spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Sint op de TU/e

‘The place to be’

Materialenstrijd bij KOers
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Begroting 2009 uiterst krap
4 december 2008 - Het College van Bestuur heeft voor het komend jaar een sluitende begroting gepresenteerd, maar wel een die uiterst krap bemeten is.
Voor de post ‘onvoorziene uitgaven’ is slechts vier euroton uitgetrokken.

De ruimte om eventuele exploitatietekorten op te vangen in 2009, is met een bedrag van vier ton zeer beperkt, zo concludeerde de financiële commissie van de universiteitsraad afgelopen maandag. “Als de derde geldstroom volgend jaar niet met vier procent stijgt, wat niet ondenkbaar is in deze economisch moeilijke tijden, hebben we al een probleem”, aldus commissievoorzitter dr. Jos Maubach. Toch heeft de commissie de U-raad een positief advies afgegeven, waar ook gehoor aan werd gegeven. Maubach adviseerde de raad wel om komend jaar bij de beoordelingen van de financiële kwartaalverslagen de zaken nauwlettend in de gaten te houden. Ook pleitte hij er bij het CvB voor om toch vooral nog te kijken naar mogelijkheden om meer ruimte te scheppen voor beleidsvorming.

Collegevoorzitter ing. Amandus Lundqvist gaf toe dat het opstellen van een sluitende begroting een moeilijke klus was geweest. De meeste pijn is terug te voeren op de overheveling van middelen uit de eerste geldstroom naar NWO. Die overheveling van in totaal 100 miljoen euro voor alle universiteiten, die door OCW-minister Ronald Plasterk in gang is gezet, vindt gefaseerd plaats. Dit jaar gaat het nog om een bedrag van 12 miljoen, maar in 2009 loopt dat op tot 60 miljoen. Dit betekent voor de TU/e een terugloop van de rijksbijdrage van 5,2 miljoen. In 2010 stijgt dat tot ruim 8 miljoen.

Eerder al maakte het CvB bekend dat de middelen voor een nieuwe stimuleringsregeling voor het onderzoek, waar men in 2009 2,5 miljoen in had willen steken, zijn teruggeschroefd tot een bedrag van 1 miljoen euro./.