spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Out of office
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

  Han Konings
  Het Paviljoen, wat kun je daar als je het over het gebouw hebt, nu in positieve zin over opmerken? Okee, de kantine, uitgevoerd in trendy steigerhout, ziet er best leuk uit. Toen ik er jaren terug in een van de sombere collegezalen een lezing bijwoonde, zei een oud-student die er al jaren niet meer was geweest: “Het ruikt hier nog altijd hetzelfde”. Die opmerking komt voor mij opeens in een heel ander licht te staan naar aanleiding van de ontdekking van teveel formaldehyde in het grondwater rondom twee vleugels. Dat stinkt schijnbaar ook ontzettend. Maar het zal ongetwijfeld de beroerde ventilatie van de ruimtes zijn, die destijds zorgde voor de geurherinnering van die alumnus.
  Formaldehyde-waardes in grondwater rondom L-en M-gang Paviljoen te hoog
  ITEM-medewerkers tijdelijk terug naar oude stek
  20 januari 2011 - Het grondwater in de buurt van de L- en M-gang in het Paviljoen is vervuild met formaldehyde. De gemeten waardes van die stof komen uit boven de toegestane norm. Voor de gezondheid bestaat geen direct gevaar, want in de kantoorruimtes zitten de waardes ruim onder de norm, aldus directeur bedrijfsvoering Jos Hermus. Medewerkers van de capaciteitsgroep ITEM (Innovation Technology Entepreneurship & Marketing), die gehuisvest is op beide gangen, verhuizen zo snel mogelijk naar een tijdelijk onderkomen.
  De M-gang in het Paviljoen. Foto | Bart van Overbeeke

  Al anderhalf jaar ondervinden bewoners van de L- en M-gang fysieke klachten. Volgens secretaresse Bianca van Broeckhoven gaan die verder dan een loopneus of een schorre keel. “Er is ook sprake van hoofdpijn, neusbloedingen en in mijn geval van vermoeidheid. Dat laatste kan samenhangen met het feit dat ik na de verhuizing uit het TeMa-gebouw een kind heb gekregen, maar mijn collega heeft er ook last van. Die wijt het aan het feit dat ze weer een jaartje ouder is geworden en zo vindt iedereen wel een excuus.”

  Capaciteitsgroepvoorzitter prof.dr. Fred Langerak, die niet wil ingaan op de aard van zijn klachten, zit inmiddels al ruim een jaar in het IPO-gebouw. Hij kreeg al snel na de verhuizing naar het Paviljoen klachten, die het noodzakelijk maakten dat hij vertrok uit de L-gang. Ook drie andere medewerkers zijn vorig jaar op andere plekken in het Paviljoen geplaatst. Het bestuur van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE & IS), waar ITEM onder valt, heeft tijdelijke huisvesting gevonden op de plek waar ITEM vandaan kwam: het oude TeMa-gebouw. Dat is nu bedrijvenverzamelgebouw Connector en wordt gebruikt door het Innovation Lab.

  Volgens directeur bedrijfsvoering Jos Hermus heeft adviesbureau Tauw in november grondwatermetingen uitgevoerd en zijn de uitslagen daarvan aan het begin van 2011 besproken. De metingen wijzen uit dat de formaldehyde-vervuiling de zogenaamde interventiewaarde overschrijdt. Dat leidt ertoe dat het grondwater gereinigd moet worden, aldus Hermus. In samenspraak met het College van Bestuur wordt nu gekeken hoe dit aangepakt moet worden. Het is overigens de gemeente die als het ‘bevoegd gezag’ een beslissing moet nemen over een mogelijke grondwatersanering.

  Hermus: “Tauw heeft ook direct aangegeven dat er geen gevaar voor de gezondheid is, omdat er geen direct contact mogelijk is tussen het grondwater en de mensen. De klachten zouden volgens Hermus kunnen zijn ontstaan doordat grondwater is opgezogen door de spouwmuren en daarna uitgewasemd in de kantoorruimtes. In die ruimtes zijn wel verhoogde formaldehyde-waardes aangetroffen, maar nooit waardes die de interventiewaarde overschreden.

  Onderzoek vindt al plaats sinds het voorjaar van 2010 door de arbodienst van de TU/e, Arbo Unie, en daarbij is volgens Hermus steeds in nauw overleg met de bedrijfsarts bepaald of er een gevaar zou zijn voor medewerkers. Een tweede rapport van de arbodienst zal maandag 24 januari besproken worden met de betrokken medewerkers. Hermus laat weten dat zij op aanvraag ook vertrouwelijk inzicht kunnen krijgen in het 88 pagina’s dikke rapport over de grondwatermetingen van Tauw.

  Onrust onhoudbaar

  Volgens Fred Langerak is de onrust onder de medewerkers in de L- en M-gang inmiddels onhoudbaar geworden: “Het beheerst teveel de dagelijkse gang van zaken, waardoor het ook een negatief effect gaat hebben op ons werk.”

  In samenwerking met Dienst Huisvesting is de afgelopen dagen gezocht naar tijdelijke huisvesting voor de veertig ITEM-medewerkers. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het grootste deel van de groep zo snel mogelijk naar vrijstaande ruimtes in Connector en een klein deel kan geplaatst worden in de U-vleugel van het Paviljoen. (HK)

  Groundwater near the Paviljoen’s L and M hallway is contaminated with formaldehyde. Measurements showed that values exceeded the allowable standard. There are no health risks, since values of the water in the office spaces are far below the standard, says managing Director Jos Hermus. Those working at the ITEM capacity group, which is located in both hallways, will be moving to a temporary accommodation as soon as possible.