spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Uur U aangebroken voor bacheloronderwijs
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Opnieuw meer vrouwelijke afgestudeerden
  18 mei 2011 - Vorig studiejaar haalden opnieuw meer vrouwen dan mannen een diploma in het hoger onderwijs. Aan de universiteiten liepen vrouwen verder uit dan in het hbo, waar hun voorsprong ongeveer even groot bleef.

  Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De universiteiten reikten meer dan vijftienduizend masterdiploma’s (15.226) aan vrouwen uit: een groei van 7,8 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Mannen deden het minder goed. Iets minder dan dertienduizend (12.722) kregen een masterdiploma, wat een groei van 5,1 procent behelst.

  Onder hbo’ers is het verschil tussen mannen en vrouwen veel groter, maar de mannen gaven afgelopen studiejaar geen terrein prijs. Vorig jaar haalden 26.934 mannelijke hbo-studenten hun diploma: een groei van 0,8 procent. Onder vrouwen was de toename iets kleiner (0,4 procent): in totaal 35.120 diploma’s.

  Maar het is te vroeg om te beweren dat mannen aan een inhaalrace zijn begonnen. Sterker nog, wie alleen naar het voltijdsonderwijs kijkt, ziet bij vrouwen een snellere toename van het aantal diploma’s: 1,2 procent. Onder mannen was het 1,1 procent.

  De tendens heeft weinig met het soort opleidingen te maken waar mannen en vrouwen voor kiezen. Technische opleidingen leverden in het hbo iets minder mannelijke gediplomeerden af, terwijl het (kleine) aantal gediplomeerde vrouwen er juist enigszins toenam. Aan de universiteiten groeide het aantal technisch gediplomeerden onder mannen en vrouwen even snel.

  Voorlopig zullen er meer vrouwen dan mannen blijven afstuderen: er gaan al jaren meer vrouwen dan mannen naar het hoger onderwijs. Zij halen bovendien vaker (en sneller) hun diploma. (HOP)

  More female graduates again
  Once more, last academic year saw more female than male graduates in higher education. At universities, women built up a greater lead than at universities of applied sciences, where their lead stayed about the same. This shows from new data of Statistics Netherlands (CBS). Universities awarded over fifteen thousand master degrees (15,226) to women: a 7.8 per cent increase compared to the year before. Men were less successful. A little under thirteen thousand (12,722) received a master’s degree, a 5.1% increase.