/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 2 nummer 4

jaargang 43, 8 maart 2001


Voorpagina

Untitled Document

B-hoog deels ongeschikt voor mindervaliden
Het ziet er naar uit dat het nieuwe onderkomen van de faculteit Bouwkunde niet geheel toegankelijk wordt voor mindervaliden en daarom geen vignet krijgt van het Provinciaal Orgaan Gehandicaptenbeleid (POG). Er komen vier tussenvloeren in B-hoog, die alleen met trappen worden ontsloten. Extra liften aanbrengen kost ongeveer een miljoen gulden. Vastgoed heeft al een dreigend budgettekort op dit project en ziet geen mogelijkheden voor extra liften. Het College van Bestuur heeft daarom besloten het ontwerp zo te laten als het nu is.

De bestuurscommissie gehandicapten voorzieningen vindt dit een schande. "Het gaat hier om Bouwkunde, waar architecten worden opgeleid en waar functioneel bouwen hoog in het vaandel staat. Onbegrijpelijk", vindt ir. Wim Leliveld, voorzitter van de bestuurscommissie gehandicaptenvoorzie-ningen aan de TU/e. Collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt haalde het onderwerp aan tijdens de U-raadsvergadering van maandag 19 februari: "We hebben besloten het pand niet voor honderd procent toegankelijk te maken. Het gaat om vijftig werkplekken die niet toegankelijk zijn voor mindervaliden, maar er zijn ook nog 160 werkplekken die dat wel zijn. In totaal kom je dan uit op vier procent van de totale infra-structuur van het gebouw dat niet toegankelijk is. We hebben dit zeer zorgvuldig afgewogen, maar een miljoen voor drie kleine liftjes is veel. Zoals het ontwerp er nu staat, is het acceptabel voor ons", aldus De Wilt. Of het vignet van POG er dan ook niet komt, wist De Wilt niet: "Ik weet niet hoe streng men daar is in de leer." Waarop raadslid Ypma repliceerde: "Streng, anders zou ie er niet zijn."

Schande
Het Provinciaal Orgaaan Gehandicaptenbeleid controleert alle nieuwe gebouwen in de provincie op toegankelijkheid en kent daarvoor het POG-toegankelijkheidsvignet toe. Toen de bestuurscommissie van de TU/e hoorde dat er met tussenvloeren zou worden gewerkt in B-hoog, trok ze aan de bel. Later volgde overleg met Vastgoed over de situatie. Besloten werd het probleem voor te leggen aan het POG, dat twijfelde.
Na beraad met andere POG's in Nederland werd besloten het vignet niet af te geven voor Bouwkunde als het pand zo wordt neergezet. "Het is niet wettelijk verplicht", geeft Leliveld toe, "maar ik vind het een schande voor de TU/e die bekend staat als de best toegankelijke onderwijsinstelling van Nederland."

"B-hoog zou role model moeten zijn"
De decaan van Bouwkunde, prof.dr. Harry Timmermans, vindt dat Bouwkunde nog steeds een voorbeeldfunctie heeft, maar dan qua gevel en bouwtechniek. "De zogenoemde tussenvloeren zijn zo'n klein percentage van het geheel, en op bepaalde punten moet je toch een afweging maken. De ruimtes voor studenten zijn allemaal goed toegankelijk, evenals de centrale entree en het secretariaat. Alle andere belangrijke ruimtes hebben voorzieningen voor mindervaliden."
Volgens ir. Clemens Maassen, docent bij Bouwkunde en lid van de bestuurscommissie, zou de gebruikswaarde van een pand hoger in het vaandel moeten staan aan de TU/e. "Ik heb op persoonlijke titel een brief geschreven over de situatie in B-hoog." Maassen wijst er op dat hij als docent architectonisch ontwerpen zijn studenten op het gebied van toegankelijkheid enig normbesef probeert bij te brengen en vindt dat de eigen faculteit daarin als een role model moet dienen.
"Het is eigenlijk te zot dat er anno 2001 nog zo wordt gebouwd", zo besluit Maassen.
Arno Senders, adviseur van Vastgoed en Huisvesting, zegt dat alsnog geprobeerd is het vignet te bemachtingen met de argumentatie dat het om flexwerkplekken gaat op de tussenvloeren waar mensen op in kunnen schrijven via een reserveringslijst. Senders: "Mindervaliden krijgen een plek toegewezen die wel toegankelijk is. Het POG vond dat een redelijk argument, maar na overleg met het landelijk platform, werd het toch afgewezen. We willen wel volgens de richtlijnen van het POG bouwen, maar moeten ook prioriteiten stellen in het budget. Uiteindelijk beslist het College van Bestuur."/.

