/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 7

jaargang 43, 11 januari 2001


Reportage

Untitled Document

Lunchen en dineren in de University Club
Op niveau kunnen lunchen en dineren met relaties en collega-wetenschappers is sinds oktober vorig jaar mogelijk in de University Club. Architect en TU/e-alumnus Bert Staal, die zes jaar geleden ook het Auditorium renoveerde, ontwierp op de plek waar vroeger de algemene kantine van het Hoofdgebouw gehuisvest was, een sfeervolle ruimte om te kunnen borrelen, eten en vergaderen. Bij binnenkomst moet de bezoeker via een stelsel van smalle gangen langs de vergaderzalen richting restaurant. De muren van deze drie vergaderzalen hebben ronde vormen en een grove stuctuur met een metallic groene kleur. Het zitgedeelte bij de University Club bestaat uit een meterslange bank, die in een boogvorm een achttal clubfauteuils omarmt. Direct daarnaast ligt het restaurant, waar men kan lunchen en dineren. De restauratieve zaken zijn in handen van Party Plus, de luxe tak van TU/e-cateraar Van Hecke.
Boven in het Hoofdgebouw bevindt zich de TUreluur, de vroegere Skybar, die vorig jaar ook geheel is opgeknapt door Bert Staal. In deze accommodatie kan men relaties eerst een prachtig uitzicht bieden op de Dommel en een deel van Eindhoven, om daarna letterlijk met de lift af te zakken naar de University Club voor een drie-gangen diner.
De Faculty Club, die in eerste instantie de University Club zou gaan beheren, heeft daar vanwege de complexiteit van het geheel vanaf gezien. De exploitatie valt nu direct onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur./.

Groen licht voor de nieuwe opleiding Industrial Design
September vorig jaar gingen de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad akkoord met de oprichting van de nieuwe opleiding, c.q. faculteit Industrial Design. Dit jaar gaat deze vijfjarige opleiding bij aanvang van het studiejaar 2001-2002 van start. Prof.dr.ir. Jeu Schouten en ir. Han Smits, voorheen werkzaam bij de faculteit Werktuigbouwkunde als decaan en opleidingsdirecteur, zijn inmiddels in dezelfde functies benoemd bij deze negende faculteit aan de TU/e.
Volgens CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt zal binnen de opleiding zeer nadrukkelijk gekozen worden voor producten en diensten met een zeer hoge technologie-inhoud. Daarbij zal men zich focussen op die gebieden waar de TU/e nu al sterk in is, zoals de toepassing van slimme materialen, embedded systemen en zaken die betrekking hebben op mens-systeem interactie. Er zal echter ook een strategiecomponent aan het curriculum worden toegevoegd. Men wil ingenieurs opleiden die kunnen voorzien aan welke producten en diensten over zo'n vijf à tien jaar behoefte is. Daarvoor is kennis en inzicht nodig met betrekking tot allerlei sociale, culturele en economische aspecten. De opleiding zal gekenmerkt worden door een sterk internationaal karakter en is onderzoeksgedreven van aard.
De verwachting is dat in september zo'n vijftig eerstejaars met deze nieuwe opleiding van start gaan./.

Twinning: IT-broedplaats
Op 6 april werd het Eindhovense Twinning Center officieel geopend. Twinning steunt IT-starters met geld, advies en bedrijfsruimte. Het Twinning Center was al sinds 8 februari '99 op het TU/e-terrein actief. Vanaf 6 april betrok de IT-broedplaats met een
aantal bedrijven het majestueuze nieuwe pand aan de rand van de Campus, vlak bij de Berenkuil. Het pand is ontworpen door architectenbureau Thomassen Vaessen Architecten. Aan het gebouw is bijna een jaar gebouwd. April '99 werd de eerste paal geslagen door Roel Pieper.
De openingshandeling werd verricht door minister Jorritsma. Voorafgaand aan de opening werden in drie sessies van elk twintig minuten vier Twinningbedrijven, vier gevorderde ondernemers en vier bestuurders ­ waaronder CvB voorzitter Henk de Wilt en minister Jorritsma - aan de tand gevoeld door Walter Etty.
Inmiddels huizen er in het Twinning-gebouw drie bedrijven: MetaObjects, Factory Zoo en In2Sports. Ook Kenniswijk heeft ruimte in het Twinning Center. Twinning Eindhoven kende dit jaar ook al haar eerste 'dotcomfailure'. URmusic.com, een bedrijf dat muziekinstrumenten via het net wilde verkopen, legden onlangs het loodje.
Twinning kwam in oktober negatief in het nieuws nadat uit een evaluatie-onderzoek van KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) bleek dat het bestuur van Twinning is onvoldoende bezig met het beheer van de centra. Met name de raad van commissarissen van Twinning moet het in het rapport van KPMG-Nolan, Norton & Co. ontgelden. De raad zou niet functioneren en voorzitter Roel Pieper besteedt volgens de onderzoekers te weinig aandacht aan processen, sturing en het afleggen van verantwoording. Minister Jorritsma van EZ heeft in een reactie op het rapport besloten de RvC met één persoon uit te breiden./.

