/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 0 nummer 4

Jaargang 44, 27 september 2001


Voorpagina

Untitled Document

Kwart minder studenten Technische Informatica
De TU/e-opleiding Technische Informatica heeft dit collegejaar 25 procent minder eerstejaars dan vorig jaar. De faculteit is teruggegaan van 171 naar 125 nieuwe studenten. Het totale aantal inschrijvingen op de TU/e is vergeleken met vorig jaar op een haar na gelijk gebleven. Dit blijkt uit de inschrijvingscijfers voor collegejaar 2001-2002 die afgelopen maandag zijn verschenen.

Prof.dr.ir. Jan Friso Groote, opleidingsdirecteur bij Technische Informatica, weet niet een-twee-drie een reden te noemen voor de teruggang. Groote: "Wat ik kan constateren, is dat we vorig jaar opeens de grootste informatica-opleiding in Nederland waren. Misschien zijn we nu teruggezakt naar onze natuurlijke positie." Overigens zijn volgens Groote diepe dalen en hoge toppen in studentenaantallen bij deze studie meer regel dan uitzondering. Hij wil niet direct een verband leggen met de malaise die momenteel heerst in de IT-branche. "Dat lijkt mij een te gemakkelijke verklaring. Daarbij zou het ook een zeer slechte reden zijn. Uit de frequente contacten die ik onderhoud met mensen uit het bedrijfsleven, kan ik alleen maar concluderen dat daar nog steeds zeer veel behoefte is aan goed gekwalificeerde IT'ers."

Problemen Philips
Wat binnen de opleiding wel eens geopperd wordt als een mogelijke reden, is de verslechterde indu-striële status van de regio Eindhoven. Hierbij moet volgens Groote gedacht worden aan de problemen bij bijvoorbeeld als Philips. Dit zou indirect effect kunnen hebben op de inschrijvingen.
Groote denkt dat ook het opstarten van de opleiding Industrial Design mogelijk een negatief effect heeft gehad op het aantal eerstejaars voor Technische Informatica. Ir. Han Smits, opleidingsdirecteur bij Industrial Design, is er echter zeer stellig in dat dit niet het geval is: "Voor de vakantie hebben we de mensen die zich op dat moment hadden aangemeld voor de opleiding, uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Bij die gelegenheid is aan deze groep van 45 personen gevraagd wat ze gekozen zouden hebben als onze opleiding er niet geweest was. De helft gaf aan dat men dan in Delft of Twente met Industrial Design begonnen was. Daarnaast was er ook nog sprake van Werktuigbouwkunde of Bouwkunde als mogelijk alternatief. Bij mijn weten gaven slechts één of twee mensen te kennen dat ze dan met Technische Informatica waren begonnen. Dat vind ik ook niet vreemd, omdat onze opleiding weliswaar veel raakvlakken heeft met Informatica, maar in de grond van de zaak toch een heel ander soort opleiding is."

Over de successtory van de faculteit Werktuigbouw-kunde, waar Smits tot eind 2000 werkzaam was en die dit jaar een stijging van ruim 22 procent liet zien, wil hij slechts kwijt dat de duidelijke profilering van Werktuigbouwkunde nu blijkbaar zijn vruchten begint af te werpen. "Daarbij heeft Werktuigbouwkunde vorig jaar ook zeer goed gescoord in de onderwijs- en onderzoeksvisitatie", aldus Smits./.

Untitled Document

Tuniñadoop

De traditie zegt dat de eerstejaars van Tunagroepen gedoopt moeten worden in een fontein. Omdat een geschikte fontein niet voorhanden was, gleden deze Tuniña's naar beneden van een dertig meter lange zeephelling die speciaal voor de gelegenheid was opgetrokken op het Stratumseind. Afgelopen week hulde het Tuna festival 2001 de Eindhovense binnenstad in de romantische klanken van de Spaanse zang. De lyrische muziek kwam tot een hoogtepunt tijdens de certamen, een wedstrijd voor Tuna's, waar de officieuze wereldkampioen gekroond werd. Dit spektakel bracht veel Eindhovenaren naar een grote tent op de Markt. Waar de zachte tonen van gitaar en zang de ruimte vulden, de drank rijkelijk vloeide en de kracht van liefde en romantiek hoogtij vierde. Lees verder op pagina 10.

Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Vergoeding voor vertraging NS
Houders van een weekendkaart krijgen een flink bedrag terug van de Nederlandse Spoorwegen als ze door de nieuwe winterregeling meer dan een half uur vertraging oplopen. Het grote voordeel is dat studenten niet elke keer een vergoeding aan hoeven te vragen, maar dat het bedrag voor anderhalf jaar in één keer wordt uitgekeerd.

Het enige dat studenten die in het bezit zijn van een weekendkaart moeten doen, is eenmaal de vergoeding aanvragen als ze langer moeten reizen. De NS keren dan een bedrag uit voor opgelopen vertragingen in de anderhalf jaar tijd dat de winterregeling van de NS loopt. In deze regeling rijden minder treinen, vooral in de weekeinden. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) trok aan de bel toen de nieuwe dienstregeling bekend werd gemaakt en stuurde een brief naar de NS en minster Hermans van onderwijs. Na overleg is deze regeling eruit gekomen.
Er zijn 35.000 tot 40.000 studenten met een weekendkaart. "Zo'n tienduizend studenten daarvan komen in aanmerking voor de vergoeding", denk Jonathan Zondag, voorzitter van ISO. "Het mooie is dat je niet daadwerkelijk de reis hoeft te maken om de vergoeding te krijgen. Het bedrag wordt in een keer betaald voor anderhalf jaar. Dat loopt aardig op."/.

Untitled Document

Lezing terrorisme
In verband met de terroristische aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon in Amerika houdt het vredescentrum van de TU/e op donderdag 4 oktober een extra lunchlezing met als thema 'terrorisme'. Spreker is dr. Marian van Leeuwen van instituut Clingendael, zij heeft daar het onderwerp terrorisme in haar portefeuille. De lunchlezing duurt van 12.45 tot 14.00 uur en vindt plaats in
collegezaal 5 van het Auditorium.

Doorstartborrel ESVB
De Eindhovense Studenten Vakbond (ESVB) houdt woensdag
3 oktober een doorstartborrel. Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van de ESVB hebben de leden besloten dit jaar samen met de Jongerenbond weer een frisse organisatie op te zetten. Met deze ondersteuning worden weer diverse acties ter verbetering van de positie van de student op touw gezet. De borrel is in het ESVB-hok (HG ­1.28) vanaf 16.00 uur.

Publieksdag
De jaarlijkse publieksdag van de TU/e staat zondag 7 oktober weer op stapel. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er allerlei activiteiten die onder het thema 'het andere gezicht van techniek' vallen. Het Natuurkundecircus treedt op, evenals de Chemie-show en wetenschaps-theater Pandemonia. Het Auditorium is gereserveerd voor kinderen. Bij de faculteit Scheikun-dige Technologie zijn rondleidingen door de laboratoria. Voor meer informatie: www.tue.nl/publieksdag/.

Deadline kopij
Cursor komt niet uit in de week van 11 oktober. Cursor 6 verschijnt op 18 oktober. Kopij voor deze tussenliggende periode kan worden aangeleverd tot maandag 1 oktober.

[an error occurred while processing this directive]

Website Cursor