoe meer plaatjes er worden gegenereerd, des te lager het aantal pixels per plaatje), codecompactie (voorbeeld: het verkleinen van de code door programma's als 'pkzip') en energiezuinigheid (het zodanig inrichten van de berekeningen dat ze zo weinig mogelijk energie gebruiken).
Rem stipte nog even aan dat er juist voor een nieuwe opleiding als Industrial Design er veel te doen zal zijn op deze gebieden./.

Untitled Document

Drie eredoctoraten


Bij de viering van het lustrum werden drie eredoctoraten uitgereikt. Prof.dr. John Buzacott, verbonden aan de York University in Toronto ontving een eredoctoraat voor zijn prestaties op het gebied van productie- en operationeel management. Dr. Ralph Gomory, voorzitter van de Alfred P. Sloan Foundation in New York ontving een eredoctoraat voor zijn baanbrekende werk op het gebied van de geheeltallige lineaire programmering. Prof.dr. David Tirrell, verbonden aan het California Institute of Technology in Pasadena, ontving een eredoctoraat voor zijn pionierswerk op het gebied van ontwerpen en synthetiseren van biomaterialen.
Op de foto krijgt de voor een eredoctor nog vrij jonge David Tirrell de bescheiden uitgereikt die behoren bij het eredoctoraat. Prof. Bert Meijer (links) kijkt toe.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Twinning Center Eindhoven wacht op betere tijden
Het Twinning Center Eindhoven leek een mooie toekomst tegemoet te gaan. Een dik jaar na de officiële opening is de realiteit niet zo rooskleurig. Op dit moment staat de teller van bedrijven die volgens het Twinning-concept werken, op een schamele drie.

"Het slechte beursklimaat voor ICT-bedrijven speelt ons momenteel zwaar parten", zegt Pauline Jansen, office manager van het op de TU/e-campus gevestigde Twinning Center Eindhoven. Ruim een jaar geleden werd het splinternieuwe gebouw officieel geopend door EZ-minister Annemarie Jorritsma. Diezelfde Jorritsma heeft haar ICT-incubators, vier in het totaal, overigens alweer enige tijd in de etalage staan. Begrijpelijkerwijs is daar momenteel weinig animo voor. Daarnaast werd begin april bekend dat ICT-goeroe Roel Pieper zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen bij Twinning neerlegt. Officieel om zich meer te kunnen concentreren op zijn werk bij investeerder Insight Capital Partner en zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Twente. De timing van deze stap is op zijn zachts gezegd ongelukkig gekozen.
Bij het Twinning Center Eindhoven hebben momenteel zestien bedrijven onderdak gevonden, waarvan slechts drie volgens het Twinning-concept werken. Alarmerend wil Jansen de situatie niet noemen. "We zullen moeten wachten tot de markt weer aantrekt en tot die tijd er met z'n allen aan werken om op de goede weg door te gaan." Voor Twinning betekent dat onder meer het per kwartaal organiseren van een zogeheten Marktplaats, waar technici en ondernemers met elkaar in contact gebracht worden. Maar de ideeën die daar nu de revue passeren, moeten harder onderbouwd worden dan in het verleden het geval was.

Focus
Inmiddels heeft NV Rede, de ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Eindhoven en één van de organisaties die de zorg dragen voor de exploitatie van het gebouw, de criteria voor toetreding tot het Twinning Center verruimd. Daarbij blijft echter wel de focus gericht op hoogwaardige kleinschalige ICT-bedrijven. NV Rede neemt deze stap 'omdat het vertrouwen in de inbreng van Twinning om het Eindhovens Twinning Center te laten slagen drastisch is afgenomen', zo blijkt uit een intern schrijven. Jansen herkent van deze harde kritiek weinig in haar contacten met NV Rede. "Zoals ik al zei moeten alle partijen, en daar maken zowel Twinning als NV Rede deel van uit, er gezamenlijk de schouders onder zetten." Bij Twinning leeft de verwachting dat pas op het einde van dit jaar het tij in de ICT-branche weer zal keren./.

Untitled Document

Brand in studentenhuis
Een studentenhuis boven bikerscafé Thunder Roadhouse op het Stratumseind is dinsdagnacht verwoest door brand.

Een persoon liep lichte brandwonden en ademhalingsproblemen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De rest van de aanwezigen kon op tijd naar buiten komen. De brand is waarschijnlijk ontstaan door het stoken van de haard op de bovenverdieping. /.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor