spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

“Ik houd van de warme klank van een altviool”

Jezelf verliezen in een cyclotron van het verstand

Chinese draak danst boze geesten weg
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
'Wetenschappelijk gehalte Bouwkunde moet omhoog'
21 februari 2008 - De faculteit Bouwkunde moet de banden met het bedrijfsleven flink uitbreiden en aanhalen en zich meer focussen op gedegen onderzoek en ontwerp. Deze punten staan centraal in de toekomstvisie van de faculteit.

‘Het wetenschappelijke gehalte van ontwerp en onderzoek moet omhoog en beter aantoonbaar worden gemaakt.’ Zo valt te lezen in de eerste editie van Groen Licht, het nieuwe blad van de faculteit Bouwkunde. ‘De tijd van science voor science is voorbij’, zegt bestuurslid prof.ir. Bert Snijder in het blad.

Er zijn meerdere redenen waarom Bouwkunde een nieuwe richting uit wil, licht directeur bedrijfsvoering drs. Marius Monen toe. Door de toegenomen concurrentie van het hoger beroepsonderwijs moet de TU/e-faculteit zich scherper onderscheiden. Een andere reden is dat de financiering van de TU/e steeds meer gericht is op onderzoek. Wie bijvoorbeeld derde geldstroom binnenhaalt, krijgt daar een beloning bovenop. Maar Bouwkunde heeft amper derde geldstroom.

Eén van de plannen waarop de faculteit broedt, is de oprichting van een besloten vennootschap analoog aan de Polymer Technology Group bij Scheikundige Technologie, vertelt Monen; een bedrijf dat korte projecten uit het bedrijfsleven aantrekt en waar pas afgestudeerde of gepromoveerde bouwkundigen aan gaan werken. Een dergelijke opzet moet de banden met het bedrijfsleven verbeteren en kan als spin-off op langere termijn onderzoek opleveren.

Ook wil de faculteit dat de wetenschappelijke output omhoog gaat. Er moeten meer promovendi komen en de wetenschappelijke staf moet meer publiceren. De toegenomen aandacht voor onderzoek is intussen verwerkt in het personeelsbeleid. Er is een commissie ingesteld die het faculteitsbestuur adviseert over de loopbaan van de vaste wetenschappelijke staf. Daarin wordt wetenschappelijke output een belangrijker criterium. Ook wordt nadrukkelijker gekeken naar de netwerken van de wetenschappelijke staf.

Een andere belangrijke wens van de faculteit is internationalisering. Daarom wordt Engels vanaf 2009 de voertaal van de masteropleiding. Dat moet er, samen met het stevigere wetenschappelijke fundament, toe leiden dat over tien jaar twintig procent van de masterinstroom uit het buitenland komt.

Het bestuur gaat de grote lijnen voor de zomervakantie in workshops bespreken met de vier units van Bouwkunde. Met de bedoeling om de sense of urgency’ over te brengen, aldus Monen. De workshops moeten tegelijkertijd zorgen dat medewerkers gaan meepraten en nadenken over hun bijdrage. “We willen geen missie die door ‘de hoge heren’ is bedacht”./.