spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Van Lint Bad

Honderd keer U-raad onder MUB

Noche de Tuna
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Monumentenstatus W-hal ‘complexe materie’
13 september 2007 - De dreiging dat de W-hal binnenkort tot gemeentelijk monument kan worden bestempeld, kost het College van Bestuur hoofdbrekens. Begin juli liet de Monumentencommissie een positief advies uitgaan naar B&W. Sloop zou niet nodig zijn. CvB-lid prof.dr. Paul Verhaegen zegt dat het honoreren van het advies financieel zeer ongunstig zal uitpakken voor de TU/e.

Het College van Bestuur was maandagmiddag tijdens de honderdste universiteitsraadvergadering duidelijk. De best denkbare optie voor de TU/e is dat de gemeente er vanaf ziet om de W-hal tot gemeentelijk monument te bombarderen. Al is de kans dan zeer reëel dat de Stichting Wederopbouw Erfgoed Eindhoven, die de monumentenstatus heeft aangevraagd, binnen zes weken protest aantekent tegen die beslissing. Mocht de gemeente de aanvraag goedkeuren, dan zal de TU/e daar protest tegen aantekenen. “Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan stappen we alsnog naar de rechter”, aldus Verhaegen.
Maar al deze procedures kosten veel tijd. En volgens ir. Herman Rikhof, projectleider van Campus 2020, is het net dat waar het bij deze operatie aan ontbreekt. Rikhof: “Op dit moment hanteren we als deadline om de hele W-hal leeg te hebben januari 2008. Dan willen we namelijk alle aansluitingen en leidingen die er bestaan, gaan afsluiten. Aansluitend volgt dan een uitgebreid bodemonderzoek, omdat we tijdens het bouwproces niet geconfronteerd willen worden met vervuilde grond. In het voorjaar gaan we het project aanbesteden. Dan zou ook begonnen moeten worden met de sloop, want voor de zomervakantie moet het terrein bouwklaar zijn. Alle problemen die nu spelen rondom de W-hal, zorgen ervoor dat het hele Campus 2020-plan vertraging gaat oplopen. En dat betekent weer dat we andere gebouwen langer in de lucht moeten. Dat brengt dan weer meer kosten met zich mee”.

Twijfels
Bij haar advies aan de gemeente heeft de Monumentencommissie zich onder meer gebaseerd op een rapport van de architectuurhistorici van het bureau Crimson. In dit rapport wordt de waarde van de W-hal voor de naoorlogse Nederlandse architectuur hoog genoemd. Onder meer door de toepassing van zeer moderne constructietechnieken bij het overkappen van grote ruimtes. Het gebouw zou hoog scoren als het gaat om het verlenen van de monumentenstatus.
Volgens Rikhof bestaan er twijfels over de inhoud van dit rapport, waartoe het CvB overigens zelf opdracht heeft gegeven. “Nergens worden de uitspraken goed onderbouwd”, meent de projectleider. “Waarom is het een gebouw van architectuurhistorische waarde, is het een sleutelwerk in het oeuvre van een bepaalde architect, wordt het genoemd in naslagwerken over Nederlandse architectuur? Al dat soort zaken ontbreken.”
Fons Spijkers, werkzaam bij de dienst Monumentenzorg van de gemeente Eindhoven, karakteriseert de kwestie als ‘zeer complexe materie’. Volgens Spijkers doet B&W over enige weken een uitspraak en is de gemeente nog steeds in gesprek met de universiteit. “Dat is ook de afspraak”, volgens Spijkers. “Er zou geen beslissing genomen worden zonder voorafgaand overleg met de TU/e.”

Bewijslast
CvB-lid Verhaegen liet weten dat de universiteit inmiddels nog meer argumenten heeft aangedragen waarom behoud van het gebouw alleen al technisch niet mogelijk is. “We zouden het zodanig moeten aanpassen, dat het niet meer als de W-hal herkenbaar is. We willen echter zo snel mogelijk een campus opzetten waarmee we internationaal de bühne op kunnen”, aldus Verhaegen. Op het eind van zijn betoog opperde hij nog een scenario. Zo zou de gemeente de monumentenstatus kunnen verlenen, maar daarnaast toch akkoord kunnen gaan met een sloopvergunning. Ook Spijkers bevestigt dat zoiets mogelijk is. Alleen moet de TU/e dan weer hard maken dat sloop de enige oplossing is. “In zo’n geval wordt de bewijslast omgekeerd”, verklaart Spijkers./.