spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

“Schaken is mentaal echt uitputtend

Zijn er ethische grenzen aan techniek?

Show me your desktop
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
TU/e wil vanaf 2009 bindend studieadvies

7 maart 2008 - De TU/e wil vanaf september 2009 een bindend studieavies invoeren. Het is bedoeld om eerstejaars bachelorstudenten die geen kans van slagen hebben, aan het eind van het collegejaar te dwingen met hun opleiding te stoppen. Een projectgroep gaat op verzoek van het College van Bestuur (CvB) onderzoeken welke norm per opleiding moet gelden en bekijkt of de maatregel voor alle studies kan worden ingevoerd.

Het advies van de projectgroep moet voor 1 juni klaar zijn waarna het CvB nog dezelfde maand een besluit neemt. Volgens Peter van Dam, woordvoerder van het CvB, is het noodzakelijk om minstens een jaar vooraf de knoop door te hakken. “Dat is in het belang van de studievoorlichting aan VWO-scholieren.”

Tot op heden geeft de TU/e bachelorstudenten aan het eind van hun eerste leerjaar zonodig een dringend negatief studieadvies. Studenten wordt aanbevolen met hun opleiding te stoppen en op zoek te gaan naar een passende opleiding. De eerstejaars kunnen dat advies naast zich neerleggen, hoewel ze daarna verstoken blijven van persoonlijke begeleiding en ondersteuning vanuit de universiteit.

“We zien dat nogal wat studenten in de aanvangsfase lager presteren dan de normen die nu gelden voor een dringend negatief studieadvies. Kennelijk werkt deze aanpak niet en moet er een zwaarder middel worden ingezet”, aldus Van Dam. Hij hoopt dat de nieuwe maatregel een positief effect zal hebben op het studiegedrag van eerstejaars. Welk effect dat het bindend studieadvies op het aantal nieuwe inschrijvingen zal hebben, valt volgens hem niet te voorspellen. Evenmin is duidelijk hoeveel studenten straks na het eerstejaar hun opleiding moeten staken.

Het College van Bestuur van de TU/e wijst naar andere hogescholen en universiteiten die al langer met een bindend studieadvies werken. Als duidelijk is wat de gevolgen zijn van het niet halen van een bepaalde voortgangsnorm aan het eind van het eerste jaar, zijn studenten geneigd naar die norm toe te werken. Het kan, aldus het CvB, ook voorkomen dat ongeschikte studenten nog jarenlang vergeefs blijven proberen hun bacheloropleiding tot een goed einde te brengen. Volgens het universiteitsbestuur laat de TU/e met een bindend studieadvies ook zien dat zij bezig is aan een kwaliteitsslag. In het bijzonder een belangrijk signaal naar vwo-scholen en potentiële studenten.

Ten aanzien van de eventuele invoering van een bindend studieadvies gelden een aantal wettelijke voorwaarden.De projectgroep zal daarom regels moeten opstellen over de vereiste studieresultaten, de voorzieningen voor goede studievoortgang en de termijn waarbinnen een gewaarschuwde student zijn of haar resultaten kan verbeteren.