spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Plastic badeendjes dobberen de Dommel af

Eindhoven hoofdstad studentensport

Asterix-leden voorop tijdens baanwedstrijd
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Twijfels Groep-één en PF over bindend studieadvies
5 juni 2008 - De studentenfracties PF en Groep-één van de TU/e zien het bindend studieadvies (BSA) niet zitten. Het werkt volgens hen ‘verschoolsing en bureaucratie’ in de hand. Bovendien is het effect van voorgaande maatregelen niet zorgvuldig onderzocht, zo schrijven zij in een open brief van dinsdag 3 juni.

De TU/e wil vanaf september 2009 het bindend studieadvies invoeren. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk om kansloze eerstejaars bachelorstudenten te dwingen hun studie stop te zetten. Tot op heden krijgt deze groep studenten slechts een dringend negatief studieadvies. Volgens het College van Bestuur werkt deze maatregel onvoldoende.

De projectgroep BSA bekeek afgelopen maanden welke norm per opleiding zou moeten gelden. Ook is onderzocht of de maatregel voor alle studies moest worden ingevoerd. De studentenfracties kregen 26 mei de eerste bevindingen van de projectgroep onder ogen. Daaruit zou volgens hen blijken dat een student minimaal 30 studiepunten (ECTS) moet halen om een bindend studieadvies te ontlopen. Studenten die uitkomen op 30 tot 45 studiepunten, tekenen een contract met de TU/e. Aan de verplichtingen in dat contract moeten zij zich het tweede jaar houden. Hoe de inhoud van deze overeenkomst eruit ziet is nog niet bekend.

Studenten die na het tweede jaar nog vakken uit de propedeuse hebben openstaan, mogen in het derde jaar alleen nog vakken uit het eerste jaar volgen.
Om te voorkomen dat studenten al hun studiepunten slechts op enkele onderdelen halen, puur om het resultaat, zouden faculteiten vakken kunnen gaan clusteren. De student kan verplicht worden uit bepaalde clusters een gegeven aantal vakken te halen. De studentenfracties noemen dit ‘het mandje’.

Zaken als studiebegeleiding en medezeggenschap van studenten beschouwt de projectgroep als randvoorwaarden. Die wil ze overlaten aan de zogeheten implementatiecommissie.

PF en Groep-één benadrukken dat ze nog geen definitief standpunt innemen. Daarvoor zijn te veel zaken onduidelijk.
Zo is bijvoorbeeld het effect van het BSA onbekend. Volgens de projectgroep dreigt jaarlijks een bindend studieadvies voor 50 tot 75 studenten. De fracties betwijfelen dit. Zij vermoeden dat studenten worden meegeteld die wegens bijzondere omstandigheden te weinig studiepunten halen, maar onder de wettelijke uitzonderingen vallen. Het gaat om zaken als zwangerschappen, handicaps of tragische familieomstandigheden.

De studentenfracties zien de noodzaak van een BSA nu nog niet in, schrijven ze. ‘Eerdere maatregelen die het rendement moesten verhogen zijn nog niet geëvalueerd.’ Ze doelen op de invoering van studiecontracten en het dringend negatief studieadvies.

“Dat loopt nog geen twee jaar en dan zou je nu al concluderen dat het niet werkt”, stelt Ronald Beekhuizen, fractievoorzitter van Groep één. De fracties vrezen bovendien ‘vergaande verschoolsing’. ‘Het opdoen van kennis en academische vaardigheden moet een hogere prioriteit hebben dan alleen het behalen van studiepunten.’ Beekhuizen: “Je krijgt een vergelijkbare situatie met de middelbare school. Ben je over naar het volgende jaar of niet?”

Volgens PF en Groep-één staat het buiten kijf dat de invoering van een BSA een hoop extra werk met zich meebrengt. ‘De extra inspanning moet opwegen tegen de baten’. Ten slotte vragen de fracties zich af of het praktisch is om een BSA tegelijk in te voeren met het zogeheten ‘vier blokken systeem’. Vanaf september 2009 gaat de TU/e over op een jaarindeling in vier blokken. Beekhuizen vreest dat de invoering van het blokkensysteem niet vlekkeloos zal verlopen en een negatieve uitwerking heeft op de studieprestaties.

De projectgroep BSA overlegt deze week met het CvB. De uitkomst daarvan wordt pas volgende week bekend. /.