/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 8

jaargang 43, 18 januari 2001


Voorpagina

Untitled Document

Honderd FTE's weg na reorganisatie

Te Beest: "Het echte werk begint nu pas."
Nu het stof van de AVA-operatie langzaam begint op te trekken, wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de grootscheepse reorganisatie van de diensten. In totaal heeft het schuiven met plaatsen en functies geleid tot een besparing op personeel van honderd FTE's.

Spannende weken waren het voor de ruim elfhonderd personeelsleden die werkzaam zijn in de ondersteunende diensten. De 'niet geplaatste medewerkers' kregen vorige week in een persoonlijk gesprek te horen dat er voor hen geen plaats meer is in de nieuwe organisatie. Van deze groep had volgens CvB-lid drs. Willem te Beest zeker de helft al een vertrekregeling. Voor het overgrote deel van deze groep mensen is een vertrekregeling mogelijk omdat ze ouder zijn dan 55 of 58.jaar. Voor een tiental FTE's, een veertiental mensen, geldt dat ze op zoek moeten naar een andere baan.

Gedwongen vertrek
Degenen die gedwongen moeten vertrekken worden daarin begeleid door Start. Zij hoeven niet meer naar hun werk te komen. "Zij zijn vrijgesteld", zegt Te Beest. "Van hen wordt verwacht dat ze zich helemaal zullen wijden aan het vinden van een baan elders." De overige niet-geplaatste medewerkers die van een regeling gebruik gaan maken, blijven voorlopig gewoon doorwerken. "Zij worden gezien als een tijdelijke versterking van hun dienst om de overgang naar de nieuwe situatie te versoepelen", aldus Te Beest.
Wat de reorganisatie oplevert, is nog niet exact te becijferen. Hoewel de heplaatsingsronde voorbij is, kunnen mensen nog protesteren tegen hun herplaatsing. Gemiddeld staat een FTE voor een jaarlijkse kostenpost van 100.000 gulden. De totale ­ jaarlijkse - besparing op personeel mag dus minimaal geschat worden op tien miljoen gulden.

"Het is geen prettige periode geweest", erkent Te Beest. "Voor mensen in onzekerheid gaat alles veel te langzaam. Dat gold voor mij ook weleens, moet ik eerlijk zeggen. Veel mensen zullen opgelucht zijn dat de reorganisatie nu eindelijk voorbij is. Toch ligt dat anders. De échte reorganisatie begint nu pas. Nu kunnen we gaan bouwen aan de nieuwe organisatie. Dit is het echte werk." /.

Untitled Document

Studentenhuizen ontruimd na brand Xenos

Forse rookschade bij tiental studentenkamers
Een binnenbrand in het magazijn van Xenos heeft maandagmiddag 15 januari voor de nodige consternatie gezorgd in de Eindovense binnenstad. De brand, die omstreeks kwart over drie 's middags uitbrak in het Xenosfiliaal in de Rechtestraat, zorgde voor flinke rookoverlast. Uit voorzorg zijn een aantal winkels en studentenkamers in de buurt van Xenos ontruimd. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor.


De brand die maandagmiddag 15 januari woedde in het magazijn van Xenos in de Rechtestraat
is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de airco. Vanwege het verlaagde plafond in het magazijn en de grote hoeveelheid hout was de brand door de enorme hitte die ontstond, moeilijk te bestrijden. In totaal zijn dertien brandweermensen ingezet om het vuur te bedwingen. Ongeveer tien studentenkamers die achter en aan de zijkant van het Xenos-pand liggen, werden in eerste instantie ontruimd. Deze kamers hebben vol met rook gestaan en hebben naar alle waarschijnlijkheid flinke rookschade opgelopen.

Omdat het niet ondenkbaar was dat de brand over zou slaan naar aangrenzende panden heeft de brandweer uit voorzorg ook een aantal winkels en studentenhuizen ontruimd. Het ging om huizen in de Rechtestraat, de Hooghuisstraat en de Keizersgracht. TUE-student Joost van der Velde, bewoner van een nabijgelegen studentenhuis werd gewaarschuwd door een dispuutsgenoot over de brand bij Xenos. "Toen ik bij ons huis aankwam, mocht ik er al niet meer in. Op dat moment was er sprake van een flinke rookontwikkeling." Van der Velde en zijn huisgenoten wonen boven de Bo's. Bang dat de brand over zou slaan, was de student Technische Bedrijfskunde niet. "De Xenos ligt redelijk ver weg. En hoewel van het vuur eigenlijk niets te zien was, ben je natuurlijk wel ongerust. Verder was het gewoon een kwestie van wachten. Tegen een uur of zes mochten we ons huis weer in. Van rookschade was bij ons gelukkig geen sprake."

