spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Ontwerpen in vier uur

‘Gij zult geen plagiaat plegen’

220V Festival in het Gaslab
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Weer vertraging verbouw en nieuwbouw W-hal
Lundqvist: “W-hal is geen Noord-Zuid-lijn”
30 oktober 2008 - Het voorontwerp van de verbouw en nieuwbouw van de W-hal, dat onlangs werd opgeleverd door Ector Hoogstad Architecten, is fors duurder dan begroot. Het College van Bestuur wil het budget onder geen beding overschrijden, zo maakte collegevoorzitter Amandus Lundqvist maandag bekend in de vergadering van de universiteitsraad. “De W-hal is geen Noord-Zuid-lijn”, zo liet hij weten.

Architect Joost Ector, die in april van dit jaar een schetsontwerp presenteerde waarbij rekening was gehouden met het behoud van de bestaande W-hal, is optimistisch over het doorgaan van de klus voor zijn bureau. “Als we er geen mogelijkheden in zouden zien, zouden we er niet aan beginnen”, zo vertelt hij. De komende maanden moet Ector in samenspraak met Dienst Huisvesting en de gemeente Eindhoven kijken of het voorontwerp dusdanig is aan te passen dat het binnen het financiële plaatje van het CvB past. Want daar was collegevoorzitter Lundqvist maandag duidelijk over: “We willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen verschaffen over de vraag of het voorliggende voorontwerp in afgeslankte vorm kan worden gerealiseerd, of dat overgeschakeld moet worden op een nieuwe benadering.”

Noch het CvB noch architect Ector wil precies aangeven hoe groot het financiële gat is dat gedicht moet worden. Volgens Peter van Dam, woordvoerder van het CvB, is het niet verstandig om het in deze fase over precieze bedragen te hebben, maar gaat het volgens hem om een bedrag van vele miljoenen. Voor een eerder ontwerp dat Ector in mei 2007 presenteerde, was 38 miljoen uitgetrokken. Het CvB zegt daar 10 miljoen aan toegevoegd te hebben met het oog op de door de gemeente afgedwongen inpassing van de bestaande W-hal. Dat zou betekenen dat er 48 miljoen voor beschikbaar is. In april van dit jaar liet Herman Rikhof, projectleider Masterplan Campus 2020, in Cursor weten dat hij de totale bouwkosten schatte op ruwweg 60 miljoen.

W&I eruit
Gevraagd naar welke mogelijkheden er zijn om op het streefbudget uit te komen, zegt Van Dam: “Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden of er wel een kelder onder moet komen, of dat er voor het nieuwe onderkomen van Wiskunde & Informatica (dat bovenop de W-hal moet komen -red.) niet een andere plek te vinden is op de campus.”

Architect Ector kan op dit moment niet aangeven wanneer zijn bureau een aangepaste versie van het voorontwerp kan aanleveren. Wel noemt hij het een grote uitdaging om tegemoet te komen aan de financiële eisen van het CvB. Hij zegt ook niet te willen terugkomen op de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente voor wat betreft het behoud van de W-hal. Is hij gefrustreerd door de gang van zaken, die nu al bijna twee jaar in beslag neemt? “Nee hoor, het is naïef om te denken dat je een dergelijk project met zulke specifieke randvoorwaarden met twee vingers in de neus kunt uitvoeren.”/.