/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 3 nummer 7

jaargang 43, 21 juni 2001


Voorpagina

Untitled Document

ED luidt noodklok
'Leegloop dreigt op universiteit', stond afgelopen zaterdag prominent boven een artikel in het Eindhovens Dagblad (ED). Of daarmee de universiteit in z'n algemeenheid, of de TU/e in het bijzonder bedoeld werd, was niet direct duidelijk. Hoe ernstig is de situatie in werkelijkheid?

Elk jaar zijn de lijstjes met vooraanmeldingen voor universitaire studies voor de media een dankbaar onderwerp om te speculeren over het aantal studenten dat in het nieuwe studiejaar de collegebanken zal bevolken. De cijfers van vorig jaar worden daarbij afgezet tegen die van dit moment.
De TU/e kent volgens de laatste peilingen van vrijdag 15 juni bij Scheikundige Technologie, Technische Informatica en Technische Natuurkunde dalingen van respectievelijk 23, 21 en 14 procent. In totaliteit staat de TU/e op een kleine stijging van het aantal studenten: 0,8 procent. Dat is net iets lager dan de stijging in het complete Nederlandse wetenschappelijke onderwijs; die komt uit op 0,9 procent.

Remedie
Volgens rector magnificus prof.dr. Martin Rem is met name de kop van het artikel in het ED zeer slecht gekozen: "Veel mensen hebben die kop direct in verband gebracht met de TU/e. En dat terwijl wij het net iets beter doen dan vorig jaar."
De daling bij Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde betreurt Rem ten zeerste. Maar deze ontwikkeling speelt zich volgens hem ook af op landelijk en internationaal niveau. "De terugloop in animo is niet alleen een probleem voor onze universiteit, maar ook voor de BV Nederland", aldus Rem. "De enige remedie tegen dit verval is scholieren duidelijk maken welke interessante beroepsmogelijkheden deze studies te bieden hebben. VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) is zeer actief op dit gebied. Ook zij hebben baat bij hogere studentenaantallen. Het zijn hun toekomstige werknemers."
Voor wat betreft de daling bij Technische Informatica is Rem minder pessimistisch gestemd. "Vorig jaar kenden we daar nog een stijging van 30 procent. Die top is er nu blijkbaar vanaf. Het is ook een opleiding waarbij de studentenaantallen al enige jaren sterk fluctueren."/.

Untitled Document

Volle bak West Side Story

Vijf voorstellingen uitverkocht en zelfs geruchten over verkoop van kaartjes op de zwarte markt voor meer dan de dubbele prijs. Aan aandacht had de studentencast van musical West Side Story geen gebrek. De studenten zetten vijf dagen lang een gelikte versie neer van het klassieke liefdesverhaal tussen leden van twee rivaliserende bendes in de Globezaal van de Stadsschouwburg. De voorstelling werd gehouden ter ere van het 45-jarig bestaan van de TU/e. Productieleider Nico van de Klundert ziet wel mogelijkheden voor een vervolg op deze musical.
Op de foto: De Jets bezingen hun eigen levensverhaal.
Foto: Bram Saeys

Untitled Document

Eindhoven wil aantrekkelijker worden voor studenten
De gemeente Eindhoven heeft 25.000 gulden uitgetrokken voor deelname aan een internationaal onderzoek, dat moet leiden tot het aantrekkelijker maken van de stad voor studenten en afgestudeerden. Het onderzoek, genaamd 'The Student City', wordt uitgevoerd door het European Institute for Comparative Urban Research (Euricur), dat gevestigd is aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.


Frankfurt, Lyon, Lille, Valencia, München, Venetië, Rotterdam en mogelijk Birmingham zijn de studentensteden waar Eindhoven de komende maanden mee vergeleken gaat worden in het kader van het onderzoeksproject 'The Student City'. De gemeente Eindhoven steekt er 25.000 gulden in en hoopt met de resultaten van het onderzoek haar beleid met betrekking tot de studentenpopulatie te kunnen verbeteren.
Inmiddels heeft het instituut Euricur al een raamwerk opgesteld voor de aanpak van het onderzoek, dat men eind van dit jaar hoopt af te sluiten. Euricur-medewerker Paolo Russo laat weten dat deze zomer in Eindhoven interviews worden afgenomen ten behoeve van het project. De TU/e, Fontys Hogescholen en de gemeente worden daar vanzelfsprekend bij betrokken. Volgens de gemeente Eindhoven moet het onderzoeksprogramma een model opleveren voor 'consistente en samenhangende strategische acties, gericht op de integratie en waardering van studentengemeenschappen in plannen voor lokale ontwikkeling'. Dit, omdat studenten gezien mogen worden als 'menselijk kapitaal' met een speciaal bestedingspatroon, dat cruciaal is voor bepaalde gebieden. Daarnaast houden studenten een stad levendig en divers en zijn zij de voornaamste consumenten van culturele en recreatieve voorzieningen. Volgens Russo zijn studentensteden er zeer op gebrand academici na hun afstuderen binnen de gemeentegrenzen te houden. Daarvoor moeten dan tijdens de studietijd wel de juiste condities geschapen worden. Afgestudeerden moeten eigenlijk niet meer weg willen. Russo merkt op dat een aantrekkelijke arbeidsmarkt en een bepaalde quality of living hier ook belangrijke factoren bij zijn./.

Untitled Document

Afsluitingen
De Rondom bij de werf gaat in week 26 weer open. Den Dolech tussen het Hoofdgebouw en het Auditorium gaat op 27 juni weer open. De Wielen tot het Veken wordt in week 25 afgesloten. De Lampendriessen achter het Hoofdgebouw is in week 25 dicht. Het parkeerplein aan de zuidzijde van het Hoofdgebouw (het Simon Stevinplein) is in week 25 niet bereikbaar.

Kaartjes Onno Dogtroep
Studenten kunnen tot en met volgende week donderdag kaartjes kopen voor de Dogtroep voorstelling Onno bij Studium Generale. Kaartjes kosten 42,50 gulden per stuk. Onno is een vernieuwde openluchtvoorstelling van de internationaal vermaarde Dogtroep. Het gaat over het verknipte leven in de grote stad. De hoofdrol is voor Onno, een levensgrote reclamepop die op wonderbaarlijke wijze tot leven komt. Bij SG kunnen van maandag tot en met donderdag kaarten worden gekocht tijdens kantooruren. Medewerkers kunnen kaarten kopen via de Stadsschouwburg (040-2111122).

Boek 'Wonen op het water'
Het vierde boek in de reeks uitgaven van de capaciteitsgroep Architectuur aan de TU/e is vorige week dinsdag verschenen. Het heet 'Wonen op het water' en bevat ontwerpstudieprojecten van derdejaars achitectuurstudenten van de TU/e. Er zijn plannen voorbereid voor ontwikkeling van waterwoongebieden in IJburg in Amsterdam en de Hemmes Zaanstad.

Romeo en Julia afgelast
De voorstelling Romeo en Julia die uit zou worden gevoerd door studententoneelvereniging Doppio, is afgelast. Dit vanwege het uitvallen van een van de hoofdrolspelers. Er kon niet tijdig genoeg een vervanger worden geregeld.


Website Cursor