spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB


Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Aantal eerstejaars groeit fors
10 september 2009 - Het aantal nieuw ingeschreven TU/e-studenten is aanzienlijk gegroeid ten opzicht van vorig jaar. Het stijgingspercentage blijft achter bij het voorlopige landelijke gemiddelde (vijfentwintig procent), maar de cijfers wijzen uit dat de TU/e met zo’n negen procent meer eerstejaarsstudenten in de lift zit.

Zo stond de teller van het aantal eerstejaarsstudenten op 31 augustus op 1181; ruim honderd meer dan vorig jaar. De toename van het aantal schakelaars is met ruim tachtig studenten zo’n vierendertig procent. De instroom van masterstudenten is explosief gestegen: 254 inschrijvingen leveren samen een groei op van zestig procent.

“De meeste aankomende studenten hebben hun collegegeld betaald. Er kunnen nog veranderingen in de cijfers optreden, maar het aantal studenten dat op het laatste moment nog naar een andere universiteit overstapt of zijn inschrijving annuleert, is elk jaar op één hand te tellen. Op 1 oktober, als alle inschrijvingen definitief binnen moeten zijn, kunnen we de balans opmaken”, zegt ir. Marcel Visschers van het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU).

Het College van Bestuur is verheugd met de stijging. Toch maakt zij zich, net als universiteitenvereniging VSNU, zorgen over de financiële consequenties van de enorme groei van het aantal studenten. De koepelorganisatie sloeg vorige maand alarm, omdat de explosieve toename tot gevolg zou hebben dat de kwaliteit van het onderwijs gevaar loopt. “Wij delen die zorg”, zegt collegewoordvoerder Peter van Dam. “Met deze aanmeldingscijfers moet er meer financiële ondersteuning komen vanuit de overheid. Het bedrag per student was al aan de lage kant en dreigt nu flink terug te lopen. Een capaciteitsprobleem dreigt voor grote faculteiten, waar meer studenten op één medewerker moeten worden gezet. Nu kent de TU/e minder omvangrijke faculteiten, maar ook wij ondervinden problemen, bijvoorbeeld bij het op peil houden van de technische voorzieningen, zoals werkmaterialen voor studenten en de inrichting van de practicumlokalen. ”

Zorgelijk
Bouwkunde, de grootste TU/e-faculteit, zit tegen de kritische grens aan van het aantal vwo-instromers, aldus opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen. “De groep is met tien procent gestegen tot zo’n driehonderd studenten. Het is afwachten of dat aantal nog toeneemt, maar als daar nog tien tot vijftien studenten bijkomen, is dat zorgelijk. Daar hebben we de ruimtelijke capaciteit eigenlijk niet voor. Dan zouden we flink moeten improviseren en bijvoorbeeld bepaalde colleges vaker inroosteren, simpelweg omdat de grootste zalen niet voldoende capaciteit hebben.”

Moonen voorziet verdere bezuinigingen als de binnenkomende geldstromen gelijk blijven. “De budgetten zijn al eerder naar beneden bijgesteld en nu moeten we meer studenten gaan begeleiden. Dat is een probleem voor bijvoorbeeld het ontwerponderwijs. Op elke twaalf studenten is een extra begeleider nodig. Dat kan door mensen van onderzoeken af te halen of door tijdelijk extra mensen van buitenaf in te schakelen. Maar ja, ook voor die laatste maatregel moet het geld weer érgens vandaan komen.” (TA)/.