/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 4

Jaargang 44, 13 december 2001


Voorpagina

Untitled Document

Negatief advies over begroting
De universiteitsraad heeft een negatief advies gegeven over de begroting van de TU/e voor het jaar 2002. Dit ondanks een indringend pleidooi van collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt, die de U-raad om 'vertrouwen' vroeg. De Raad van Toezicht heeft daarom een uitspraak over de begroting doorgeschoven naar februari. De eerste maanden van 2002 wordt met een voorlopige begroting gewerkt.

"Alleen vertrouwen is voor ons niet toereikend in een dergelijke zwaarwegende beslissing", zo verwoordde dr. Jimme Keizer de gevoelens namens de U-raad. "Wij vinden het belangrijk dat de faculteitsraden zich uit kunnen spreken over de begroting", aldus Keizer. De decanen van de faculteiten zijn namelijk akkoord gegaan met de voor hen taakstellende begroting, maar niet alle faculteitsraden hebben zich hierover al uit kunnen spreken. Daarnaast vond de U-raad het moeilijk een positief advies te geven aan een begroting met taakstellingen op het financiële vlak waarvan de consequenties nog niet te overzien zijn. "Over het Masterplan, een cruciaal onderdeel in de begroting, hebben we slechts ten dele duidelijkheid gekregen. Ook de haalbaarheid van de begroting moet nog blijken." Om deze redenen heeft de U-raad afgelopen maandag in de extra vergadering een negatief advies gegeven over de begroting voor komend jaar. Dit ondanks het pleidooi van Henk de Wilt, die om het vertrouwen vroeg van de raad in deze kwestie.
De Raad van Toezicht (RvT) heeft afgelopen dinsdag vergaderd met het CvB. De begroting is besproken, maar deze lag niet voor ter goedkeuring van de RvT, zegt dr.ir. Piet Ros, lid van de RvT. "Wij vinden de stem van de U-raad belangrijk en willen daar serieus naar kijken. Het advies van de U-raad was pas een dag binnen bij het CvB. We willen de discussie hierover volgen. Als het CvB de begroting vaststelt, beslissen wij hier pas over." De verwachting is dat dat pas in februari 2002 zal gebeuren. Tot die tijd wordt er gewerkt met een voorlopige begroting in de lijn van de vigerende. "Faculteiten en budgethouders moeten toch weten waar ze aan toe zijn", aldus Ros. De RvT maakt zich zorgen over de slechte financiële situatie waarin de TU/e zich bevindt, gaf Ros te kennen.

De bal ligt nu weer bij de universiteitsraad. Jelle de Jong van de PF: "We denken na welke weg we gaan volgen; de formele of de informele. De formele is de geschillencommissie, de informele is het samen met het CvB regelen en dus het begrotingstraject opnieuw doen. Maandag hopen we hier uit te zijn", aldus het U-raadslid./.

Untitled Document

Discussie in De Bunker
De multiculturele samenleving, het Eindhovense studentenleven en studenten en politiek waren dinsdagavond onderwerp van debat in De Bunker. Daar hield het Eindhovens Studenten Corps (ESC) een discussiebijeenkomst à la het televisieprogramma Het Lagerhuis. De Paul Witteman van de avond was prof.dr. Bert Meijer.

Foto: Bert Jansen

Untitled Document

Decanen staan achter Henk de Wilt
De decanen van de TU/e hebben in een brief verklaard achter collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt te staan en medeverantwoordelijk te zijn voor het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Dit als reactie op een stuk over de 'autoritaire regeerwijze' van De Wilt en het door hem gevoerde beleid, in het Eindhovens Dagblad van afgelopen maandag.

'Met teleurstelling hebben wij, decanen van de faculteiten, kennisgenomen van mediaberichten waarin problemen rond het in de afgelopen jaren binnen onze universiteit gevoerde beleid eenzijdig worden belicht en eenzijdig worden aangerekend aan de voorzitter van het College van Bestuur', zo schrijven de decanen in een open brief aan de universitaire gemeenschap. In de brief benadrukken de decanen dat het beleid binnen de universiteit tot stand komt binnen het Bestuurlijk Overleg (decanen en CvB).
Rector prof.dr. Rutger van Santen las de brief voor tijdens de U-raadsvergadering van afgelopen maandag. Hij gaf te kennen dat de TU/e verder geen stappen onderneemt in deze kwestie. De Raad van Toezicht, die dinsdag overleg heeft gehad met het CvB, heeft gesproken over de brief van de decanen, maar heeft niet gesproken over personen, laat dr.ir. Piet Ros van de Raad van Toezicht desgevraagd weten./.

Untitled Document

Uitslag verkiezingen
De uitkomst van de verkiezingen (die vandaag worden gehouden op de TU/e) voor de leden van de universiteitsraad, de faculteitsraden en de dienstraad wordt bekendgemaakt op maandag 17 december. Dit gebeurt om 12.00 uur in collegezaal 4 van het Auditorium.

Resultaten satisfactie-onderzoek
De resultaten van het satisfactieonderzoek onder het personeel van de TU/e worden maandag 17 december bekendgemaakt. De bijeenkomst heeft plaats om 12.30 uur in collegezaal 4 van het Auditorium, aansluitend op de uitslag van de verkiezingen. De bijeenkomst is het startpunt voor de verdere verspreiding van en bezinning op de resultaten. Iedereen is welkom.

Laatste Cursor
Volgende week verschijnt de laatste Cursor (nummer 15) van dit jaar. Kopij hiervoor kan tot vrijdag 14 december worden aangeleverd bij de redactie. De eerstvolgende editie verschijnt dan in 2002 op donderdag 17 januari.

Omvang Cursor
Het aantal pagina's en de indeling van Cursor schommelt de laatste tijd nogal. Reden hiervoor is dat het aantal pagina's van het blad in de bladformule gekoppeld is aan het aantal advertenties dat binnenkomt. Om die reden is het blad soms twaalf pagina's groot in plaats van de gebruikelijke zestien. Niet alle vaste pagina's zijn dan terug te vinden.

Verkeerde naam
Boven de culturele top vijf op de cultuurpagina van Cursor 13 stond een fout gespelde naam. De juiste naam van de schrijfster van de top vijf is Sveta Litvinova.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor