spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Wielklem op campus

Slimme voertuigen

Uitvoering Footloose
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
U-raad besluit over bindend studieadvies
12 juni 2008 - De universiteitsraad beslist 30 juni of het akkoord gaat met het bindend studieadvies (BSA). Het College van Bestuur wil de maatregel waarbij bachelorstudenten gedwongen worden hun studie te staken als ze het eerste collegejaar te weinig studiepunten halen, in september 2009 invoeren.

De universiteitsraad heeft 16 juni eerst informeel een besloten overleg met het CvB en de projectgroep bindend studieadvies. Daarna behandelt de U-raad het onderwerp in een algemene openbare vergadering op 30 juni.

Het bindend studieadvies moet vanaf het studiejaar 2009/2010 gaan gelden. De maatregel moet voorkomen dat ongeschikte studenten nog jarenlang vergeefs proberen hun bacheloropleiding tot een goed einde te brengen. Het CvB gaf dit voorjaar een projectgroep opdracht om te onderzoeken of de invoering per september 2009 haalbaar is. De projectgroep verwacht geen grote problemen, zo blijkt uit het rapport dat begin juni werd aangeboden. Het CvB heeft de voorstellen van de BSA-groep overgenomen.

Tot op heden geeft de TU/e bachelorstudenten aan het eind van hun eerste leerjaar zonodig een dringend negatief studieadvies. Studenten krijgen in het uiterste geval de aanbeveling hun studie te stoppen en op zoek te gaan naar een andere opleiding. Een aanzienlijk aantal eerstejaars legt dit advies echter naast zich neer.

Eerstejaars die vanaf september 2009 minder dan 30 studiepunten halen moeten met hun opleiding stoppen. De TU/e begeleidt studenten bij het zoeken van en de overstap naar alternatieven. Studenten die na één jaar tussen 30 en 40 studiepunten hebben, ondertekenen een ‘studievoortgangcontract’. Ze maken dan met studieadviseurs afspraken over welke vakken ze binnen een bepaalde termijn moeten halen. Sommige opleidingen werken al met dergelijke contracten, maar het is nu de bedoeling dat alle opleidingen hiervan gebruik gaan maken. Bovendien moeten studenten hun propedeuse binnen twee jaar halen. Lukt dat niet, dan mogen ze alleen nog eerstejaars vakken volgen.

De leden van de universiteitsraad hebben het rapport gezien, maar willen pas na het informele overleg van volgende week op de voorstellen reageren. /.

Lees meer: Bindend studieadvies dwingt studenten tot andere keuze.