spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB


Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Rector stelt ‘versplinterd’ verenigingsleven ter discussie

11 september 2009 - Tijdens een informele tweejaarlijkse bijeenkomst in Maastricht, waarbij het TU/e-bestuur in discussie ging met studentbestuurders, heeft rector prof.dr.ir. Hans van Duijn het in zijn ogen grote aantal studentenverenigingen aan de TU/e ter discussie gesteld. Volgens Van Duijn leidt het hebben van 91 verenigingen tot ‘versplintering’ en gaat er zo ook onnodig veel tijd verloren met bestuurswerk. x3_s.jpg
De bijeenkomst in La Bonbonnière in Maastricht. Foto: Bart van Overbeeke

Tijdens de zogeheten Mystery Tour, die donderdag 10 september plaatsvond, worden studentbestuurders van de TU/e door het College van Bestuur bijgepraat over de beleidsplannen voor de komende jaren en vindt er aansluitend een open discussie plaats. Dit jaar was Maastricht uitgekozen als locatie en rector Van Duijn had enkele ‘prikkelende’ stellingen geformuleerd om over in debat te gaan.

Vooral stelling 3 maakte de tongen los: ‘Door een overkill aan verenigingen (91 stuks) is het studentenleven te versplinterd.’ Volgens de rector zou het best mogelijk moeten zijn dat verenigingen met elkaar fuseren, waardoor veel werkzaamheden die de besturen nu elk afzonderlijk uitvoeren, door één bestuur gedaan kunnen worden. Dat zou het nu moeizame zoeken naar kandidaten voor bestuurswerk ten goede komen en meer transparantie aanbrengen in de overvloed aan verenigingen, aldus de rector.

Onder de aanwezige studentbestuurders was geen enkele voorstander te vinden voor een toekomstige fusie met een andere vereniging. Gebondenheid aan een specifieke opleiding, de nu al bestaande drukte van de baan, de eigenheid van de vereniging en het uiteenlopen van standpunten met mogelijke fusiepartners, waren enkele van de redenen waarom men er geen heil in ziet.

Daarnaast wordt er volgens de bestuurders nu al met grote regelmaat door verenigingen samengewerkt. Dat de communicatie tussen de verenigingen onderling beter kan, daar waren de meeste aanwezigen het wel over eens.

Wiskundedecaan prof.dr. Arjeh Cohen, die optrad als discussieleider, vroeg zich hardop af of de diversiteit aan verenigingen niet juist de kracht is van de TU/e.

Universiteitssecretaris ir. Harry Roumen verklaarde achteraf dat de geopperde stelling zeker niet gezien mag worden als een opstap naar een maatregel die het bestuur de verenigingen zou willen opleggen. Ook aan het bedrag van zes euroton, dat nu jaarlijks beschikbaar is voor bestuursbeurzen, zal volgens Roumen niet getornd worden.