spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Sint op de TU/e

‘The place to be’

Materialenstrijd bij KOers
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Vernieuwde W-hal eind 2011 gereed
10 december 2008 - De nieuwe W-hal moet eind 2011 worden opgeleverd. Het College van Bestuur vertrouwt erop dat architectenbureau Ector Hoogstad een definitief ontwerp kan maken voor de verbouw en nieuwbouw van de W-hal dat budgettair acceptabel is. Begin februari moet het breeduit gepresenteerd worden. De startdatum voor de bouwwerkzaamheden is nog niet bekend. x3_s.jpg
De huidige W-hal. Foto: Bart van Overbeeke

Architect ir. Joost Ector presenteerde donderdag 4 december een aangepast plan voor de verbouw en nieuwbouw van de W-hal aan het College van Bestuur. Een eerder voorstel was verworpen, omdat het CvB niet akkoord ging met een substantiële overschrijding van het budget. Nog steeds willen de betrokken partijen niet zeggen om welke bedragen het precies gaat, maar eerdere uitspraken en berekeningen wijzen erop dat het totale budget ongeveer vijftig miljoen euro bedraagt. Ector Hoogstad Architecten zat daar in eerste instantie ongeveer tien miljoen euro boven.

Volgens Piet van Happen, hoofd Dienst Huisvesting, is de afgelopen twee maanden intensief onderzoek verricht naar optimalisaties van het eerdere voorontwerp en is het afwerkingsniveau daarvan versoberd. Dat proces heeft geleid tot de gevraagde kostenreductie. Maar Van Happen benadrukt dat het ambitieniveau en het programma van eisen overeind is gebleven. “Alle eerder gedefinieerde randvoorwaarden zijn in het nieuwe plan meegenomen”, aldus van Happen.

In het nieuwe voorontwerp komt de kelder, waar de centrale bibliotheek deels in wordt gehuisvest, nog steeds voor. Ook blijft de nieuwbouw voor de faculteit Wiskunde & Informatica, die bovenop de W-hal wordt geplaatst, behouden. Deze twee zaken stonden even ter discussie om met het schrappen ervan tot kostenbesparingen te komen.

Ook gezond en duurzaam bouwen maken nog altijd onderdeel uit van de planvorming, aldus Van Happen. “Een gebouw als dit zetten we neer met een langetermijnvisie, waarbij we investeringen willen doen in duurzame technologieën die zichzelf terugverdienen. We zullen het gebouw ook aansluiten op ons systeem voor warmte-koude-opslag.”

Inmiddels is de opleveringsdatum, die een half jaar geleden nog was vastgesteld op begin 2011, al met een jaar vertraagd. Maar volgens Van Happen kan dat, gezien de economische situatie, zelfs voordelig uitpakken. “Vorig jaar zaten we nog erg tegen de aanbestedingen aan te hikken, nu zouden de offertes zomaar tien à twintig procent goedkoper kunnen uitvallen. Maar ik reken me niet rijk voordat ze op mijn bureau liggen.”