Een computer 'van de zaak'
Zo'n 470 bestellingen werden gedaan voor het PC-Privé project aan de TU/e bij computerleverancier CSS. Klachten waren er ook voldoende over slechte ondersteuning, ontbrekende software, installatieproblemen en niet goed functionerende hardware. Vandaar dat het College van Bestuur voor de tweede ronde van het project, niet meer met CSS werkt. Medewerkers van de TU/e kunnen zelf een computer kopen bij een zaak die zij willen en een rekening indienen bij het Front Office. Het inleveren van de rekening kan tot 1 april 2001. De kosten voor de computer worden verrekend met het bruto-salaris of met de ziektekostenteruggave ZKOO of met vakantiegeld of door het inleveren van maximaal vijf verlofdagen.
Naast het PC Privé Project had het Front Office ook een voorzet gemaakt voor een fietsenplan, maar omdat het Front Office in verband met de AVA-operatie wordt opgeheven, is dit plan in de ijskast gezet en blijft het bij een computer 'van de zaak'. /.

Voor 2,5 ton waterschade
Een bedrag van zo'n 250.000 gulden, waarvan de TU/e zelf 25.000 gulden moet betalen vanwege eigen risico. Dat is de financiële optelsom van de waterschade die in juni van dit jaar het Auditorium van de TU/e teisterde. Dit gebeurde in een weekeinde, en er werd met man en macht gewerkt om de ravage voor maandag weer opgeruimd te hebben. Collegezalen moesten worden ontdaan van water, zodat de colleges doorgang konden vinden.

Naast compleet geruïneerde vloerbedekkingen, waren ook grafieken van de unversiteit beschadigd doordat ze deels in het water stonden. Het waterpeil op vloer ­2, waar de grafiek staat opgeslagen, was 15 centimeter. Zestien werken werden aangetast door het water. Gekscherend werd de grafiekcollectie al de aquarelcollectie genoemd. Ook folders van In- en Externe Betrekkingen die op stonden geslagen, waren niet meer bruikbaar./.

Introductie 2000
Studeren is méér dan leren. Met die wijsheid gaf rector Martin Rem op 21 augustus van dit jaar het startschot voor de introductie. De Intro werd een heftig spektakel dat door ruim duizend eerstejaars werd bijgewoond. Gedurende de introductieweek leerden de eerstejaars de stad, de universiteit en ­ heel belangrijk ­ het Eindhovense verenigingsleven kennen. Hoogtepunten waren er te over.

Het Bouwkundespektakel bijvoorbeeld waarbij aankomende bouwkundigen van karton een hutje mogen bouwen wat vervolgens met een brandweerspuit op duurzaamheid getest wordt. Ook leuk waren uiteraard de kroegentocht, de studentenhuizentocht, het cultuurfestival met optredens van Skik en Kane, de gigantische barbecue en de late feestavonden in de Bunker. De Intro werd passend afgesloten met een Cantus waar het bier rijkelijk stroomde en waar CvB-secretaris Harry Roumen liet zien hoe je een biertje in één keer achteroverslaat. Na afloop van de Cantus belandde een groot deel van de uitgezongen studenten in de Dommel.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de Intro van volgend jaar alweer in volle
gang.
Voor wie interesse heeft in een week feest: de Intro 2001 vind plaats van 20 tot en met 24 augustus. /.

