spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Eindhoven door Chinese ogen
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  ‘Wetenschap’ verdeeld over OCW en Innovatie
  18 oktober 2010 - De post wetenschap komt terecht bij VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra, samen met CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

  Behalve voor hoger onderwijs en wetenschap wordt Zijlstra verantwoordelijk voor het lerarenbeleid en ‘levenlang leren’. Bovendien krijgt hij de portefeuille cultuur. De portefeuille ‘wetenschap’ moet Zijlstra delen met CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Zij zijn samen verantwoordelijk voor onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW, “waarbij de minister van EL&I het algemene innovatiebeleid coördineert en doorzettingsmacht heeft”.

  Hoe zwaar die ‘doorzettingsmacht’ zal wegen, is nog even afwachten. In de vorige regering botsten CDA en PvdA vaak over het NWO-beleid. Tegen de zin van het CDA in haalde minister Ronald Plasterk honderd miljoen euro uit de basisbekostiging van universiteiten en gaf het aan NWO, dat het onder de beste wetenschappers moest verdelen. Ook zag het CDA niets in de plannen van Plasterk voor een nieuw soort graduate schools, waarin promovendi meer macht kregen om hun eigen promotie uit te stippelen.

  Het ministerie van Economische Zaken was overigens al bij NWO betrokken, vooral als het om toegepast onderzoek ging. Ook investeerde EZ in Europees verband in onderzoek & ontwikkeling, bijvoorbeeld in het Europese ruimtevaartprogramma. Het ministerie van Landbouw, dat nu bij EZ is gevoegd, ging al over de financiering van de voormalige landbouwuniversiteit Wageningen, die nu Wageningen Universiteit heet. Daaraan verandert niets.

  Onlangs lekte een brief aan Rutte en Verhagen uit waarin de Nederlandse universiteiten, NWO, KNAW, TNO en AcTi ervoor pleitten dat de gehele wetenschap, inclusief universiteiten, onder het nieuwe ministerie EL&I zou vallen. Ze schreven niet waarom ze weg wilden bij OCW. Het voorstel is klaarblijkelijk genegeerd.

  Feesten en partijen
  Het primair en voortgezet onderwijs vallen onder minister Van Bijsterveldt, evenals het mbo. Ook heeft zij de media onder haar hoede, waaronder de publieke omroep. Dat is de uitkomst van het zogeheten constituerend beraad, waarin de bewindslieden de taken hebben verdeeld. Media en cultuur zijn deze keer dus opgesplitst. Dat maakt het risico kleiner om, net als eerder Ronald Plasterk, door de oppositie te worden weggezet als minister of staatssecretaris ‘van feesten en partijen’. (HOP)