spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Logistieke innovatie: Supply Chain Campus

Netwerken voor een nieuw onderkomen

Een echte Le Corbusier op Strijp-S
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
U-raad moet groen licht geven aan een bindend studieadvies 
17 april 2008 - De universiteitsraad heeft instemmingsrecht op een eventueel besluit om aan de TU/e het bindend studieadvies in te voeren. Dat zei collegevoorzitter Lundqvist maandag in de raadsvergadering. Het CvB wil de maatregel in september 2009 invoeren. In een eerste reactie lieten zowel de studentenfracties als de personeelsfractie weten het een zwaar middel te vinden.  

Rector magnificus Hans van Duijn noemde het bindend studieadvies maandag een noodzakelijk sluitstuk van een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen een student zo snel mogelijk op de juiste positie te krijgen. “We moeten naar de studenten toe duidelijk zijn, als we ervan overtuigd zijn dat de TU/e voor hen de verkeerde plek is om te studeren. Ik zie dat als een teken van kracht en als een teken dat we op het gebied van ons onderwijs transparant zijn en onze zaken goed op orde hebben”, zo onderbouwde Van Duijn zijn pleidooi.

Volgens de rector zijn studenten in vier categorieën in te delen. In de A-categorie zitten de excellente studenten. In B de studenten waar de TU/e zich grosso modo op richt en in D de student die hier niet thuishoort, aldus de rector. Studenten uit de C-categorie zitten volgens hem in de gevarenzone. “Het is juist deze groep studenten die we met een bindend studieadvies onder druk willen zetten, om ze er toch vooral voor te waarschuwen dat ze niet in de laagste categorie terecht moeten komen.” Volgens de rector staan zowel de opleidingsdirecteuren als de decanen unaniem achter het besluit om de maatregel in 2009 in te voeren.

Studiecontract
Loes Mutsaers, lid van de personeelsfractie PUR/TU-één, vroeg de rector waartoe het bindend studieadvies een oplossing biedt, los van de mogelijkheden die nu al bestaan. Daarbij doelde ze op het dringend studieadvies en de studiecontracten die sommige faculteiten hanteren. Henny ter Morsche, opleidingsdirecteur bij Wiskunde en voorzitter van de werkgroep die onderzoekt of een bindend studieadvies haalbaar is, vertelde dat dertig procent van de studenten die nu een dringend negatief studieadvies krijgen op het einde van het eerste jaar, toch doorgaat met de studie. Volgens Ter Morsche gaat het in absolute aantallen dan om zo’n honderd studenten. Van Duijn omschreef dat als een substantieel aantal.

Twan Geenen, tevens lid van personeelsfractie, vroeg de rector of ook de studiecontracten zo slecht werkten. In die contracten maken faculteiten duidelijk afspraken met studenten over hun studievoortgang. Geenen maakt zich met name zorgen over het risico dat met een bindend studieadvies bepaalde studenten onnodig worden weggestuurd. “Als er bij een student allerlei zaken spelen die zorgen voor een langzamere gang door de studietijd, werkt een studiecontract bij zo’n soort student beter”, aldus Geenen. Van Duijn meent echter dat in het eerste studiejaar de eerste prioriteit van de student bij zijn studie moet liggen. “Dat wil niet zeggen dat al je tijd daar volledig in gaat zitten, maar je moet in dat eerste jaar wel stevig aanpoten”, aldus Van Duijn. “En dat kan betekenen dat er dan minder tijd is voor sport, muziek of bedrijvigheid.”

Op de vraag waarom het CvB de maatregel al in september 2009 wil invoeren, antwoordde Van Duijn dat op die datum ook een nieuw jaarrooster wordt ingevoerd, waardoor tussentijdse gesprekken met studenten beter te plannen zijn. Ook vindt hij het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan toekomstige studenten. De drie maanden die de werkgroep heeft om te kijken of het überhaupt haalbaar is, zijn volgens hem toereikend. Begin juni brengt de werkgroep haar rapport uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie zal dit onderwerp dan ook weer prominent op de agenda staan./.