Ondernemende onderzoekers
Zijn het nou ondernemende onderzoekers of onderzoekende ondernemers, die de faculteit Biomedische Technologie wil opleiden binnen de Development Unit? Hoe het zich gaat ontwikkelen, is niet helemaal duidelijk, maar de plannen wel: binnen deze Development Unit van BMT krijgen veelbelovende onderzoekers de kans hun plannen te realiseren. Niet meer alleen prototypes, maar echte producten waar de maatschappij iets aan heeft. Achterliggende gedachte hiervan is de maatschappij laten zien dat er daadwerkelijk iets gebeurt bij BMT. En natuurlijk kan hierdoor meer geld worden binnengehaald voor meer onderzoek. Op dit moment zijn twee onderzoekers in dienst van de TU/e om hun plan uit te werken tot een echt product. Over een paar jaar kunnen zij hiermee hun eigen bedrijf beginnen. Er zijn kunststof hartkleppen met vezels en een softwareprogramma dat cardiologen helpt meer inzicht te geven bij bypass-operaties te verwachten in de toekomst. Maar er staat nog meer op stapel, daarvoor worden nog meer onderzoekers gezocht die deze afdeling kunnen bevolken. /.

Harmpje studeerde nooit af

In het jaar 2000 nam de TU/e en de redactie van Cursor afscheid van een oudgediende: Harmpje. Na jarenlange trouwe dienst zag de tekenaar Bero er geen gat meer in. Hij had zelfs geen puf meer om Harm van een brug af te laten springen of in het huwelijk te laten treden met een leuke rondborstige verpleegster.
Die laatste optie zou wel onwaarschijnlijk zijn geweest, want Harm had weinig geluk bij de vrouwen, iets wat wel mede veroorzaakt zal zijn door het feit dat hij een gebit meetorste waar een nijlpaard jaloers op zou zijn.
Ook studeerde Harmpje nooit af; niet onverwacht natuurlijk: hij liep inmiddels wel erg lang rond op de TU/e.

Gelukkig vond de redactie op tijd een waardige opvolger voor de tekenaar van Harm: Koert Stavenuiter. Sinds augustus van dit jaar tekent hij, op een fraaie manier, 'Villa Ranzigt' op de achterpagina, de belevenissen van drie studenten die met elkaar in een studentenhuis wonen. Koert over de drie stripfiguren: "Het zijn drie heel verschillende karakters. Het zijn twee jongens waarvan één een slome duikelaar is en de ander meer een bal. Het meisje is echt zo'n meiske dat de kerels wijst op hun ranzigheid en ze terechtwijst."/.

Studentenhuizen bekabeld
De streefdatum was 1 september 2000. Op die dag zouden alle studenten die woonruimte huren bij Vestide aangesloten moeten zijn op een vaste aansluiting op internet. 1 september werd niet gehaald, ondermeer omdat de gesprekken met kabelboer UPC niet soepel verliepen. Voor het netwerk wordt gebruik gemaakt van netwerkdiensten van UPC. Het kabelbedrijf maakte het afgelopen jaar een moeilijke tijd door waardoor achter de schermen de nodige dingen minder soepel liepen dan verwacht. Pas half november zouden alle 1500 wooneenheden van Vestide voorzien zijn van een vaste aansluiting op het internet en het lokale net van deze onderwijsinstellingen. De huurders van een Vestide studentenhuis zijn in maart al op de hoogte gesteld van het netwerk. In een brief werd hen gevraagd akkoord te gaan met de aanleg van een UTP-aansluiting in de woning. Studenten die voor 1 augustus in een Vestide studentenhuis woonden, betalen twintig gulden per maand voor de dienst. Degenen die na die datum een wooneenheid van Vestide zijn gaan huren, betalen 25 gulden. De studenten zullen pas voor de service gaan betalen als alles klaar is en het systeem goed functioneert./.