De schade die de brand aangericht heeft, is nog onbekend. Wel zullen veel nabijgelegen winkels en de getroffen studentenkamers te kampen hebben met forse rookschade. De technische recherche stelt een onderzoek in naar de precieze oorzaak van de brand./.

Foto:Arie Muller/Foto-Persbureau Het Zuiden

 

Untitled Document

Uitbreiding studentenhuisvesting Eindhoven
Samenwerkingsverband Vestide en HHvL
Vestide, huisvesting voor studenten, en Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (HHvL) zien kansen om samen een bijdrage te leveren aan de bevordering van Eindhoven als een studentenstad. Daarom hebben zij maandag 8 januari een intentieverklaring getekend. Vestide en HHvL hebben voor de samenwerking gekozen omdat de bedrijfsculturen goed bij elkaar passen. Het is de bedoeling de woningmarkt voor Eindhovense studenten binnen een termijn van vier jaar uit te breiden.

HHvL en Vestide verwachten gebruik te kunnen maken van elkaars netwerk en capaciteiten. HHvL heeft weinig kennis van studentenhuisvesting. Deze doelgroep is echter wel een belangrijke toevoeging aan de volkshuisvesting. Daarom is voor HHvL de specifieke kennis van Vestide over onzelfstandig wonen en tijdelijke verhuur erg belangrijk.
Vestide verwacht vooral gebruik te kunnen maken van de professionaliteit van HHvL. Het kost Vestide als relatief kleine organisatie meer moeite om aan alle kennis te komen over nieuwe ontwikkelingen in de huisvesting.
In de toekomst zullen diensten van beiden stichtingen zoals administratie wellicht geïntegreerd worden. Ook willen HHvL en Vestide samen gebruik maken van een call centre, onder meer voor de afhandeling van klachten./.

Untitled Document

Studiepunten voor symposia
Prof. dr. Annelies van Bronswijk wil dat studenten voortaan studiepunten krijgen voor het bijwonen van bepaalde symposia, zoals die van het Vredescentrum. Dit voorstel legt ze voor aan het College van Bestuur en de bestuurscommissie van het Vredescentrum in het eerstvolgende overleg. Van Bronswijk kwam tot deze uitspraak na het laatstgehouden symposium van het Vredescentrum dat dinsdagmiddag werd gehouden in het Auditorium. Daar kwamen nog geen tien belangstellenden af op vier lezingen over nucleaire vervuiling door militaire activiteiten. Van Bronswijk vond het vooral jammer dat er zo weinig studenten op waren komen dagen voor het symposium over een toch actueel en belangrijk onderwerp: de levensgevaarlijke situatie die is ontstaan in de Noordelijke IJszee, waar honderden atoomonderzeeërs letterlijk wegrotten in Russische militaire havens. De penibele financiële situatie van Rusland verergert de kwestie nog eens. Buitenlandse hulp bij het onschadelijk maken van deze nucleaire tijdbom is geboden. "Wij tellen blijkbaar wel in uren en minuten, maar voor een student tellen enkel studiepunten. En dat is ze ook niet kwalijk te nemen."

Kaartverkoop West Side Story
Voor de musical West Side Story start op 1 februari de kaartverkoop bij de Stadsschouwburg Eindhoven. De musical wordt in juni opgevoerd ter gelegenheid van het 45-jarige jubileum van de TU/e. De première is op 15 juni om 20.30 uur in de Globezaal van de Eindhovense Stadsschouwburg. Verder zijn er ook op 16, 19 en 20 juni uitvoeringen om 20.30 uur. Op zondag 17 juni is er een matinéevoorstelling. Kaarten kosten 29,-. Voor studenten zijn de kaarten op vertoon van collegekaart of OV-jaarkaart 22,50.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor