spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
 
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Universiteitsberichten
Algemeen
TU/e-brede ICT-cursussen

Toegepaste statistiek
In het kader van het ‘Continuing Engineering Education/Eindhoven’-initiatief, CEE/e, start dit najaar een aantal kortlopende, praktisch georiënteerde cursussen op het gebied van toegepaste statistiek en data-analyse. Gepland zijn: Applied Data Analysis with SPSS, Regression and ANOVA with SPSS, Multivariate Data Analysis with SPSS en Categorical Data Analysis with SPSS.
Voor deze cursussen kunnen studenten, medewerkers en alumni van de TU/e zich inschrijven. Voor nadere informatie en inschrijving: www.win.tue.nl/ceee of j.j.m.rijpkema@tue.nl.

ICT cursussen
In september 2009 is er voor studenten en medewerkers van de TU/e de mogelijkheid de volgende cursussen te volgen: HTML, Latex, Applied Data Analysis with SPSS en Programmeertaal C. Voor het totale cursusoverzicht najaar 2009, nadere informatie en inschrijving: www.ictcursussen.tue.nl.

Mensen
Promoties

Ir. J.J.M. Bontemps PDEng verdedigt op maandag 21 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Design of a MEMS-based 52 MHz oscillator’. Bontemps promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. H.C.W. Beijerinck en prof.dr. P.J. French.

Ir. H.M.H.F. Sanders verdedigt op maandag 21 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Molecular MRI of collagen’. Sanders promoveert aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotor is prof.dr. K. Nicolay.

C.W. Günther MSc verdedigt op dinsdag 22 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Process Mining in Flexible Environments’. Günther promoveert aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. De promotor is prof.dr.ir. W.M.P. van der Aalst.

Ing. A.A.M.L. Bruekers verdedigt op woensdag 23 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Symmetry and Efficiency in Complex FIR Filters’. Bruekers promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr. R.J. Sluijter en prof.dr. Y.C. Lim.

Y. Pu verdedigt op woensdag 23 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘On the Road towards Robust and Ultra Low Energy CMOS Digital Circuits Using Sub/Near Treshold Power Suppy’. Pu promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr. J. Pineda de Gyvez en prof.dr. H. Corporaal.

Diversen
Educational & Training Unit

‘Educational study material’.
The course ‘Educational study material’ will take place on Thursday October 22nd from 13:30-17:00 hours. The course is intended for teachers with questions and ideas that come from their study material.
The content of the course focuses on identifying the suitability of the study materials you are using to support the learning activities of your course. The course pays specific attention to the application of different approaches to design appropriate educational materials.
Participation by teaching staff of the TU/e is free of charge. Further information can be obtained from Sonia Gómez Puente (extension 5292). You can register for the course by telephone (2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by internet (www.tue.nl/educational_training).

WISE-network
Fall meeting
20th October, Blauwe Zaal & Senaatszaal, 15:30 hrs
Are you a PhD student, a post doc or do you have a UD/UHD position? Then we bet that you are interested in ‘Preparing for a successful scientific career’ at TU/e or somewhere else! During this meeting, we will hear the tips and tricks on career planning from a very successful professor of TU/e. We do not reveal the name yet, but we can say that he gave a lecture at Lowlands festival.
And more: a discussion with a panel of experts in the field of career planning, an overview of the tools at TU/e to improve your skills/strategies for a successful career, the launching of the mentoring program at TU/e and a buffet for exchanging experiences and talking with the experts. We count on you to make this afternoon inspiring and useful!
3TU.SAI
TU/e Design Café
Op dinsdag 29 september vindt in De Zwarte Doos het derde TU/e Design Café plaats.
Emile Aarts, vicepresident en scientific program director bij Philips Research Laboratories Eindhoven en deeltijdhoogleraar aan de TU/e-faculteit Industrial Design (vakgebied Design for Ambient Intelligence) verzorgt dan een voordracht getiteld ‘AmI2.0: Towards Synergetic Prosperity’.
De lezing begint om 16.00 uur en wordt gevolgd door een receptie vanaf 17.00 uur. Het aantal plaatsen in De Zwarte Doos is beperkt; aanmelden kan tot dinsdag 22 september bij mr.drs. Ben Donders, B.C.Donders@tue.nl.
Radboudstichting e.a.
Symposium nanotechnologie
Op 24 oktober houden de Radboudstichting, het Thijmgenootschap en Adelbertvereniging aan de Technische Universiteit Eindhoven gezamenlijk het symposium ‘Voor schepper spelen op de vierkante nanometer?’, over betekenis, impact en dilemma’s van nanotechnologie.
Nanotechnologie is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met het manipuleren van materie op een onvoorstelbaar klein niveau, dat noch met het blote oog noch met de sterkste microscoop te zien is. Toepassingen hiervan zijn bijvoorbeeld de microchip met een steeds groter wordende opslagcapaciteit, ‘slimme’ medicijnen die precies weten waar in het lichaam ze wezen moeten en verbeteringen op het gebied van drinkwaterzuivering. Op een zeer fundamenteel niveau kunnen wij dankzij nanotechnologie onze leefomgeving scheppen en herscheppen. Zoals bij elke grote nieuwe ontwikkeling doemen er weliswaar tal van prachtige toepassingsmogelijkheden op, maar ook tal van vragen en kwesties die het wezen van ons menselijk bestaan raken.