Verenigingen in problemen

Was 2000 een klein rampjaar voor de Eindhovense studentenverenigingen? Af en toe leek het daar wel op. Om de haverklap haalden alarmerende berichten uit het verenigingsleven de pagina's van Cursor. In januari begon het al met het ongeval van roeivereniging Thêta. De met 25 boten geladen aanhanger van Thêta klapte op de A2 bij Den Bosch tegen de betonnen geluidswering. Hoewel er geen persoonlijke ongelukken gebeurden, raakten een deel van de Thêta-vloot onbruikbaar. Lastig, zeker omdat de skiff waarmee Gerard Egelmeers naar de Olympische Spelen zou gaan, eveneens verwoest werd. De botenwagen werd gerepareerd en Thêta wist met vereende krachten, verzekeringsgeld en een enkele sponsor haar vloot weer op het oude niveau te krijgen. De botenwagen kon gerepareerd worden.
Meer verontrustend nieuws kwam uit de hoek van Virus dat grote problemen had bij het vinden van bestuursleden. Even leek het erop dat het populaire cultuurfestival in 2001 geen doorgang zou kunnen vinden vanwege het gebrek aan bestuurders. Een soortgelijk probleem deed zich voor bij de Eindhovense Studenten Sport Federatie (ESSF) die dit jaar zelfs met opheffing bedreigd werd omdat er geen bestuur geformeerd kon worden. Computervereniging Stack geraakte zelfs in een bestuurscrisis toen bleek dat de boekhouding een puinhoop was. De problemen zijn inmiddels opgelost. ESSF bestaat nog, Stack draait weer en Virus 2001 gaat gewoon door. Roeivereniging Thêta heeft inmiddels een splinternieuwe botenwagen./.

Veel samenwerking met Singapore
De TU/e heeft internationalisering hoog in het vaandel staan. Dat leidde in 2000 tot een aantal concrete afspraken met de National University of Singapore (NUS).
Op vrijdag 16 juni was er een delegatie van de NUS te gast bij de TU/e. Zij waren hier om een bijzondere regeleing te ondertekenen, namelijk die van de 'dubbele doctors'. Onderzoekers in opleiding die werken aan een promotie-onderzoek waarop ze aan de Technische Universiteit Eindhoven tot doctor in de technische wetenschappen promoveren, krijgen de mogelijkheid om dezelfde titel te behalen aan de National University of Singapore (NUS). De mogelijkheid tot het behalen van een 'dubbele doctorstitel' geldt vice versa ook voor promovendi uit Singapore die aan de NUS hun promotie-onderzoek uitvoeren. De twee universiteiten hebben afspraken gemaakt over een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma voor drie vakgebieden. De promovendi zullen worden begeleid door hoogleraren van beide instellingen. Naar verwachting zullen in 2002 de eerste Eindhovense onderzoekers hun doctorsbul (in internationale academische kringen aangeduid als 'PhD') zowel in Eindhoven als in Singapore in ontvangst nemen.
De TU/e en de NUS werken overigens al langer samen. In 1997 al ondertekenden ze een 'memorandum of understanding' waarin werd vastgelegd dat beide universiteiten meer zouden gaan samenwerken op onderzoeks- en onderwijsgebied./.

Meten met MRI
Van groot naar klein kunnen meten met MRI (magnetische resonantie). Dat is sinds eind dit jaar mogelijk in de gerenoveerde B-vleugel van Natuurkunde-laag. Naast een zogenoemde whole-body scan waar een mens in kan, staat er een heel scala aan kleinere MRI-scanners. De MRI waar een compleet mens in komt, heeft de TU/e gekregen om onderzoek mee te doen. In deze scanners wordt onderzoek gedaan naar harde bouwmaterialen en biologische weefsels. Verschillende faculteiten maken gebruik van deze voorziening: Bouwkunde, Natuur-kunde en Biomedische Technologie. De laatste gaat metingen doen aan weefsels om erachter te komen wat de structuur en de functie ervan is, zoals de pompfunctie van het hart. Maar ook hart- en vaatziekten, de skeletspierfunctie en botstructuren worden onder de loep genomen in de MRI-scanner(s).

De officiële opening van de MRI-vleugel staat in april of mei 2001 op de planning, tegelijkertijd met de intreerede van prof. dr. Klaas Nicolay en een symposium over MRI./.

De schokgolf van de Added Value Analysis
De reacties waren heftig. De Added Value Analysis (AVA), waarvan de eerste resultaten op 21 februari werden bekendgemaakt, deed de dienstverlening aan de TU/e schudden op zijn grondvesten. Het aantal arbeidsplaatsen dat met de operatie gemoeid gaat, is dan ook aanzienlijk.
Maar er was ook veel onbegrip over de doelstellingen van AVA. De AVA-operatie heeft als doel het goed afstemmen van de kwaliteit van de dienstverlening op de behoeftes van de primaire processen en het vrijmaken van voldoende middelen om ander nieuw beleid te realiseren. Voor veel relatief nieuwe afdelingen, zoals het grote Facilitair Bedrijf en de veel kleinere afdelingen BIA en OSC was de operatie een koude douche. De afdelingshoofden gaven blijk van ontgoocheling en ontreddering in interviews in Cursor.
De operatie heeft alleen betrekking op alle dienstverleners bij de TU/e. De operatie heeft in het gehele jaar 2000 steeds beroering gewekt onder het TU/e-personeel, tot op dit moment aan toe. In 2001 zal de operatie ten uitvoer worden gebracht en zal dan een substantieel miljoenenbedrag moeten opleveren. /.

Brons/zilveren sportjaar aan TU/e
Een zilveren en een bronzen medaille en twee erepenningen van de TU/e voor twee studenten. Het jaar 2000 was sportief gezien een mooi jaar voor de TU/e. Met deelname van verschillende studenten en medewerkers aan de Olympische Spelen in Sydney en deelname van Joost de Hoogh aan de Paralympische Spelen. De Hoogh won brons op de 400 meter vrije slag. De zilveren plak kwam van Dirk Lippits met roeien. De Thêtaan was de allereerste TU/e student die een medaille haalde op de Olympische Spelen. Daar kreeg hij prompt de erepenning van de TU/e voor, die normaal is voorbehouden aan scheidende decanen die iets bijzonders hebben betekend voor de universiteit. Met de eerste medaille bij de Paralympics kon het College van Bestuur natuurlijk ook niet achterblijven met de erepenning; zwemmer Joost de Hoogh viel deze eer dus ook te beurt. Maar het wordt geen traditie, waarschuwde rector magnificus Martin Rem.
TU/e'ers die wel naar Sydney gingen, maar niet in de prijzen vielen, zijn: zwemmer Joris Keizer, roeiers Jeroen Spaans, Joeri de Groot, Karel Dormans, Gerard Egelmeers, coach Margot van Gastel, en volleybalcoach Wim Koch./.

 

Exposities belicht
Het idee achter de tentoonstelling van Studenten Fotovereniging Dekate Mousa in april 2000 was goed; laat iedereen foto's insturen over studenten en studentencultuur. De beste foto's krijgen een plekje naast het werk van leden van Dekate Mousa over hetzelfde onderwerp. Plan goed, uitvoering minder: helemaal niemand stuurde iets in, waarmee alleen de foto's de organisatie te zien waren. Die waren goed, maar het geheel gaf maar even aan hoe betrokken en actief de TU/e gemeenschap is.
Ook roeivereniging Thêta liet van zich horen met een luistertentoonstelling van sportgeluiden. Deze locatie -een houten hok- werd daarna gebruikt als kinderkamer voor een virtuele tweeling tijdens de interactieve tentoonstelling Art in Output. Naast de tweeling was er een zingende toverknots, een bewegend beeldscherm dat de persoon die ervoor stond van een soort aura voorzag, vuurvliegjes en de virtuele bommen van virtual reality kunstenares Ulrike Gabriel. Sportliefhebbers konden hun hart ophalen bij de sporttentoonstelling 'Sneller, hoger, sterker' in het Hoofdgebouw. Alles wat te maken heeft met het verbeteren van sportprestaties was te zien. Grote domper was de diefstal van de tijdritfiets van wielrenner Michael Boogerd./.

Problemen en blijdschap bij TUimelaar
Twee tegengestelde emoties eigenlijk bij kinderdagverblijf De TUimelaar op het TU/e terrein. Verdriet om het ontslag van directrice Tineke Linssen en de verstoorde houding tussen bestuur en personeel begin 2000. En blijdschap eind 2000 bij de opening van de uitbreiding. Knorretjes en Teigetjes, zo heten de twee nieuwe ruimtes voor de kinderen en in stijl werden deze dan ook geopend. Al zingend liepen de kinderen door een 'muur' van papier heen naar hun nieuwe onderkomen. Ook op bestuurlijk gebied gaat het het kinderdagverblijf weer voor de wind; er is een nieuwe directeur aangesteld en het bestuur heeft een nieuwe voorzitter en enkele nieuwe leden, die er met frisse moed tegenaan gaan. De wachtlijst is bovendien opgelost met de nieuwe ruimtes. 'Nee' hoeft de TUimelaar de komende tijd niet meer te verkopen aan (aanstaande) ouders die op het TU/e terrein werken en hun kinderen daar willen onderbrengen. /.

