spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Wielklem op campus

Slimme voertuigen

Uitvoering Footloose
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Helft 'Valorisation Grants' naar Eindhoven

17 juni 2008 - Zes van de twaalf eerste fase 'Valorisation Grants' van technologiestichting STW gaan dit voorjaar naar de TU/e. De subsidies van ieder 25.000 euro zijn voor een haalbaarheidsstudie om te bezien of een technische vinding commercieel geëxploiteerd kan worden. x5_s.jpg
Smart Energy Glass, een van de twaalf voorstellen die een Valorisation Grant kregen.

STW kreeg twintig aanvragen binnen, waarvan acht van de TU/e. Zes van deze acht zijn toegekend. "Ze doen het goed bij Innovation Lab", licht Frank van den Berg van STW toe. "De begeleiding van de aanvragen is bij andere universiteiten minder structureel dan in Eindhoven." En dat draagt volgens hem bij aan de hoge score.

Een van de zes gehonoreerde voorstellen is van dr. Carlos Guerrero Sanchez van de faculteit Scheikundige Technologie. Zijn beoogde bedrijf Ioniqa richt zich op 'smart materials', zogeheten magnetorheological fluids. Andere positief beoordeelde aanvragen zijn voor WEDACS (prof.dr. Philip de Goey), dat draait om een 'add-on' technologie gericht op het terugbrengen van kooldioxide-uitstoot en op brandstofbesparing in verbrandingsmotoren; Tocografie-module (ir. Chris Peters en prof.dr.ir. Jan Bergmans), een nieuwe methode om op patiëntvriendelijke wijze weeën te meten; Neodec (ir. Ko Hermans), printen van flexibele elektronica; Smart Energy Glass (ir. Casper van Oosten), een raam dat licht kan dimmen en tegelijkertijd het ongebruikte licht in stroom kan omzetten; en SOWISO (prof.dr. Arjeh Cohen en dr. Hans Cuypers), een softwarepakket voor wiskundig lesmateriaal.

De STW Valorisation Grant eerste fase is bedoeld om in circa een half jaar de technische en commerciële haalbaarheid aan te tonen. Bij de tweede fase gaat het om een bedrag van 200.000 euro dat bedoeld is om in circa twee jaar tijd het bedrijf daadwerkelijk op te zetten. Voor deze subsidies zijn vanuit de TU/e drie aanvragen ingediend; de toekenning wordt komende maand bekend gemaakt.