/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 6

Jaargang 44, 17 januari 2002


Voorpagina

untitled

Stuurgroep vervangt DFEZ-hoofd

Drs. Bouke Wessels, hoofd van de Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ), heeft met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. Onder voorzitterschap van decaan prof.dr. Hans Amman van de faculteit Technologie Manage-ment gaat een stuurgroep de komende maanden zorgen voor afronding van de meest urgente financiële zaken. Over een jaar moet van het financiële systeem een aanzienlijk simpelere variant in gebruik zijn.

Maandag maakte het CvB schriftelijk bekend dat DFEZ-hoofd Wessels met onmiddellijke ingang is teruggetreden. Wessels is in juli 2001 aangesteld als nieuw hoofd van de Dienst Financiële en Econo-mische Zaken. Als reden voor het vertrek werd opgegeven 'een verschil van mening met het College van Bestuur over de aanpak van de financiële problematiek van de universiteit'. Volgens CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt was het een verschil van mening van zakelijke aard, maar speelden er ook persoonlijke kenmerken mee. De Wilt: žIn dit soort kwesties is er meestal sprake van een mengvorm. De heer Wessels is meer een man van procesbegeleiding, terwijl wij nu kiezen voor een meer inhoudelijke aanpak van de problemen. Dat persoonlijke spanningen er ook mee te maken hebben, valt niet te ontkennen, maar met de verklaring die maandag is afgegeven, kunnen beide partijen goed levenÓ.
Uit gesprekken met Wessels, die bij navraag ook verwees naar de schriftelijke mededeling, zal moeten blijken of hij in de toekomst een andere functie krijgt aan de TU/e. De Wilt: žWij staan daar positief tegenoverÓ.
Om de financiële huishouding van de TU/e in de toekomst wel goed op orde te krijgen, is inmiddels een stuurgroep Financiën opgericht onder leiding van decaan prof.dr. Hans Amman. Naast Amman hebben ook prof.dr.ir. Han Meijer van Werktuigbouwkunde, Olaf van Nugteren, hoofd van de Dienst Personeel en Organisatie, drs. Eugene Bernard, directeur beheer van de faculteit Schei-kundige Technologie en Paul Berg, interim manager afkomstig van Deloitte & Touche, zitting in deze stuurgroep. Binnen de DFEZ is inmiddels uit de bestaande staf een managementteam samengesteld dat de werkzaamheden binnen de dienst coördi-neert.
Dinsdag kwam de stuurgroep al met een 'Tentatief plan van aanpak'. In hoofdlijnen komt dit plan neer op het zo snel mogelijk afronden van de meest urgente financiële zaken. Amman: žOm te beginnen betreft dit het afronden van de jaarrekening 2001 en het definitief opstellen van de begroting voor dit jaar. Wat ook direct onze aandacht vraagt, is de debiteurenpositie van de universiteit. Op dit moment blijven veel te veel rekeningen aan externe partijen te lang liggen. We hebben het daarbij over zo'n twintig à dertig miljoen gulden. Die rekeningen moeten snel geïnd worden. Want over al dat geld ontvang je geen renteÓ.
Amman schat dat de meest dringende zaken zo'n twee maanden in beslag nemen. Een andere taak voor de stuurgroep is het vereenvoudigen van het financiële systeem ORCA. žBlijkbaar zijn we daar drie jaar geleden te ambitieus mee van start gegaan. ORCA moet simpeler in het gebruik wordenÓ, aldus Amman.

untitled

De innovatieve universiteit


De TU/e moet een innovatieve universiteit worden die meer samenwerking zoekt met bedrijven. Dit was de belangrijkste boodschap die collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt maandag 7 januari had voor de TU/e-gemeenschap. Tijdens de traditionele nieuwjaarstoespraak haalde De Wilt ook de actuele situatie waarin de TU/e zich bevindt aan, zoals het voortijdige vertrek van collegelid drs. Willem te Beest en de financiële situatie. De collegevoorzitter benadrukte echter dat de financiële problemen van 'tijdelijke aard' zijn. žDe stijgende studentenaantallen zullen geleidelijk leiden tot extra inkomsten.Ó


Foto: Maarten van Loosbroek

untitled

Geen ad interim voor Te Beest

Voor de opvolging van het medio december opgestapte CvB-lid drs. Willem te Beest zal volgens collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt zo snel mogelijk gezocht worden naar een nieuwe, definitieve kandidaat. De Wilt wil geen ad interim op die positie.

Bij de bekendmaking van het vertrek van Te Beest op 17 december vorig jaar liet De Wilt direct weten dat diens portefeuille zolang zou worden waargenomen door de resterende collegeleden en de secretaris van de universiteit. Door het opstappen van Te Beest vielen bij veel ondersteunende diensten de besprekingen over hun begrotingen voor dit jaar stil. Inmiddels zijn deze gesprekken hervat, volgens De Wilt in volgorde van prioriteit. Zo is er inmiddels gesproken met de diensthoofden van het Communicatie Service Centrum en Vastgoed. De Wilt: žDaarnaast neemt de rector het Systeemhuis voor zijn rekening en zal de secretaris zich ontfermen over de inkoopafdeling, een onderdeel dat valt onder de Dienst Interne ZakenÓ.
Voor de opvolging van Te Beest wil De Wilt in nauwe samenspraak met de Raad van Toezicht zo snel mogelijk op zoek naar een nieuw en permanent lid. žEen interim manager zou ik zeker niet willenÓ, aldus De Wilt. Op dit moment is Te Beest nog met de RvT in onderhandeling over een financiële vertrekregeling. /.

untitled

Publiek debat
Op zondag 20 januari wordt weer een publiek debat gehouden binnen de universiteit. Drs. Peter Noordervliet van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie gaat dan in debat met professor Alex van Herk, opleidingsdirecteur bij de faculteit Scheikundige Technologie. De titel van het debat is 'Bètastudies: breed of smal?'. De discussie gaat over maken van een brede bachelorsopleiding Science. Het debat duurt van 11.30 tot 12.45 uur in de Senaatszaal van het Auditorium en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Stilteruimte
In de Stilteruimte in De Hal worden op maandag 21, 28 januari en 4 februari 'filosofische momenten' gehouden met filosoof dr. Charles Vergeer. Multiculturele studentenvereniging Mosaic houdt dinsdag 22 januari een Koranrecitatie. De bijeenkomsten zijn van 12.45 tot 13.30 uur. De Eindhoven-se Studentenkerk heeft op woensdag 23 en 30 januari 'meditatieve momenten' van 12.45 tot 13.00 uur. Naast deze activiteiten is de Stilteruimte geopend van 8.30 tot 21.00 uur.

Cheops Qafé
Cheops, de studievereniging van de faculteit Bouwkunde, houdt op maandag 21 januari een discussie-avond over pleinvrees. Dit gebeurt vanaf 20.00 uur in Plaza Futura aan de Leender-weg. Er komen drie sprekers aan het woord, waaronder Geert Coenen en Mike Pfisterer, werkzaam bij Jo Coenen & Co Architecten. Cheops organiseert een serie lezingen met discussie over architectuur en stedenbouw. Het Qafé is gratis toegankelijk.

Hoogste punt Cyclotron
De nieuwbouw van het Cyclotrongebouw bereikt op maandag 21 januari het hoogste punt. Om 15.00 uur begint de bijeenkomst ter gelegenheid hiervan bij het bouwterrein.

Untitled Document

Website Cursor