spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Vox
  Prof.dr.ir. Han Slootweg, hoogleraar Smart Grids bij Electrical Engineering
  “Intelligente energienetten zorgen voor goede afstemming van vraag en aanbod”
  Onder de naam Smart Energy Collective starten twintig Nederlandse bedrijven een aantal grootschalige demonstratieprojecten op het gebied van Smart Grids (intelligente energienetten). Volgens TU/e-hoogleraar Smart Grids Han Slootweg moeten we de komende decennia maximaal gebruik gaan maken van duurzame energie en onze fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten. Waarom zijn Smart Grids zo belangrijk, wat moeten we ons voor- stellen bij de demonstratieprojecten en wat is de rol van de wetenschap hierin?

  “Op dit moment is het zo dat het aanbod de vraag aan energie volgt. Dus als je de wasmachine wilt laten draaien, zet je die gewoon aan. Dat werkt natuurlijk prima met fossiele brandstoffen, maar niet met duurzame energie. Duurzame bronnen heb je nu eenmaal minder in de hand en elektriciteit kun je eigenlijk niet opslaan. Daarom moet je met Smart Grids vraag en aanbod optimaal op elkaar zien af te stemmen. Anders zou de wasmachine alleen maar kunnen draaien wanneer de zon schijnt en zou je alleen maar televisie kunnen kijken als het op de Noordzee waait. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

  “De demonstratieprojecten die worden opgezet door de Smart Energy Collective zijn nodig om de ontwikkeling van intelligente energieconcepten en -netwerken te concretiseren. Aan de ene kant wordt geëxperimenteerd met techniek en aan de andere kant wordt gekeken hoe gebruikers hierop reageren. Wat de techniek betreft, daar kan ik kort over zijn: alles kan, maar wel tegen zo min mogelijk kosten. Dat vraagt de nodige ontwikkeling. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe gebruikers omgaan met deze nieuwe technieken. Hoe ervaren zij het wanneer de wasmachine zelf bepaalt wat de beste tijd is om te gaan wassen? Of zelfs wanneer het energiebedrijf dat zou bepalen? Want dat kan ook een optie zijn.”

  “Een veelgestelde vraag is of kennisinstellingen ook deel uitmaken van het Smart Energy Collective. Het antwoord op die vraag is ‘nee’. Maar indirect zijn ze natuurlijk wel betrokken. Ik ben zelf een dag per week hoogleraar aan de TU/e en voor de rest van mijn tijd werkzaam bij Enexis, één van de partners van het Smart Energy Collective. Maar ook TU/e-breed zijn we actief. We werken denk ik wel met de helft of meer van de partners van de Smart Energy Collective samen. Zo wordt kennis gedeeld.”

  “Hoe snel het zal gaan? Ik denk dat het Smart Energy Collective de komende vijf jaar bezig is met het onderzoeken, analyseren en testen van intelligente energiesystemen. Vervolgens kan het rap gaan. Ik hoop dat we binnen tien jaar met dergelijke systemen zullen werken en zo onze energievoorziening verduurzamen.” (CM)


  Prof.dr.ir. Han Slootweg. Archieffoto | Bart van Overbeeke