spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Bloed, zweet en boeken
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  U-raad stemt in met invoering harde knip
  30 september 2010 - De universiteitsraad heeft ingestemd met de invoering van de harde knip per 1 september 2012. Daarmee moet elke student met ingang van het studiejaar 2012-2013 zijn bachelor behaald hebben voordat met de master begonnen kan worden.

  Voor de commissie die de invoering moet gaan voorbereiden, de zogeheten Implementatiecommissie, staat al wat huiswerk klaar. Er zijn door het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) al een viertal punten geformuleerd waar nadrukkelijk naar gekeken moet worden.

  Zo moet naar alle betrokkenen -studenten, docenten en leden van de examencommissies- helder over deze regeling worden gecommuniceerd. In het bijzonder naar aankomende hbo-instromers. Voor die laatste groep is het gewenst om optioneel een klein deel van het schakelprogramma dat zij verplicht dienen te volgen, naar de vrije keuzeruimte binnen de master te verplaatsen. Wel moeten zij het deel van het programma dat noodzakelijk is om goed te kunnen beginnen met de master, vooraf hebben afgerond.

  Voor buitenlandse studenten en universitaire studenten van een andere instelling met een afgeronde bachelor, zou het ook mogelijk moeten zijn om in de vrije keuzeruimte van de master schakelvakken te volgen.

  Ook moet er een centrale richtlijn komen voor de toepassing van de hardheidsclausule. Dat betreft de omstandigheden die recht geven om af te wijken van de regeling. Begin juli liet rector Hans van Duijn nog weten dat een beroep op de hardheidsclausule niet leidt tot een voorwaardelijke toelating tot de master. Wel krijgt zo’n student de mogelijkheid tot het doen van extra tentamens. (HK)

  The University Council has agreed to the introduction of the ‘harde knip’ on September 1, 2012. This implies that every student must as of academic year 2012-2013 have obtained their Bachelor’s degrees before being allowed to begin on the Master’s program.