spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB
 
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Universiteitsberichten
Algemeen
Dienst Algemene Zaken
Een fijne vakantie gehad, laat het ons weten
Helpt u mee dit boek te vullen? Doe mee en win een van de aantrekkelijke prijzen! Ten behoeve van het kerstpakket een boek vóór en dóór medewerkers van de TU/e. Voor het boek ‘TU/e on travel’ zijn we op zoek naar de origineelste vakantietips, de spannendste reisverslagen, de beste vakantieadressen, de grappigste vakantiekiekjes, de lekkerste vakantie-recepten, de mooiste verhalen over de vakantieliefde, misschien wel een gedicht of tekening… kortom een weergave van het ultieme vakantiegevoel.
Aanleveren voor 15 september bij Holland Art Gallery (Postbus 6394, 5600 HJ Eindhoven of eline@hag.nl onder vermelding van ‘TU/e on travel’).
Door inzending geeft u toestemming, maar géén verplichting tot publicatie. Bijdragen mogen ook in het Engels worden aangeboden.
Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de aangepaste dienstverlening van de Dienst Interne Zaken op vrijdag 7 september a.s. Vanaf 10.00 uur hebben wij ons jaarlijks DIZ-uitje. Dit houdt in dat de volgende onderdelen een aangepaste dienstverlening hebben. De afdeling Logistics (post, expeditie en printservice) is niet meer bereikbaar vanaf 10.00 uur. Voor 10.00 uur zal er post opgehaald en bezorgd worden. De onderdelen Dictatenverkoop en Reproshop zijn de hele dag gesloten. De onderdelen Expeditie en Afvalbeheer blijven wel bezet. Inkoop & Contractmanagement, het Servicebureau en Facility Services zijn vanaf 10.00 uur gesloten, het Congresbureau blijft bereikbaar. De ondersteuning van de afdeling Bedrijfshulpverlening (beveiliging/brandweer en receptie HG), en ook de audiovisuele ondersteuning zal vanzelfsprekend gewoon worden voortgezet.
Didactische scholing/DPO
Cursus doceren in het hoger onderwijs voor docenten en promovendi
De cursus ‘Doceren in het Hoger Onderwijs’ wordt door trainers van DPO weer verzorgd op donderdag 4, vrijdag 5 en donderdag 11 oktober 2007. De cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor promovendi. De deelnemers krijgen een brede oriëntatie op verschillende onderwijs-taken. Deze cursus is tevens de basis-cursus van het Didactisch Inwerktraject TU/e. Tijdens de cursus komen thema’s aan de orde als het maken van lesopzetten, het systematisch aanpakken van problemen, het boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs, het beoordelen van studieresultaten, enzovoort. Ook worden aanwijzingen gegeven om de aan onderwijs bestede tijd zo doel-matig mogelijk te gebruiken. De deel-nemers gaan zelf actief aan de slag, onder meer door het houden van presentaties en het uitwisselen van ideeën en ervaringen.
Meer informatie is te verkrijgen bij Harry van de Wouw (telefoon 3126, e-mail: h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl). Aanmelden kan per telefoon (2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via internet www.tue.nl/didactische_scholing.

Workshop begeleiden van promovendi
Wie succesfactoren wil verkennen bij het begeleiden van promovendi kan wellicht wat opsteken in de workshop ‘Begeleiden van Promovendi’ die door een externe trainer bij DPO binnenkort wordt gegeven. In de workshop komen zaken aan bod als het aanleren van vaardigheden voor het voeren van feedback, conflict- en onderhandelings-, voortgangs- en functioneringsgesprekken. Verder wordt er aandacht besteed aan leiderschap en projectbeheer van de promovendus.
De workshop vindt plaats op dinsdag 25 september van 9.30 tot 16.30 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Marja Houben (telefoon 5292 of e-mail: m.p.houben@tue.nl).
Aanmelding kan per telefoon (2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via internet (www.tue.nl/didactische_scholing).

Dienstraad
Gezocht: nieuwe kandidaten voor de dienstraad
In november vinden de verkiezingen plaats voor de dienstraad van de TU/e. Kandidaten die zich verkiesbaar willen stellen, worden opgeroepen zich te melden.
De mensen van de dienstraad kenmerken zich over het algemeen niet door hun grote hang naar eeuwige roem en glamour. “De dienstraad is een stuwende kracht op de achtergrond. Je kunt veel bijdragen aan een goed werkklimaat en daar haal ik mijn voldoening uit. Op staande ovaties hoef je niet te rekenen, want wat je doet is vaak onzichtbaar voor je collega’s”, aldus Mario de Roy van Zuydewijn, voorzitter van de dienstraad. De Roy van Zuydewijn roept collega’s die zich betrokken voelen bij de TU/e en een positief kritische houding hebben, op zich kandidaat te stellen.
Op 19 september vindt om 10.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in de Posthumuszaal voor iedereen die er meer van wil weten.
Centraal Stembureau
Verkiezingen TU/e 2007
In 2007 worden voor de geleding studenten verkiezingen gehouden voor de universiteitsraad en de faculteitsraden. Voor de geleding personeel worden verkiezingen gehouden voor de universiteitsraad, de faculteitsraden en de Dienstraad. De verkiezingen TU/e 2007 geschieden voor beide geledingen door middel van elektronisch stemmen. Op maandag 01 oktober t/m woensdag 03 oktober ’07 ‘liggen de kiezersregisters ter inzage’, schriftelijk en elektronisch. Kiesgerechtigde studenten en medewerkers ontvangen hiervan een kennisgeving per mail. De termijn van de kandidaatstelling is vastgesteld op dinsdag 16 oktober t/m donderdag 18 oktober ‘07.
Het elektronisch stemmen vindt plaats op woensdag 28 november en donderdag 29 november ’07. De stemmodule staat gedurende betreffende periode continu open, van 00:00 uur op de eerste dag tot 24:00 uur op 29 november ‘07.
Voor tijdschema/overige informatie, zie: http://www.tue.nl/verkiezingen.
Mensen
Promoties
T.M. Marescaux verdedigt op vrijdag 7 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Mapping and Management of Communication Services on MP-SoC Platforms’. Marescaux promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotor is: prof.dr. H. Corporaal.

Dipl.-Ing. A. Jokic verdedigt op maandag 10 september zijn proefschrift en stel-lingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Price-based Optimal Control of Electrical Power Systems’. Jokic promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn: prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch en prof.ir. W.L. Kling.

A. Doris MSc verdedigt op dinsdag 11 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Output-feedback design for non-smooth mechanical systems: Control synthesis and experiments’. Doris promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is: prof.dr. H. Nijmeijer.

Dipl.Phys. M.A. van Almsick verdedigt op dinsdag 11 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Context Models of Lines and Contours’. Van Almsick promoveert aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotor is: prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny

Ir. J. van Helvoirt verdedigt op woensdag 12 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Centrifugal Compressor SurgeModeling and Identification for Control’. Van Helvoirt promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is: prof.dr.ir. M. Steinbuch.

B.J.E. Kormoss verdedigt op woensdag 12 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Peter Eisenman: Theories and Practices’. Kormoss promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De promotoren zijn: prof.dr.ir. G.A.C. van Zeijl en prof.dr. A.D. Graafland.

Faculteiten
Technologie Management (TBdk)

Belangrijk! Internationaal Semester OML & IM
Deadline voor aanmelden studeren of onderzoeksproject buitenland vertrek januari 2008 is: donderdag 6 september 2007.
Je kunt de brochure en het aanmeldingsformulier vinden op: http://w3.tm.tue.nl/nl/onderwijs/internationalisering/
internationaal_semester_oml_en_im/
.
Voor vragen kun je terecht bij het International Office TM, Paviljoen B09a: Bea van de Ven, email: b.a.v.d.ven@tm.tue.nl. Openingstijden: ma t/m do 13.00-15.00 uur.