Untitled Document

RSI-offensief


In een volle Blauwe Zaal is maandagmiddag het startsein gegeven voor een groot offensief ter voorkoming van RSI. Met een samenwerking tussen bedrijfsarts, AMSO en het sportcentrum hoopt de TU/e RSI en RSI-gerelateerde klachten in een vroeg stadium op te sporen en aan te pakken. Middels een folder wordt medewerkers en studenten uitgelegd hoe zij zelf de risico's kunnen beperken. Daarnaast worden er workshops gegeven waar onder leiding van een fysiotherapeut wordt gekeken naar de lichaamshouding tijdens het werk. Ook is het mogelijk om in het sportcentrum oefengerichte training te volgen.
Zie ook pagina 6 en 7: TU/e bindt strijd aan met RSI.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

TU/e start internet exchange
De TU/e start in juni met een onafhankelijke 'Eindhoven Internet Exchange' (EIX). Dit regionale internet-knooppunt stelt telecom- en kabelbedrijven, internetproviders en andere bedrijven en organisaties in staat hun regionale internetverkeer ook regionaal af te handelen. Nu loopt dit verkeer in veel gevallen nog via de 'Amsterdam Internet Exchange' (AMS-IX).

Het TU/e-initiatief betekent voor de gebruikers een veel hogere snelheid, bandbreedte en betrouwbaarheid van hun internetverkeer.
Via EIX kunnen zij, op termijn, ook een supersnelle maar relatief goedkope verbinding met gegarandeerde bandbreedte krijgen naar AMS-IX en daarmee naar het wereldwijde internet als geheel. Een Internet Exchange is een knooppunt waar het informatieverkeer tussen de verschillende netwerken van telecom- en kabelbedrijven, providers en andere organisaties wordt uitgewisseld. Op dit moment kent Nederland alleen de AMS-IX, de Amsterdam Internet Exchange. In Twente en Groningen zijn inmiddels ook initiatieven ontplooid om in de loop van dit jaar tot regionale knooppunten te komen.
De TU/e brengt de EIX onder in het Laplace-gebouw. Om gebruikers een goede, directe koppeling met de EIX te kunnen garanderen biedt de universiteit hen de mogelijkheid om in dit gebouw ruimte te huren voor het opstellen van hun apparatuur. De TU/e zorgt ook voor het technisch beheer van de geplaatste apparatuur..

Untitled Document

Verkeersmaat-regelen
Deze week wordt gestart met de bouwwerkzaamheden voor de faculteit Bouwkunde. Dit heeft een aantal consequenties voor de toegankelijkheid van het TU/e-terrein. De zuidelijke toegangsweg aan de Kennedylaan, De Wielen, zal alleen voor bouwverkeer toegankelijk zijn. De weg wordt afgesloten vanaf de kruising met Den Dolech. Mogelijk kan het verkeer de komende tijd op deze kruising hinder ondervinden van de zware bouwwerkzaamheden.
Het fietspad vanaf de Prof. dr. Dorgelolaan tussen De Hal en het voormalige TNO wordt afgesloten. Het fietspad bij De Hal en het Hogedruk laboratorium blijft toegankelijk. Bovendien zal een extra fietspad worden aangelegd vanaf de Prof. dr. Dorgelolaan bij het ST-gebouw. Fietsers en voetgangers zullen zoveel mogelijk ter plaatse door middel van borden geïnformeerd en eventueel omgeleid worden. De wegafsluiting blijft waarschijnlijk van kracht tot de bouwwerkzaamheden van Kennispoort en Bouwkunde afgerond zijn.

Brabants Orkest in Blauwe Zaal
Het Brabants Orkest gebruikt de Blauwe Zaal morgen en overmorgen voor repetities. Het orkest repeteert normaal gesproken in Muziekcentrum Frits Philips. Volgens een medewerkster van het orkest is het redelijk uniek dat de repetities op een andere locatie plaatsvinden. De kans bestaat dat het niet bij deze ene keer blijft. De TU/e en het orkest zijn al enige tijd met elkaar in overleg over mogelijkheden tot samenwerking. Daarbij wordt vooral gedacht aan samenwerking op het gebied van nieuwe media. Het Brabants Orkest telt zo'n tachtig muzikanten. De repetities zijn niet toegankelijk voor publiek.

Studenten cabaret
Het Groninger Studenten Cabaret Festival is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste cabaretfestivals van Nederland. Het festival vindt plaats op 7, 8 en 9 november en biedt jong cabarettalent een kans zich voor een groot publiek te bewijzen. Het cabaretfestijn staat open voor alle studenten van HBO en WO-instellingen. Podiumervaring is geen vereiste. De festival-organisatie is op zoek naar nieuw talent. Studenten die het zien zitten om op de planken te staan en een carrière in het cabaret ambiëren, kunnen contact opnemen met de organisatie. Telefoon: 050-3637512 of http://www.gscf.nl

Stek-steek-machine
Na een jaar stilgelegen te hebben, is de subsidiestroom van Stimulus weer op gang gekomen. Stimulus wees vorige week een bedrag van bijna 375.000 euro toe aan vier bedrijven uit de regio Eindhoven in alliantie met United Brains, het samenwerkingsverband van de TU/e, Fontys en Design Academy. De vier bedrijven en United Brains vroegen subsidie aan voor de ontwikkeling van een chrysanten-stek-steek-machine. Deze machine maakt een eind aan het arbeidsintensieve en ARBO-onvriendelijke handmatig stekken van chrysanten. Het gaat om twee subsidies. De ene is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De andere helft van het geld is afkomstig uit het subsidiepotje van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor