spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Nieuwe directeur TUimelaar

Productievere zonnecellen

Carnaval in Lampegat
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
TU/e lanceert 1000-banenplan voor behoud kenniseconomie
19 februari 2009 - De TU/e heeft een plan opgesteld om duizend tijdelijke banen te creëren voor technologische kenniswerkers. Door de economische crisis en ontslagen bij bedrijven dreigen kenniswerkers voor de regio verloren te gaan. De TU/e wil ze binden met een tijdelijke aanstelling. Totaalkosten van het plan: honderd miljoen euro.

Doel van het plan is niet alleen om innovatiekracht in de regio Brainport te behouden, de ambitie is zelfs om sterker uit de crisis te komen. De universiteit wil ervoor zorgen dat er, wanneer de economie weer aantrekt, voldoende hoog gekwalificeerd personeel klaar staat om aan de vraag van bedrijven te voldoen. “De universiteit maakt hiermee een gebaar, door dit op te pakken in samenwerking met het bedrijfsleven. Wij steken onze nek uit. Als deze kenniswerkers de technologische sector de rug toekeren, dan is het straks dubbel crisis voor Nederland”, aldus bestuurswoordvoerder Peter van Dam.

Honderd miljoen kost het plan, dat beoogd is voor de periode tot en met 2013. Een kwart van het geld genereert de TU/e, nog een kwart moet van het bedrijfsleven komen. Maar de grote sponsor is de Rijksoverheid: de Nederlandse regering zou vijftig miljoen euro moeten bijdragen. “Steun van de overheid is van groot belang”, aldus Van Dam. “Niet alleen financieel, maar er moet ook meegedacht worden over juridisch sluitende arrangementen.” Denk bijvoorbeeld aan gebruik van uitkeringen.

De 25 miljoen die vanuit de universiteit komt, gaat overigens niet ten koste van andere activiteiten van de universiteit, zegt Van Dam. Dit geld moet komen uit extra inkomsten die de universiteit genereert. De voorziene extra promotieplaatsen zullen bijvoorbeeld worden bekostigd door extra promotiepremies. Verder kijkt de universiteit naar de middelen uit de bestaande innovatieprogramma’s.

Het TU/e-plan is deze week ingediend bij de regering, als onderdeel van een groter plan dat is opgesteld vanuit de regio Brainport. Daarin zit ook een plan van kennisinstituut TNO voor de creatie van duizend werkplekken. Ook andere universiteiten willen tijdelijk wetenschappers in dienst nemen, zo luidt een plan van de VSNU.

Vier actielijnen
Het 1000-banenplan van de TU/e bestaat uit vier actielijnen. Het eerste richt zich op behoud en versnelling van innovatieprogramma’s en onderzoeksinstituten waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken. R&D-medewerkers van bedrijven die hierin werken en ontslagen worden, moeten een tijdelijke onderzoeksaanstelling krijgen aan de universiteit om aan R&D-projecten te werken. Dat kan bijvoorbeeld binnen bestaande programma’s, of bij nieuwe topinstituten die de TU/e momenteel ontwikkelt.

Daarnaast wil de universiteit dat mensen die met ontslag bedreigd worden, tijdelijk bij de universiteit gedetacheerd worden als ‘industrial fellow’. Deze industrial fellows krijgen ‘maatwerktrajecten’ en gaan werken in onderwijs, onderzoek of valorisatie. Verder wil de TU/e pas afgestudeerde ingenieurs en promovendi een plaats aanbieden als postdoc of als promovendus (actielijn drie) of als ontwerper-in-opleiding (actielijn vier).

Techniek, juist nú
Verder wil de universiteit actief bij studiekiezers onder de aandacht brengen dat een keuze voor techniek juist nú een goede keuze is. Bestuurswoordvoerder Peter van Dam: “Bij de crisis begin jaren negentig was er een teruggang in de belangstelling voor techniek door de berichten over ontslagen bij onder meer Philips en DAF. Na de crisis kon de universiteit niet aan de vraag naar ingenieurs voldoen.” Zo’n situatie moet deze keer voorkomen worden, betoogt Van Dam, door jongeren ‘anticyclisch te informeren’, onder meer bij de studievoorlichting. “Anders is er over vijf jaar een schreeuwend tekort aan ingenieurs.”

Een andere maatregel die de TU/e wil uitvoeren om bij te dragen aan de economie in crisistijd, is het versneld uitvoeren van het masterplan voor de huisvesting; Campus 2020. De overheid heeft alle overheidsinstanties gevraagd welke bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd om de bouwwereld te stimuleren. De universiteit heeft voorgesteld om de vier grote projecten van Campus 2020 grotendeels tegelijk uit te voeren, waardoor ze al in 2015 klaar zijn. Het gaat hierbij om de verbouwing van de W-hal, nieuwbouw voor de faculteiten Elektrotechniek en Technische Natuurkunde, renovatie van de bovenbouw van het Hoofdgebouw en de renovatie van W-hoog en W-laag.

In de oorspronkelijke planning van het masterplan volgden de vier projecten achter elkaar, en zou het laatste project in 2020 klaar zijn. Dat bood de gelegenheid om medewerkers door te schuiven. Ontstaat hierdoor geen probleem, zeker nu er misschien tot duizend extra mensen bij komen op de campus? “Daar is altijd een mouw aan te passen”, aldus bestuurswoordvoerder Van Dam. “Misschien dat je dan links en rechts wat tijdelijke voorzieningen nodig hebt, maar ik denk dat het allemaal in te passen is.”/.

Op donderdag 5 maart wordt van 12.30 tot 13.30 uur een presentatie gegeven door Dienst Huisvesting en architect Joost Ector over de verbouwplannen voor de W-hal. Dit gebeurt in de Blauwe Zaal van het Auditorium.