Studentenleven
Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven

Honorering aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen gehonoreerd van: ESMG Quadrivium: een gift van 1.000 euro voor aanschaf slagwerkinstrumentarium; Motorclub De Asfalthappertjes: een gift van 500 euro voor aanschaf van gereedschap; Studievereniging Japie: een gift van 750 euro voor de organisatie van een lustrumstunt; Stichting Culturele Ontmoetingsruimte: een gift van 500 euro voor oprichtingskosten; Dispuut Latent Talent: een gift van 400 euro voor kosten regisseur toneelvoorstelling; MCGV Stack: een gift van 1.000 euro voor het opzetten van een FM-zender tijdens Intro; WSV Simon Stevin: een gift van 3.000 euro voor het realiseren van een klok op het TU/e-terrein; BEST Eindhoven: een garantstelling bij de organisatie van een Summer Course van maximaal 1.000 euro op een tekort door tegenvallende sponsorinkomsten.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/. Voor het indienen van een verzoek om financiële steun of info kan men terecht bij de adviseur van het Bestuur SFSE, Mw. Elly van den Broek-Dingen, Studentensportcentrum, O.L. Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven (tel. (247 41 82), e-mail: p.v.d.broek.dingen@tue.nl.

Diversen
Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
Het 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute (SAI) reikt op maandag 10 september 2007 diploma’s uit aan kandidaten die met goed gevolg de tweejarige postgraduate opleiding Software Technology (ST) hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de graad van PDEng (Professional Doctorate in Engineering).
U bent van harte welkom om deze feestelijke diploma-uitreiking bij te wonen. De uitreiking begint om 15.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
CTT
English courses autumn 2007 for employees
Would you like to improve your English? Registration is now open for the following course of English: TU/e - English for Employees, Giving Presentations in English, English Pronunciation.
For more information, please contact G. Burke, email g.burke@tue.nl (ext. 8302).
ESK
Training persoonlijke ontwikkeling
Als student verwerf je kennis en vaardigheden. Je krijgt instrumenten aangereikt om straks als professional te kunnen functioneren. Je leert analytisch te denken en problemen op te lossen. Maar altijd geldt dat je als persoon afstudeert en dat je als persoon kleur geeft aan je professie en je leven. Om bij te dragen aan je persoonlijke groei, biedt de ESK vier workshops aan:
Woensdag 19 september: Enneagram. Zelfkennis is begin van wijsheid; woensdag 26 september: Contact en (non-verbale) communicatie. Over wat het lichaam vertelt. Woensdag 10 oktober: Balans tussen studie en relaties. Een contextuele benadering. Woensdag 17 oktober: Historisch geheugen? Over onze culturele en religieuze identiteit. Woensdag 24 oktober: afsluitende avond.
In deze workshops leer je op een andere manier te kijken naar jezelf en je omgeving, je verleden en je toekomst. Dat geeft inzicht in je kwaliteiten en drijfveren. Dat wederom helpt je bij het maken van keuzes, het aangaan van relaties en het nemen van beslissingen in het nu en voor de toekomst. De workshops kunnen als geheel of apart bezocht worden.
Begeleiding: Verschillende professionals.
Contactpersoon: Elisabeth Fricker
Tijd en plaats: 20.00 uur, ESKafé.
Voor elke workshop is er de mogelijkheid om 18.30 uur samen te eten in ESKafé.
Opgave: e.fricker@tue.nl. Informatie: www.tue.nl/esk.

Enneagram voor beginners op kasteel Gemert 12 en 13 oktober
Zelfkennis is het begin van wijsheid. Het enneagram is een methode die met negen karaktertypen en hun varianten werkt. Het helpt je om je eigen persoonlijkheid beter te leren kennen en zicht te krijgen op vragen als: wie ben ik, welke dynamiek is er in mijn leven, wat maakt mij onvrij en wat geeft mij meer perspectief? Het uitgangspunt van het enneagram is dat ieder mens uniek is, maar toch tot een bepaald persoonlijkheidstype behoort. Elk type wordt bepaald door een eigen drijfveer en een eigen manier, zichzelf en de wereld waar te nemen, ook wel ‘passie’ genoemd. Deze verborgen passie te kennen is de eerste stap tot zelfkennis.
Vrijdag, 12 oktober, 18.00 uur tot zaterdag 13 oktober, 17.00 uur, kasteel Gemert. Kosten: 20 euro studenten, 45 euro niet-studenten, alles inclusief.
Opgave bij ESK. Ontmoetingsplek voor inspiratie en verdieping, esk@tue.nl of e.fricker@tue.nl. Informatie: www.tue.nl/esk.

