spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Brug tussen twee werelden

Fado zonder fratsen

Toneelcursus Doppio
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Subsidies voor marktrijp maken TU/e-onderzoeken
17 januari 2008 - De TU/e heeft twee zogeheten Valorisation Grants in de wacht gesleept voor het marktrijp maken van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Het gaat om subsidies van elk 25.000 euro.

De Valorisation Grant is een initiatief van Technologiestichting STW, onderzoeksfinancier NWO en TNO, in 2004 opgezet naar voorbeeld van het Amerikaanse stimuleringsprogramma SBIR.
Het eerste gehonoreerde TU/e-project is ‘Sound Imaging, a Sound Business’, dat wordt uitgevoerd binnen de faculteit Werktuigbouwkunde. Het onderzoek, onder leiding van prof.dr. Henk Nijmeijer, is gericht op het zeer nauwkeurig in beeld brengen van geluid, bijvoorbeeld de hinderlijke geluiden van een mobieltje of vrachtwagen. Hiervoor ontwikkelden de onderzoekers een ‘geluidscamera’ waarmee ontwerpers en technici de bronnen van geluiden kunnen opsporen en visualiseren, om vervolgens te zoeken naar manieren om het hinderlijke geluid efficiënter tegen te gaan.
De onderzoekers willen het systeem, waarvoor octrooi is aangevraagd, nu in de markt gaan zetten. “Met de subsidie hopen we komend jaar zicht te krijgen op wie de klant is en wat deze precies wil”, aldus promovendus ir. Rick Scholte. De onderzoekers slaan hiervoor de handen ineen met onder andere Philips, TomTom en Océ.
Het tweede onderzoek dat subsidie krijgt, is ‘Atlantides’ (Wiskunde en Informatica). Centraal binnen dit project staat een innovatieve methode voor ‘intrusion detection’, oftewel nieuwe technieken om hackers op te sporen. “Het probleem met dergelijke detectiesystemen is dat ze óók vaak alarm slaan in situaties waarbij feitelijk niks aan de hand is”, legt security-hoogleraar prof.dr. Sandro Etalle uit. “IT-specialisten komen hierdoor amper toe aan hun eigenlijke werk. Met onze methode verwachten we de hoeveelheid ongewenste alarmen met ongeveer vijftig procent terug te dringen.” Het gros van dit onderzoek vindt overigens plaats aan de Universiteit Twente, waaraan Etalle tevens verbonden is; het Eindhovense aandeel is kleiner. De verkregen Valorisation Grant wordt gebruikt voor marktonderzoek in de aanloop naar de oprichting van een bedrijf./.