Virus
Het zevende Virusfestival van Eindhoven werd gehouden op zondag 21 mei. Een jaar lang werkte het bestuur en de tientallen vrijwilligers toe naar deze zondag. In de aanloop naar het festival kreeg de organisatie een kleine tegenslag te verwerken. Even leek het erop dat de gemeente de organisatie zou verplichten het terrein anders in te richten om geluidsoverlast te voorkomen. Dat zou een kleine ramp betekend hebben. Uiteindelijk heeft de gemeente haar zin niet doorgedrukt. De plattegrond van Virus 2001 zal er echter wel anders uit komen te zien.
Het festival zelf werd een daverend succes. Wie het festival bezocht, kon genieten van een spetterend optreden van Kane, een ingetogen set van Keith Caputo, Lady Aïda, Herman Brusselmans, cabaretier Maarten van Roozendaal en het Scapino ballet. En dat is nog maar een kleine greep uit de bijna vijftig acts die die dag te zien waren.
Het festival werd in mineur afgesloten. Tegen het eind van het festival ontstonden er wat ongeregeldheden waardoor het afsluitende dancefeest vervroegd werd afgebroken. Virus 2001 zal plaatsvinden op 20 mei./.

TU/e-campus op de schop
Langzaam maar zeker begint de TU/e steeds meer op een grote bouwput te lijken. Het Masterplan huisvesting is in volle gang. Bijna geen enkel gebouw ontkomt aan renovatie. De onderbouw van het Hoofdgebouw is eind 2000 opgeleverd en wordt inmiddels bevolkt door studentenorganisatie, STU, de kapper, Euflex en meer. De Wielen richting Kennedylaan (ringweg) wordt verbreed, zodat ie straks dienst kan gaan doen als hoofdingang voor de TU/e campus. Bij de nieuwbouw van TNO is een vierde ontsluitingspunt van het terrein geopend.
De aanbesteding van de gevel voor het nieuwe Bouwkundegebouw mislukt en loopt daarmee vertraging op. Inmiddels is er wel een plan voor de gevel. Er wordt gestart met de bouw van een eigen zwembad bij het Studenten Sport Centrum. Het water in dit wedstrijdbad zou in eerste instantie worden gedesinfecteerd worden met waterstofperoxide, maar het goedje wordt later aangemerkt als 'mogelijk kankerverwekkend'. De TU/e zal met het traditionele chloor gaan werken. Het bad wordt op 10 mei 2001 officieel geopend door onder meer Joost de Hoogh en Joris Keizer, twee Oplympische TU/e- zwemmers./.

Ronddolen in een virtuele campus
Aan de TU/e werd het afgelopen jaar flink gebouwd. Niet alleen in de analoge mensenwereld maar ook in de digitale cyberruimte. Cebra, de E-commerce onderzoeks-speeltuin van de TU/e, werkte in 2000 aan een virtuele campus onder de noemer Virtue. Een testversie van Virtue is deze maand online gegaan. Maar waar hebben we het over? Virtue bestaat uit drie delen: een digitale campus, een winkelplein en een digitaal betaalsysteem. Dat laatste stelt studenten en medewerkers in staat om elkaar kleine betalingen ­ micropayments ­ te doen zonder daadwerkelijk de knip te hoeven trekken. De digitale campus en het winkelplein vormen het gezicht van Virtue. Na lang zoeken heeft Cebra software gevonden die het mogelijk maakt goede virtuele ruimten te bouwen. Om een begin te maken hebben een aantal verenigingen uit de bunker hun eigen virtuele ruimte in de virtuele bunker in elkaar geknutseld. Op termijn mag iedereen meebouwen aan de digitale campus en ontstaat er een 'maze', een digitale wereld waar je naar hartelust in rond kunt dolen. Op het winkelplein tenslotte kun je terecht voor een aantal digitale diensten. Zo zijn er ondermeer een uitzendbureau en een winkel op de TU/e-plaza te vinden. Zoals gezegd is het systeem vooralsnog alleen toegankelijk voor een beperkt groepje studenten dat het systeem moet testen. Begin maart gaat Virtue naar alle waarschijnlijkheid echt live./. 

 

 

 [an error occurred while processing this directive]

Website Cursor