De ethiek van de ingenieur
‘Thinking like an engineer. Studies in the Ethics of a profession’ van Michael Davis. Een uitdagend boek om samen met andere studenten te lezen. Davis beschrijft daarin de denkwijze van de ingenieur. Deze blijkt niet alleen maar anders te zijn dan bij voorbeeld van een manager, maar moet ook anders zijn. Beiden vervullen verschillende functies. Aan de hand van vragen zoals wat is een ingenieur, wat doet hij (of zij), waarom doet hij wat hij doet, maar vooral ook, zou hij dit ook moeten doen, ontvouwt Michael Davis in het vervolg een ethiek van de ingenieur. Zijn boodschap: Ethiek is niet alleen maar iets van filosofen en theologen, maar is ook inherent aan het ingenieur zijn.
Michael Davis zal in september op bezoek zijn bij Motif in Delft. Voor belangstellende studenten uit Eindhoven en Delft is er de mogelijkheid, met hem in gesprek te gaan. Boekbespreking op woensdag: 12 en 19 september, 12.00 tot 13.15 uur, HG -1.21, secretariaat ESK.
Begeleiding: Pim Lemmens, Elisabeth Fricker
Opgave: e.fricker@tue.nl. Informatie: www.tue.nl/esk.

Vacatures
Nationale Jeugdraad
Workshopbegeleiders gezocht
Wil jij weten of lesgeven iets voor jou is? De Nationale Jeugdraad zoekt workshopbegeleiders voor scholentour duurzame ontwikkeling dit najaar. Info en aanmelden: anketenbrummelhuis@jeugdraad.nl (030 230 3575) of www.jeugdraad.nl.

EK Zwemmen

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van het EK Zwemmen, dat van 13 tot en met 24 maart 2008 wordt gehouden in de Tongelreep in Eindhoven, is op zoek naar mensen die als vrijwilliger willen werken tijdens het EK. Op www.ecswimming2008.nl staan de verschillende functies.

 

Bureau Automatisering van de faculteit Scheikundige Technologie zoekt een student-assistent voor de helpdesk. Bel of mail je reactie naar Han Verbiesen, j.h.m.verbiesen@tue.nl, tel. 040-2475618.

Assistent professor ‘Nonlinear control and robots’ (V35.379), Dynamics and control, department of Mechanical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3024.00 t/m 4761.00 euro).

Postdoc ‘Aero-acoustical and thermo-acoustical coupling in energy processes’ (V35.381), Combustion Technology, department of Mechanical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2740.00 t/m 2852.00 euro).

Post-Doc Model-Based Biofeedback Training (V51.042), Signal Processing Systems, department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2252.00 t/m 3554.00 euro).

2 PhD-students ‘Micro- and Nanofluidics’ (V34.290), the research group ‘Mesoscopic Transport Phenomena’, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

2 Assistant Professors (V38.522), Construction Management & Urban Development, department of Building and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3709.00 t/m 4761.00 euro).

PhD Student ‘Design and Analysis of Data Paths Using Petri Nets’ (V32.995), Archictecture of Information Systems, department of Mathematics and Computer science (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Postdoc ‘Fuel-air mixing and auto-ignition in a Diesel engine-like environment’ (V35.380), Combustion Technology, department of Mechanical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Adviseur Personeel & Organisatie Faculteit Biomedische Technologie TU/e (V83.63), Dienst Personeel en Organisatie (0.8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Beleidsmedewerker met affiniteit voor public relations (V36.319), faculteit Elektrotechniek (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD Student ‘Ionic Liquids in Extractive Distillation’ (V37.598), Process Systems Engineering (SPS), department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Medewerker Onderzoek- en Onderwijs (V37.597), Katalyse en Anorganische Chemie, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD Student ‘Designer Solvents for Selective Water Recovery’ (V37.601), Process Systems Engineering (SPS), department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Multifunctional Extractants for Acids and Bases’ (V37.600), Process Systems Engineering, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Renewable Chemicals from Biomass’ (V37.599), Process Systems Engineering, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Adaptors for Service Component Integration’ (V39.430), The sub-department of Information systems, department of Technology Management (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student ‘Power modulation and corona plasma for environmental purposes’ (V36.320), EPS, department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Medewerker Onderzoek- en onderwijs (V37.596), Chemische Reactortechnologie, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Onderwijs en Onderzoek medewerker (V37.605), SKT, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00 euro).

