spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Nieuwe directeur TUimelaar

Productievere zonnecellen

Carnaval in Lampegat
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
Special Cursor 50 jaarSpecial Cursor 50 jaar
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Enquête PF en ROOD onder Bouwkunde-studenten:
‘Faculteit communiceert onvoldoende over financiële crisis’
19 februari 2009 - Uit een enquête onder Bouwkunde-studenten blijkt dat ze het er niet mee eens zijn dat ze moeten meebetalen aan materialen voor maquettes. Driekwart van de ondervraagden vindt bovendien dat de faculteit onvoldoende communiceert over de financiële crisis. Opvallend is dat eerstejaars negatiever oordelen over de omstreden plannen dan ouderejaars.

Studentenfractie PF heeft samen met ROOD, de jongerenafdeling van de SP, een enquête gehouden over de kwaliteit van het onderwijs bij Bouwkunde. Dit naar aanleiding van de bezorgdheid die is ontstaan over de financiële problemen bij de faculteit.

Door de financiële problemen bij Bouwkunde is sprake van een vacaturestop en moeten de studenten in het nieuwe studiejaar zelf de materialen in de werkplaats gaan bekostigen. Zo’n driehonderd Bouwkundestudenten namen de moeite om de enquête in te vullen. De resultaten zijn inmiddels aangeboden aan het faculteitsbestuur. Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen zegt de enquête serieus te nemen.

Uit de enquête blijkt dat er nauwelijks studenten te vinden zijn die het er mee eens zijn dat ze moeten gaan betalen voor hun materialen. Wel kan bijna de helft begrip opbrengen voor de maatregel. Driekwart vindt dat het faculteitsbestuur onvoldoende communiceert over de financiële ‘crisis’ bij de faculteit.

PF en Rood zijn nu bezig met een aanvullende enquête onder de docenten van Bouwkunde, laat PF-fractievoorzitter Christopher Gits weten. Als die enquête is afgerond, wordt het totaal aangeboden aan rector Hans van Duijn.

Het gaat de initiatiefnemers erom dat de financiële problemen bij Bouwkunde niet ten koste mogen gaan van het onderwijs. “Een universiteit is toch primair een onderwijsinstelling”, zegt Christopher Gits. “Twee Bouwkundestudenten van ROOD zijn naar ons toe gestapt en vervolgens hebben we de handen ineengeslagen om een signaal af te geven. Een enquête is daarvoor een goed middel, omdat je daarmee de mening van een groep kunt peilen. Anders krijgt degene die het hardst gilt automatisch de meeste aandacht.”

Debat
Vorige week uitten meer dan honderd betrokkenen hun zorgen over de ontwikkelingen tijdens een door studievereniging CHEOPS georganiseerd debat met het faculteitsbestuur van Bouwkunde. Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen kijkt met gemengde gevoelens terug op het debat. “Het was erg chaotisch en we hebben weinig kans gehad te vertellen hoe het nu echt zit. We hebben wel degelijk een visie, maar ik vraag me af hoe de studenten willen dat we die communiceren. Als we dat via de mail doen, lezen ze dat toch niet.”/.