spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  It all starts with u
  De universiteit heeft een koers uitgezet voor de komende tien jaar. Maar hoe staan we er nu voor? Waar zijn studenten en medewerkers trots op en wat hebben ze daar zelf aan bijgedragen?

  Tom Verhoeff | UD Informatica

  Wie ben je en wat doe je?
  “Ik ben Tom Verhoeff (52) en ik vergaar en verspreid hier al sinds 1976 kennis, eerst als student Technische Wiskunde en vanaf 1987 als UD bij Informatica. Dat Informatica en Wiskunde bij elkaar zitten, hoeft niet te verbazen. Beide zijn ‘Sciences of the Artifical’ en in die hoedanigheid steeds belangrijker. Niet alleen om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar ook voor theorie- en modelvorming in andere wetenschaps- en technologiegebieden.”

  Waar ben je trots op?
  “Ik ben er trots op dat we hier die Sciences of the Artificial bruikbaar maken voor toepassing in andere gebieden. Ik ben ook trots op het Honors Programma van de TU/e, waarbij jong academisch talent serieus genomen wordt en een prachtige gelegenheid aangeboden krijgt voor ontwikkeling in de breedte. Aandacht voor talent is te lang taboe geweest.”

  Hoe draag je hier zelf aan bij?
  “Bij het Honors Programma verzorg ik een Honors Class over de fundamenten van de Informatica. Geen frustrerend gepruts met computers en software, maar datgene wat informatica tot een volwaardige eigen wetenschap maakt. Waarom zijn er goedgedefinieerde problemen die niet algoritmisch oplosbaar zijn? We maken dan ook uitstapjes naar de toekomst in de vorm van DNA-computers en kwantumrekenen.”

  Wat is je volgende mijlpaal hier?
  “De organisatie van IMO 2011 (Internationale Wiskunde Olympiade, red.) in Nederland. Deze wedstrijd voor zo’n zeshonderd middelbare scholieren uit ruim honderd landen beoogt jong talent te ontdekken, stimuleren en ontwikkelen. Hierin speelt de TU/e een belangrijke rol aan de jurykant, zoals opgaven selecteren en de beoordeling organiseren.”

  Waar zou je aan de TU/e graag je tanden in zetten?

  “Ik vind dat we hier een wiskundekring moeten beginnen, misschien wel aangevuld met een informaticakring. Zo’n kring is gebaseerd op een fenomeen uit Centraal- en Oost-Europa, waar in de jaren 1960 rond middelbare scholen en universiteiten clubjes ontstonden van enthousiaste leerlingen en docenten, die zich bezighielden met leuke, vaak buitenschoolse, wiskunde. Schoolwiskunde is tegenwoordig erg saai, ondanks de kleurige schoolboeken met vele foto’s. Wiskunde en informatica hebben veel meer te bieden en dit is ook zeker toegankelijk voor de top van de middelbare scholieren. Gelukkig komt hiervoor in Nederland langzaam maar zeker meer aandacht.” (NS)


  Tom Verhoeff