PhD ‘Novel Ink-Jetting techniques for non-conventional ink’ (V35.378), Micro- and Nanoscale Engineering, department of Mechanical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Post-doc Researcher (V37.604), SKT, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Assistant Professor Intelligent Algorithms (V51.050), the Designed Intelligence group, department of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3709.00 t/m 4761.00 euro).

PhD Student (V37.603), SKT, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Hoogleraar ‘Product Driven Process Engineering’ (m/v) (V37.602), Process Systems Engineering, faculteit Scheikundige Technologie (0.2 fte). Tijdelijk dienstverband.

Postdoc: Broadband QD light sources (V34.289), at the group Photonics and Semiconductor Nanophysics, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

2 PhD-positions in Photonics (V36.318), Opto-Electronic Devices, department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Guided User Behaviour: Technology development and Simulation (V38.528), Design Systems, department of Building and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Assistant Professor Visual Interaction (V51.053), User-Centered Engineering group, department of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m 4190.00 euro).

PhD-Student: exploring the ultimate in photonics (V34.288), at the group Photonics and Semiconductor Nanophysics, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Researcher (Postdoc), fulltime (V51.052), Designed Intelligence group, department of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Technological Designers in Training (V32.996), Stan Ackermans Instituut, TU/e General (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Secretaresse faculteitsbureau W (V35.382), Faculteitsbureau, faculteit Werktuigbouwkunde (0.8 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1676.00 t/m 2331.00 euro).

PhD Visual perception computing and interpretation using a virtual buildingmodel (V38.527), Design Systems, department of Building and Architecture (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Postdoctoral Researcher in Multivariate Risk Modelling (V12.04), Eurandom (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD-Student ‘Pushing the Frontiers of High-Voltage Pulse Technology’ (V34.291), the group Electrical Power Systems together with the group Coherence and Quantum Technology, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD position on Solid-state Cavity Quantum Electrodynamics (V34.292), The Photonics and Semiconductor Nanophysics group at the Eindhoven University of Technology, department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Arbo- en Milieudeskundige (V82.027), AMSO, dienst Algemene Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m 4190.00 euro).

Onderzoeker (V38.529), leerstoelgroep Stedebouw van de unit Urban Management & Design Systems (UMDS), faculteit Bouwkunde (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

Secretaresse (1.0 fte) (V37.606), Macromoleculaire en Organische Chemie, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1902.00 t/m 2569.00 euro).

Assistant Professor ‘System Integration & Equipment Intensification’ (1.0 fte) (V37.607), Process Systems Engineering, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 13 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (4242.00 t/m 5163.00 euro).

Projectassistente/projectsecretaresse (V19.04), TU/e Innovation Lab (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1676.00 t/m 2331.00 euro).

Several PhD and Post-Doc positions (V37.611), Polymer Chemistry Group, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student (1.0 fte) (V37.608), Dutch Polymer Institute, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD position in computer simulation of thin polymer film (V34.293), the group Theorectical and Polymer Physics (PFY), department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

PhD Student (1.0 FTE) (V37.609), DPI, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Full Professor (chair) Reliability, Quality and Maintenance (V39.432), Operations, Planning, Accounting and Control, department of Technology Management (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 23 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 hoogleraar 2 (4697.00 t/m 8259.00 euro).

Technisch Medewerker (V37.610), SCR, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2171.00 t/m 2901.00 euro).

Teamleider Elektrotechniek (V85.012), dienst Huisvesting (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband.

Systeem/netwerkbeheerder, interne vacature (V21.009), dienst ICT (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00 euro).

PhD position in statistical physics of highly anisometric (V34.294), the group Theorectical and Polymer Physics (PFY), department of Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00 euro).

Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nl.

Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.