Tijdens dit symposium verzorgen gerenommeerde wetenschappers heldere inleidingen in dit fascinerende onderzoeksterrein en geven een overzicht van enkele veelbelovende toepassingen. Daarnaast wordt stilgestaan bij vooralsnog onbeantwoorde vragen en levensbeschouwelijke kwesties die bij deze technologie opdoemen.
Het symposium vindt plaats op zaterdag 24 oktober vanaf 09.30 uur in het Auditorium van de TU/e. De kosten voor deelname bedragen dertig euro (tien euro voor studenten), inclusief lunch. Meer informatie en aanmelding: www.radboudstichting.nl.
Universiteit Utrecht
Expertmeeting
Op maandag 30 november vindt aan de Universiteit Utrecht de zesde Expertmeeting plaats voor docenten en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden aan de Nederlandse universiteiten. Thema’s die in deze Expertmeeting centraal staan, zijn onderzoek naar onderwijs in academische communicatieve vaardigheden en het gebruik van taaltoetsen aan Nederlandse universiteiten.
Heeft u ervaring met één van deze thema’s? Dan nodigen wij u graag uit om tijdens deze Expertmeeting een workshop (een of twee uur) of presentatie (20 min. + 10 min. vragen/discussie) te verzorgen. U kunt uw voorstel voor een workshop of presentatie (maximaal 250 woorden) tot 1 oktober indienen via upper_nacv@uu.nl. Vermeld in het subject bij uw mail s.v.p. ‘Bijdrage expertmeeting 2009’.
NWO/STW
ICT-evenement SIREN
De besturen van NWO Exacte Wetenschappen en Technologiestichting STW kondigen met trots de vijfde editie van SIREN aan, het Scientific ICT Research Event Netherlands. SIREN is het nationale evenement voor onderzoek op het gebied van ICT en richt zich op zowel ervaren als beginnende onderzoekers. Alle onderzoekers zijn van harte uitgenodigd om op 5 november aanwezig te zijn. Kijk voor het programma en aanmelden op www.ictonderzoek.net/siren.
Cordaid
Urban Challenge 2010
Na de succesvolle eerste editie eerder dit jaar houdt Cordaid in februari/maart 2010 een nieuwe Urban Challenge; de wedstrijd waarbij bachelor- (minimaal derdejaars) en masterstudenten werken aan een real life case op het gebied van urbane problematiek. Tijdens deze editie worden studenten uitgedaagd om te komen met een oplossing voor een case op het snijvlak van ‘structure planning’ en ‘informal entrepeneurship’ in de krottenwijk Manyatta in Kisumu, Kenia. Het team dat met de best toepasbare en meest haalbare oplossing komt, wint een tiendaags veldbezoek aan Kisumu. In Kisumu bespreekt het team zijn voorstel met lokale organisaties en de inwoners van Manyatta.
De case is open voor alle studenten die een studie volgen met een link naar urbane problematiek. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams, waarbij studenten vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan de oplossing voor de case. Waar mogelijk werken Keniaanse en Nederlandse studenten online samen binnen een team. De Urban Challenge loopt gedurende maximaal acht weken en staat voor maximaal 5 ECTS.
Voertaal is Engels.
Meer info: www.cordaidurbanmatters.com/about/urban_challenge.
MillenniumBattle
Millenniumdoelen te lijf
Op 18 oktober gaat de MillenniumBattle weer van start. De wedstrijd heeft als doel studenten uit het hoger onderwijs te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder de millenniumdoelen.
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. Deelnemers lossen in teams cases op die in het teken staan van deze doelen. De studenten worden uitgedaagd de meest innovatieve, creatieve of juist praktische ideeën te bedenken voor deze realistische cases. Tenslotte worden de ideeën op de MillenniumBattle-website gepresenteerd waar deze beoordeeld worden door onder andere experts van bedrijven en non-profitorganisaties. Het winnende team zal een studiereis maken naar zuidelijk Afrika.
Zie www.millenniumbattle.nl voor meer informatie en aanmelden.
Challenge Your Future

Tien mille voor beste idee
Zin in een uitdaging komend studiejaar? Kijk dan eens op www.challengeyourfuture.nl. Deze wedstrijd daagt laatstejaars studenten uit om te komen met een innovatief idee voor een product of dienst met het thema wonen, zorg en welzijn in de toekomst. De winnaar verdient tienduizend euro.
Stel, het is 2030. De vergrijzing is booming en ook jouw ouders zijn een dagje ouder. Hoe ziet de wereld eruit en waar hebben oudere mensen behoefte aan? Challenge Your Future daagt studenten uit om te komen met een goed idee voor een product of dienst op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding of zorg. Je concept mag bouwkundig, technisch of financieel van aard zijn, zolang het maar uitvoerbaar is. Bij de uitwerking kun je gratis advies en ondersteuning krijgen van bedrijven die bij de wedstrijd zijn aangesloten.

Feel like a challenge? Kom dan op 24 september naar de officiële kick-off tijdens het speciale Challenge Your Future-congres in Emmen. Tv-presentatrice Froukje Jansen is dagvoorzitter en introduceert diverse sprekers uit het bedrijfsleven en de politiek.

Vacatures

Onderzoeksmedewerker (V28.031), Onderwijs en Studenten Service Centrum (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

PhD Student CREST project (V32.046), Security of Embedded Systems (SEC) and Coding Theory and Cryptology (CC), department of Mathematics and Computer science (2,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

PhD ‘Stationary gas-turbine combustion’ (V35.419), Combustion Technology, department of Mechanical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).

Administrateur (V84.027), dienst Financiële en Economische Zaken (0,6 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 8 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2267 t/m 3028 euro).


Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nl.
Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.